Головний редактор

 Черевко О.І., ректор ХДУХТ, д.т.н., проф.

Заступник головного         редактора

 Михайлов В.М., д.т.н., проф.

Відповідальний секретар

 Прасол С.В., к.т.н.

Члени редакційної
колегії

 

 Борисова А.О., к.психол.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
 Гринченко О.О.,
д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
 Головко М.П.,
д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
 Горальчук А.Б.,
д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
 Губський С.М.,
к.хім.н., доц. (ХДУХТ, Україна)
 Дейниченко Г.В.,
д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
 Дубініна А.А.,
д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
 Євлаш В.В.,
д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
 Казанцева Наталія 
(Університет Томаша Бати
 
в Зліні, Чехія)
 Мирончук В.Г.,
д.т.н., проф. (НУХТ, Україна)
 Павлюк Р.Ю.,
д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
 Пасічний В.М.,
д.т.н., проф. (НУХТ, Україна)
 Пивоваров П.П.,
д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
 Погарська В.В.,
д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
 Погожих М.І.,
д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
 Потапов В.О.,
д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
 Сукманов В.О.,
д.т.н., проф. (Вищий навчальний заклад Укоопспілки  
  «ПУЕТ», Україна)
 Шингізов Азрет, д.т.н., доц. (Південно-Казахстанський  державний університет ім. М.О. Ауезова, Казахстан)