Збірник наукових праць включено до Переліку фахових наукових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №1301
від 15.10.2019 р. Категорія "Б"

У Міжнародному центрі періодичних видань збірнику присвоєно
ISSN 2312-3990 (Print) та ISSN 2519-2922 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 22057-11957 ПР.
Збірник видається з 2005 року.
Засновник і видавець – Харківський державний університет харчування та торгівлі.
Періодичність видання – 2 рази на рік.

Збірник наукових праць видається змішаними мовами (українська, англійська, німецька, французька, російська)

Міжнародна індексація:

Наукометричні бази:

INDEX COPERNICUS    Google Scholar  ResearchBib Sis Logo infobase logo   citefactor

Бібліотеки та репозітарїї:

 НБУВ  Репозитарій ХДУХТ          

 Каталоги:

Directory of Open Access Scholarly Resources  DRJI wcosj  Українські наукові журнали    

Збірник розраховано на наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів закладів вищої освіти технологічного профілю, а також практичних працівників сфери харчування, готельно-ресторанного бізнесу, торгівлі, харчової промисловості.

Збірник складається з таких секцій:

  1. Нові технології продуктів харчування.
  2. Обладнання харчових виробництв та удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв.
  3. Підвищення якості харчових продуктів.
  4. Хімічні, фізичні, математичні методи дослідження якості продуктів харчування.
  5. Товарознавство та експертиза непродовольчих товарів.

Рецензування статей

Усі наукові статті, подані до публікації в збірнику, проходять подвійне рецензування.

Авторське право

Автори статей гарантують, що наукова праця не є порушенням будь-яких існуючих авторських прав. Стаття повинна бути авторською. Відповідальність за плагіат несе автор статті.