Відповідальний редактор Черевко О.І., д.т.н., проф.
Заступники відповідального редактора Янчева Л.М., к.е.н., проф.
Михайлов В.М.
, д.т.н., проф.
Чорна М.В., д.е.н., проф.
Відповідальний секретар Михайлова О.В., к.е.н.
Члени редакційної колегії Андросова Т.В., к.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Архипова В.О., доц. (ХДУХТ, Україна)
Борисова А.О., к.психол.н, доц. (ХДУХТ, Україна)
Гаркуша Н.М., к.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Грінько А.П., д.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Гросул В.А., д.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Давидова І.О., д.е.н., доц. (ХДУХТ, Україна)
Колесник А.О., к.т.н., доц. (ХДУХТ, Україна)
Краснокутська Н.С., д.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Жданович О.М., редактор (ХДУХТ, Україна)
Крутова А.С., д.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Пічугіна Т.С., д.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Савицька Н.Л., д.е.н., доц. (ХДУХТ, Україна)
Ушакова Н.Г., к.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Шталь Т.В., д.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Янчев А.В., д.е.н., доц. (ХДУХТ, Україна) 
Яцун Л.М., к.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)