Головний редактор

Черевко О.І., ректор ХДУХТ, д.т.н., професор кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв (Україна)
Заступник головного редактора             
Михайлов В.М., проректор з наукової роботи,  д.т.н., професор кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв (ХДУХТ, Україна)
Гринченко О.О.,
завідувач кафедри  технології харчування, д.т.н., професор (ХДУХТ, Україна)
Дубініна А.О.,
завідувач кафедри товарознавства та експертизи товарів, д.т.н., професор (ХДУХТ, Україна)
Відповідальний секретар Прасол С.В., к.т.н., доцент  кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв  (ХДУХТ, Україна)
Члени редакційної колегії Архипова В.О., доцент кафедри іноземних мов (ХДУХТ, Україна)
Арсеньєва Л.Ю., проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, д.т.н., професор (НУХТ, Україна)
Белінська С.О., завідувач кафедри товарознавства та експертизи, д.т.н., професор (КНТЕУ, Україна)
Богомолов О.В., директор ННІПХВ, д.т.н., професор (ХНТУСГ ім. П. Василенка, Україна)
Борисова А.О., завідувач кафедри іноземних мов, к.п.н., доцент (ХДУХТ, Україна)
Брєжінова Ж., заступник декана з науки факультет механіки та інженерії, phd, професор інженерії (Технічний університет, Кошице, Словацька Республіка)
Гніцевич В.А., д.т.н., професор кафедри технології та організації ресторанного господарства (КНТЕУ, Україна)
Головко М.П., завідувач кафедри товарознавства в митній справі,  д.т.н., професор (ХДУХТ, Україна)
Горальчук А.Б., д.т.н., професор кафедри технології харчування (ХДУХТ, Україна)
Дейниченко Г.В., завідувач кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва, д.т.н., професор (ХДУХТ, Україна)
Дорохович В.В., д.т.н., професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів  (НУХТ, Україна)
Дуденко Н.В., д.мед.н., професор кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування (ХДУХТ, Україна)
Євлаш В.В., завідувач кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування, д.т.н., професор (ХДУХТ, Україна)
Жданович О.М., нач. Видавництва університету (ХДУХТ, Україна)
Жмурко В.В., завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та мікроорганізмів, д.б.н., професор (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Україна)
Заурбеков Н.С., завідувач кафедри інформаційних технологій, д.т.н., професор (Алматинський технологічний університет, Республіка Казахстан)
Захаренко В.О., д.т.н., професор кафедри товарознавства в митній справі (ХДУХТ, Україна)
Кіптела Л.В., д.т.н., професор  кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв (ХДУХТ, Україна)
Кобилко Н.А., ред. I кат., к.ф.н. (ХДУХТ, Україна)
Колесник А.О., к.т.н., доцент кафедри іноземних мов (ХДУХТ, Україна)
Малюк Л.П., д.т.н., професор  кафедри готельного і ресторанного бізнесу (ХДУХТ, Україна)
Одарченко А.М., д.т.н., професор кафедри товарознавства, управління якістю та екологічною безпекою (ХДУХТ, Україна)
Одарченко Д.М., д.т.н., професор кафедри товарознавства, управління якістю та екологічною безпекою (ХДУХТ, Україна)
Орлова Н.Я., д.т.н., професор кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів (КНТЕУ, Україна)
Перцевой Ф.В., завідувач кафедри технології харчування, д.т.н., професор (СНАУ, Україна)
Павлюк Р.Ю., д.т.н., професор кафедри технології переробки плодів, овочів та молока (ХДУХТ, Україна)
Пивоваров Є.П., д.т.н., доцент кафедри технології харчування (ХДУХТ, Україна)
Пивоваров П.П., д.т.н., професор  кафедри технології харчування (ХДУХТ, Україна)
Погарська В.В., завідувач  кафедри технології переробки плодів, овочів та молока, д.т.н., професор (ХДУХТ, Україна)
Погожих М.І., завідувач кафедри фізико-математичних та інженерно-технічних дисциплін, д.т.н., професор (ХДУХТ, Україна)
Потапов В.О., завідувач кафедри холодильної та торговельної техніки і прикладної механіки, д.т.н., професор (ХДУХТ, Україна)
Рудавська Г.Б., д.с.-г.н., професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю (КНТЕУ, Україна)
Самохвалова О.В., завідувач кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчо концентратів, к.т.н., професор (ХДУХТ, Україна)
Сирохман І.В., завідувач кафедри товарознавства продтоварів, д.т.н., професор (ЛКА, Україна)
Терешкін О.Г., завідувач кафедри готельного і ресторанного бізнесу, д.т.н., професор (ХДУХТ, Україна)
Тормосов Ю.М., д.т.н., професор  кафедри холодильної та торговельної техніки і прикладної механіки (ХДУХТ, Україна)
Чагаровський О.П., д.т.н., професор кафедри технології молока і сушіння харчових продуктів (ОНАХТ, Україна)
Шаніна О.М., завідувач кафедри технологій переробних і харчових виробництв, д.т.н., професор (ХНТУСГ ім. П. Василенка, Україна)