Головний редактор

Черевко О.І., д.т.н., проф.
Затупник головного редактора            Янчева Л.М., к.е.н., проф. 
Михайлов В.М.
, д.т.н., проф.
Чорна М.В., д.е.н., проф. 
Відповідальний секретар Михайлова О.В., к.е.н.
Члени редакційної
колегії
Андросова Т.В., к.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Архипова В.О., доц. (ХДУХТ, Україна)
Борисова А.О., к.психол.н., доц. (ХДУХТ, Україна)
Бочуля Т.В., д.е.н., доц. (ХДУХТ, Україна)
Бубенко П.Т., д.е.н., проф. (Північно-Східний науковий центр НАН і МОН, Україна)
Височін І.В., д.е.н., доц. (КНТЕУ, Україна)
Грінько А.П., д.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Гросул В.А.,  д.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Джалагонія Давид, д.е.н., проф. (Сухумський державний університет, Грузія)
Жданович О.М., т.в.о., нач. Видавництва (ХДУХТ, Україна)
Кобилко Н.А., к.ф.н., ред. I кат. (ХДУХТ, Україна)
Колесник А.О., к.т.н., доц. (ХДУХТ, Україна)
Краснокутська Н.С., д.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Крутова А.С., д.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Маркіна І.А., д.е.н., проф. (ПДАА, Україна)
Міценко Н.Г., д.е.н., проф. (ЛТЕУ, Україна)
Олійник О.В., д.е.н., проф. (ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Україна)
Панков Д.О., д.е.н., проф. (Білоруський державний економічний університет, Республіка Білорусь)
Пилипенко А.А., д.е.н., проф.(ХНЕУ, Україна)
Пічугіна Т.С., д.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Савицька Н.Л., д.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Терешкін О.Г., д.т.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Ушакова Н.Г.,  к.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Филюк Г.М., д.е.н., проф. (ЛНУ ім. Т. Шевченка, Україна)
Фітім Деарі., д.е.н., проф.(Південо-Східний Європейський університет, Республіка Македонія)
Чернега О.Б., д.е.н., проф. (ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського,  Україна)
Шталь Т.В.,  д.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)
Янчев А.В., д.е.н., доц. (ХДУХТ, Україна) 
Яцун Л.М., к.е.н., проф. (ХДУХТ, Україна)