Арсеньєва Л.Ю., д.т.н., проф. (НУХТ, Україна)
Белінська С.О., д.т.н., доц. (КНТЕУ, Україна)
Богомолов О.В., д.т.н., проф. (ХНТУСГ ім. П. Василенка, Україна)
Боско Й. (Технічний університет, Кошице, Словацька Республіка)
Брєжінова Ж. (Технічний університет, Кошице, Словацька Республіка)
Гніцевич В.А., д.т.н., доц. (КНТЕУ, Україна)
Дорохович В.В.,  д.т.н., проф. (НУХТ, Україна)
Жмурко В.В., д.б.н., проф. (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Україна)
Заурбеков Н.С., д.т.н., проф. (Алматинський технологічний університет, Республіка Казахстан)
Орлова Н.Я., д.т.н., проф. (КНТЕУ, Україна)
Перцевой Ф.В., д.т.н., проф. (СНАУ, Україна)
Рудавська Г.Б., д.с.-г.н., проф. (КНТЕУ, Україна)
Сирохман І.В., д.т.н., проф. (ЛКА, Україна)
Чагаровський О.П., д.т.н., проф. (ОНАХТ, Україна)
Шаніна О.М., д.т.н., проф. (ХНТУСГ ім. П. Василенка, Україна)