Головний редактор

Черевко О.І., ректор ХДУХТ, д.т.н., проф.
Заступник головного редактора             
Михайлов В.М., д.т.н., проф.
Гринченко О.О.,
д.т.н., проф.
Дубініна А.О.,
д.т.н., проф.
Відповідальний секретар Прасол С.В., к.т.н., доц.
Члени редакційної колегії Архипова В.О., доц. (ХДУХТ, Україна)
Арсеньєва Л.Ю.,  д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Белінська С.О., д.т.н., проф. (КНТЕУ, Україна)
Богомолов О.В., д.т.н., проф. (ХНТУСГ ім. П. Василенка, Україна)
Борисова А.О., к.псіхол.н., доц. (ХДУХТ, Україна)
Брєжінова Ж., phd, проф. інженерії (Технічний університет, Кошице, Словацька Республіка)
Гніцевич В.А., д.т.н., проф.  (КНТЕУ, Україна)
Головко М.П., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Горальчук А.Б., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Дейниченко Г.В., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Дорохович В.В., д.т.н., проф (НУХТ, Україна)
Дуденко Н.В., д.мед.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Євлаш В.В., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Жданович О.М., т.в.о., нач. Видавництва університету (ХДУХТ, Україна)
Жмурко В.В., д.б.н., проф. (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Україна)
Заурбеков Н.С., д.т.н., проф. (Алматинський технологічний університет, Республіка Казахстан)
Захаренко В.О., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Кіптела Л.В., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Кобилко Н.А., к.ф.н., ред. I кат.,  (ХДУХТ, Україна)
Колесник А.О., к.т.н., доц. (ХДУХТ, Україна)
Малюк Л.П., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Одарченко А.М., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Одарченко Д.М. , д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Орлова Н.Я., д.т.н., проф. (КНТЕУ, Україна)
Перцевой Ф.В., д.т.н., проф. (СНАУ, Україна)
Павлюк Р.Ю., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Пивоваров Є.П., д.т.н., доц. (ХДУХТ, Україна)
Пивоваров П.П., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Погарська В.В., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Погожих М.І., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Потапов В.О., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Рудавська Г.Б., д.с.-г.н., проф. (КНТЕУ, Україна)
Самохвалова О.В., к.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Сирохман І.В., д.т.н., проф. (ЛКА, Україна)
Терешкін О.Г., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Тормосов Ю.М., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Чагаровський О.П., д.т.н., проф. (ОНАХТ, Україна)
Шаніна О.М., д.т.н., проф. (ХНТУСГ ім. П. Василенка, Україна)