Збірник наукових праць включено до Переліку фахових наукових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №1528 від 29.12.2014 р.

У Міжнародному центрі періодичних видань збірнику присвоєно
ISSN 2312-3990 (Print) та ISSN 2519-2922 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 22057-11957 ПР.
Збірник видається з 2005 року.
Засновник і видавець – Харківський державний університет харчування та торгівлі
Періодичність видання – 2 рази на рік.

Збірник наукових праць видається змішаними мовами (українська, англійська, німецька, французька, російська)

Міжнародна індексація:

Наукометричні бази:

INDEX COPERNICUS    Google Scholar  ResearchBib Sis Logo infobase logo   citefactor

Бібліотеки та репозітарїї:

 НБУВ  Репозитарій ХДУХТ          

 Каталоги:

Directory of Open Access Scholarly Resources  DRJI wcosj  Українські наукові журнали    

Збірник розраховано на наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів закладів вищої освіти технологічного профелю, а також практичних працівників сфери харчування, готельно-ресторанного бізнесу, торгівлі, харчової промисловості.

Збірник складається з таких секцій:

  1. Нові технології продуктів харчування.
  2. Обладнання харчових виробництв та удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв.
  3. Підвищення якості харчових продуктів.
  4. Хімічні, фізичні, математичні методи дослідження якості продуктів харчування.
  5. Товарознавство та експертиза непродовольчих товарів.
  6. Інформаційні технології в науці та навчальному процесі.

Рецензування статей

Усі наукові статті, подані до публікації в збірнику, проходять подвійне рецензування.

Авторське право

Автори статей гарантують, що наукова праця не є порушенням будь-яких існуючих авторських прав. Стаття повинна бути авторською. Відповідальність за плагіат несе автор статті.