Апопій В.В., д.е.н., проф. (ЛКА, Україна)
Березін О.В., д.е.н., проф. (ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», Україна)
Височін І.В., д.е.н., проф. (КНТУ, Україна)
Житний П.Є., д.е.н., проф. (СНУ ім. В. Даля, Україна)
Олійник О.В., д.е.н., проф. (ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Україна)
Пилипенко А.А., д.е.н., проф. (ХНЕУ, Україна)
Рибар П. (Технічний університет, Кошице, Словацька Республіка)
Филюк Г.М., д.е.н., проф. (ЛНУ ім. Т. Шевченка, Україна)
Цехлар М. (Технічний університет, Кошице, Словацька Республіка)
Чернега О.Б., д.е.н., проф. (ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, Україна)