Збірник наукових праць включено до Переліку фахових наукових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №1301
від 15.10.2019 р. Категорія "Б"

У Міжнародному центрі періодичних видань збірнику присвоєно
ISSN 2312-394X (Print) та ISSN 2519-2914 (Online)

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 22056-11956 ПР.
Збірник видається з 2005 року.
Засновник і видавець – Харківський державний університет харчування та торгівлі.
Періодичність видання – 2 рази на рік.

Збірник наукових праць видається змішаними мовами (українська, англійська, німецька, французька, російська)

Міжнародна індексація:

Наукометричні бази:

INDEX COPERNICUS  Google Scholar  ResearchBib      


Бібліотеки та репозітарїї:

 НБУВ  Репозитарій ХДУХТ          

 Каталоги:

Directory of Open Access Scholarly Resources scholarstreet wcosj

РЕЄСТР наукових фахових видань України

     

Збірник розраховано на наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів економічних та торговельних закладів вищої освіти, а також практичних працівників сфери харчування, готельно-ресторанного бізнесу, торгівлі та харчової промисловості.

Збірник складається з таких секцій:

  1. Облік і фінанси.
  2. Економіка підприємств харчування та торгівлі.
  3. Економічна теорія та зовнішньоекономічна діяльність.
  4. Менеджмент і маркетинг.
  5. Готельно-ресторанна справа.

Рецензування статей

Усі наукові статті, подані до публікації в збірник, проходять подвійне рецензування.

Авторське право

Автори статей гарантують, що наукова праця не є порушенням будь-яких існуючих авторських прав. Стаття має бути авторською. Відповідальність за плагіат несе автор статті.