1. Стаття, набрана у текстовому редакторі Word for Windows 2003 року.
  2. Шрифт основного тексту – Times New Rowan, розмір 10; шрифт анотацій, ключових слів, списку використаних джерел та авторської довідки – 9; міжрядковий інтервал – 1.
  3. Формат А5 (148х210 мм).
  4. Поля – 20 мм.
  5. Абзац – 10 мм.
  6. Обсяг статті – від 6 до 12 повних сторінок (включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список джерел інформації, авторські довідки).
  7. Мови статті: українська, англійська, французька, німецька, російська.
  8. Структура статті.