Комплект документів 

 1. Один роздрукований екземпляр статті у форматі А5.
  Екземпляр рукопису після закінчення тексту повинен бути підписаний усіма авторами.
 2. Диск із файлом у форматі Word  (*.doc).
 3. Витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією щодо публікації статті у збірнику наукових праць.
 4. Дві рецензії. Підписи рецензентів повинні бути засвідчені печаткою установи.
  (Стаття за участю доктора наук не рецензується).
 5. Копія платіжного доручення про перерахування коштів за друкування статті.
  Вартість публікації статті  у збірнику наукових праць ХДУХТ – 20 грн/стор.

 Реквізити: 

ХДУХТ
Код 01566330
р/р 31259251204613
Банк ДКСУ МФО 820172 (із позначкою: за публікацію статті).