Головний редактор

Черевко О.І., ректор ХДУХТ,  д.т.н., професор кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв (Україна)
Затупник головного редактора            Янчева Л.М., перший проректор, к.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту (ХДУХТ, Україна)
Михайлов В.М.
, проректор з наукової роботи,  д.т.н., професор кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв (ХДУХТ, Україна)
Чорна М.В., завідувач кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі, д.е.н., професор (ХДУХТ, Україна)
Відповідальний секретар Михайлова О.В., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі (ХДУХТ, Україна)
Члени редакційної
колегії
Андросова Т.В., к.е.н., професор кафедри міжнародної економіки (ХДУХТ, Україна)
Архипова В.О., доцент кафедри іноземних мов (ХДУХТ, Україна)
Борисова А.О., завідувач кафедри іноземних мов, к.п.н., доцент (ХДУХТ, Україна)
Бочуля Т.В., завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування, д.е.н., доцент (ХДУХТ, Україна)
Бубенко П.Т., директор Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України, д.е.н., професор (Україна)
Височін І.В., професор кафедри економіки та фінансів підприємства, д.е.н., доцент (КНТУ, Україна)
Грінько А.П., д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту (ХДУХТ, Україна)
Гросул В.А., завідувач кафедри економіки та управління, д.е.н., професор (ХДУХТ, Україна)
Джалагонія Давид, д.е.н., професор (Сухумський державний ун-т, Грузія)
Жданович О.М., нач. Видавництва університету (ХДУХТ, Україна)
Кобилко Н.А., ред. I кат., к.ф.н. (ХДУХТ, Україна)
Колесник А.О., к.т.н., доцент кафедри іноземних мов (ХДУХТ, Україна)
Краснокутська Н.С., завідувач кафедри менеджменту та оподаткування, д.е.н., професор (НТУ «ХПІ», Україна)
Крутова А.С., завідувач кафедри фінансів, аналізу та страхування, д.е.н., професор (ХДУХТ, Україна)
Маркіна І.А.., завідувач кафедри менеджменту, д.е.н., професор (ПДАА, Україна)
Міценко Н.Г., завідувач кафедри економіки, д.е.н., професор (ЛТЕУ, Україна)
Олійник О.В., завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор (ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Україна)
Панков Д.О., д.е.н., професор (Білоруський державний економічний університет, Республіка Білорусь)
Пилипенко А.А., завідувач кафедри бухгалтерського обліку, д.е.н., професор (ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Україна)
Пічугіна Т.С., завідувач кафедри менеджменту організації, д.е.н., професор (ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Україна)
Савицька Н.Л., завідувач кафедри маркетингу і комерційної діяльності, д.е.н., професор (ХДУХТ, Україна)
Терешкін О.Г., завідувач кафедри готельного і ресторанного бізнесу, д.т.н., професор (ХДУХТ, Україна)
Ушакова Н.Г., завідувач кафедри економічної теорії та права, к.е.н., професор (ХДУХТ, Україна)
Филюк Г.М., завідувач кафедри економіки підприємства, д.е.н., професор (КНУ ім. Т. Шевченка, Україна)
Фітім Деарі., д.е.н., професор кафедри фінансів та бухгалтерського обліку (Південо-західний європейський ун-т, Республіка Македонія)
Чернега О.Б., ректор ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського,  м. Кривий Ріг,  д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки (Україна)
Шталь Т.В., завідувач кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, д.е.н., професор (ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Україна)
Янчев А.В., д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування (ХДУХТ, Україна) 
Яцун Л.М., завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та туризму, д.е.н., професор (ХДУХТ, Україна)