Збірник наукових праць включено до Переліку фахових наукових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №747 від 13.07.2015 р.

У Міжнародному центрі періодичних видань збірнику присвоєно
ISSN 2312-394X (Print) та ISSN 2519-2914 (Online)

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 22056-11956 ПР.
Збірник видається з 2005 року.
Засновник і видавець – Харківський державний університет харчування та торгівлі
Періодичність видання – 2 рази на рік.

Збірник наукових праць видається змішаними мовами (українська, англійська , німецька , французька, російська)

Міжнародна індексація:

Наукометричні бази:

INDEX COPERNICUS  Google Scholar  ResearchBib Sis Logo infobase logo   citefactor

Бібліотеки та репозітарїї:

 НБУВ  Репозитарій ХДУХТ          

 Каталоги:

Directory of Open Access Scholarly Resources  DRJI scholarstreet wcosj  Українські наукові журнали    

Збірник містить наукові статті з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, економіки підприємств харчування та торгівлі, міжнародної економіки та зовнішньоекономічної діяльності, менеджменту та маркетингу, наукових основ гуманітарної підготовки студентів.

Збірник розраховано на наукових та практичних працівників, викладачів вищої школи, керівників підприємств торгівлі, аспірантів, магістрантів та студентів економічних та торговельних вищих навчальних закладів.

Збірник складається з таких секцій:

  1. Облік і фінанси.
  2. Економіка підприємств харчування та торгівлі.
  3. Економічна теорія та зовнішньоекономічна діяльність.
  4. Менеджмент і маркетинг.
  5. Наукові основи гуманітарної підготовки студентів.

Рецензування статей

Усі наукові статті, подані до публікації в збірник, проходять подвійне рецензування.

Авторське право

Автори статей гарантують, що наукова праця не є порушенням будь-яких існуючих авторських прав. Стаття має бути авторською. Відповідальність за плагіат несе автор статті.

Теоретичні та практичні передумови вдосконалення технології склеєних кишкових оболонок