Відповідальний редактор Черевко О.І., д.т.н., проф.
Заступники відповідального редактора Михайлов В.М., д.т.н., проф.
Гринченко О.О.,
д.т.н., проф.
Дубініна А.О.,
д.т.н., проф.
Відповідальний секретар Михайлова С.В., к.т.н.
Члени редакційної колегії Архипова В.О., доц. (ХДУХТ, Україна)
Борисова А.О., к. психол. н., доц. (ХДУХТ, Україна)
Головко М.П., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Дейниченко Г.В., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Дуденко Н.В., д.мед.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Євлаш В.В., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Захаренко В.О., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Кіптела Л.В., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Колесник А.О., к.т.н., доц. (ХДУХТ, Україна)
Жданович О.М., редактор (ХДУХТ, Україна)
Малюк Л.П., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Одарченко А.М., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Одарченко Д.М., д.т.н., доц. (ХДУХТ, Україна)
Павлюк Р.Ю., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Пивоваров Є.П., д.т.н., доц. (ХДУХТ, Україна)
Пивоваров П.П., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Погарська В.В., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Погожих М.І., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Потапов В.О., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Самохвалова О.В., к.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Терешкін О.Г., д.т.н., доц. (ХДУХТ, Україна)
Тормосов Ю.М., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)