Відповідальний  редактор

Затупник  відповідального
редактора

Чорна М.В., д.е.н., проф.

Гросул В.А., д.е.н., проф.

Відповідальний  секретар

Михайлова О.В., к.е.н., доц.


Члени редакційної
колегії

Борисова А.О., к.психол.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Бочуля Т.В.,
д.е.н., доц. (ХДУХТ, Україна)
Грінько А.П.,
д.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Давидова О.Ю., д.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Жегус О.В.,
д.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Зубков С.О.,
к.е.н., доц. (ХДУХТ, Україна)
Крейтусс Ілмарс,
PhD, перший проректор
(RISEBA University, Латвія)
Круглова О.А.,
к.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Крутова А.С.,
д.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Мостинська Т.Л.,
д.е.н., проф. (НУБіП, Україна)
Нестеренко О.О.,
д.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Прекурт О.М.,
PhD (Bryant University, США)
Савицька Н.Л.,
д.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Тарасова Т.О.,
д.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Шталь Т.В.,
д.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Я
нчева Л.М., к.е.н., проф., перший проректор
(ХДУХТ, Україна)
Яцун Л.М., к.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)