Прийом статей здійснюється в два етапи.
На першому етапі відбувається рецензування та редагування статті, на другому – приймається остаточний варіант (виправлений авторами).

 I ЕТАП 

 1. Один екземпляр статті, набраний у форматі А5, але роздрукований у форматі А4, для рецензування та редагування. Екземпляр рукопису після закінчення тексту повинен бути підписаний усіма авторами, розширена англійська анотація має бути підписана фахівцем з кафедри іноземних мов.
 2. Витяг із протоколу  засідання кафедри з рекомендацією щодо публікації статті у збірнику наукових праць.
 3. Дві рецензії. Підписи рецензентів повинні бути засвідчені печаткою установи.
  (Стаття за участю доктора наук не рецензується).
 4. Копія платіжного доручення про перерахування коштів за друкування статті.
  Вартість публікації статті  у збірнику наукових праць ХДУХТ – 40 грн.
  Реквізити: ХДУХТ  Код 01566330  р/р 31259251204613 Банк ДКСУ  МФО 820172 (із позначкою: за публікацію статті).

 II ЕТАП 

 1. Один екземпляр статті після правки, роздрукований у форматі А5.
 2. Диск із файлом у форматі Word  (*.doc).
 3. Стаття А4 з редакційними виправленнями.