2014

Андросова Т.В., канд. екон. наук, проф.
Арделян М.В.,
канд. філол. наук, доц.
Балабанова Л.В.,
д-р екон. наук, проф.
Березін О.В.,
д-р екон. наук, проф.
Близнюк О.П.,
канд. екон. наук, проф.
Борисова О.В.,
канд. екон. наук, доц.
Бугрименко Р.М.,
канд. екон. наук, доц.
Головко О.В.,
канд. іст. наук, доц.
Горошанська
О.О., канд. екон. наук, доц.
Гриньков А.В.,
д-р екон. наук, проф.
Грінько А.П.,
д-р екон. наук, проф.
Дядюк М.А.,
канд. екон. наук, доц.
Єсінова Н.І.,
канд. техн. наук, проф.
Забродська Л.Д.,
канд. екон. наук, проф.
Зубков С.О.,
канд. екон. наук, доц.
Камнева А.В.,
канд. екон. наук, доц.
Карбівнича Т.В.,
канд. техн. наук, доц.
Козуб В.О.,
канд. екон. наук, доц.
Костишина Т.А.,
д-р екон. наук, проф.
Кот О.В.,
канд. екон. наук, доц.
Красікова Т.І.,
канд. екон. наук, доц.
Краснокутська Н.С.,
д-р екон. наук, проф.
Круглова О.А.,
канд. екон. наук, проф.
Крутова А.С.,
д-р екон. наук, проф.
Кулініч О.А.,
канд. екон. наук, доц.
Лачкова Л.І.,
канд. екон. наук, доц.
Мелушова І.Ю.,
канд. екон. наук, доц.
Міносян А.С.,
канд. іст. наук, проф.
Мітяєва Т.Л.,
канд. екон. наук, доц.
Можевенко Т.Ю.,
канд. екон. наук, доц.
Наумова Т.А.,
канд. екон. наук, доц.
Ольшанський О.В.,
канд. екон. наук, доц.
Пічугіна Т.С.,
д-р екон. наук, проф.
Польова Т.В.,
канд. екон. наук, доц.
Попова Н.В.,
канд. екон. наук, доц.
Прокопова О.В.,
канд. екон. наук, доц.
Руденко І.В.,
канд. екон. наук
Савицька Н.Л.,
д-р екон. наук, проф.
Селютін В.М.,
канд. екон. наук, доц.
Синицина Г.А.,
канд. екон. наук, проф.
Сідорова Т.О.,
канд. екон. наук, проф.
Смірнова П.В.,
канд. екон. наук, доц.
Топоркова О.В.,
канд. екон. наук, проф.
Удовенко І.В.,
канд. філол. наук, доц.
Цуканова О.В.,
канд. екон. наук, доц.
Чорна М.В.,
д-р екон. наук, проф.
Шталь Т.В.,
д-р екон. наук, проф.
Яцун Л.М.,
канд. екон. наук, проф.

2015

Акімова Н.С., канд. екон. наук, проф.
Андросова Т.В.,
канд. екон. наук, проф.
Арделян М.В.,
канд. філол. наук, доц.
Архипова В.О.,
доц.
Бігдан І.А.,
канд. екон. наук, доц.
Блохіна О.М.,
канд. екон. наук, доц.
Бойченко Н.В.,
канд. екон. наук, доц.
Борисова А.О.,
доц.
Бутнік-Сіверський О.Б.,
д-р екон. наук
Селютін В.М.,
канд. екон. наук, доц.
Варипаєв О.М.,
канд. філос. наук, доц.
Герасимова Н.С.,
канд. екон. наук, доц.
Гросул В.А.,
д-р екон. наук, проф.
Дядюк М.А.,
канд. екон. наук, проф.
Єсінова Н.І.,
канд. техн. наук, проф.
Забродська Л.Д.,
канд. екон. наук, проф.
Зубков С.О.,
канд. екон. наук, доц.
Карбівнича Т.В.,
канд. техн. наук, доц.
Колесник А.О.,
канд. техн. наук, доц.
Кот О.В.,
канд. екон. наук, доц.
Краснокутська Н.С.,
д-р екон. наук, проф.
Круглова О.А.,
канд. екон. наук, проф.
Крутова А.С.,
д-р екон. наук, проф.
Мануєнкова О.О.,
доц.
Міносян А.С.,
канд. іст. наук, проф.
Мітяєва Т.Л.,
канд. екон. наук, доц.
Наумова Т.А.,
канд. екон. наук, доц.
Нестеренко І.В.,
канд. екон. наук, доц.
Нестеренко О.О.,
канд. екон. наук, доц.
Ольшанський О.В.,
канд. екон. наук, доц.
Пак А.О.,
канд. техн. наук, доц.
Писаревський І.М.,
д-р екон. наук, проф.
Пічугіна Т.С.,
д-р екон. наук, проф.
Покровська О.А.,
канд. філол. наук, доц.
Попова О.С.,
канд. екон. наук, доц.
Прокопова О.В.,
канд. екон. наук, доц.
Прядко О.М.,
канд. екон. наук, доц.
Савицька Н.Л.,
д-р екон. наук, проф.
Смірнова П.В.,
канд. екон. наук, доц.
Смольнякова С.М.,
канд. екон. наук, доц.
Сподар К.В.,
канд. техн. наук, доц.
Сукнов М.П.,
канд. пед. наук, доц.
Терешкін О.Г.,
д-р техн. наук, проф.
Удовенко І.В.,
канд. філол. наук, доц.
Упатова О.І.,
канд. техн. наук, доц.
Филипенко О.М.,
канд. екон. наук, проф.
Чатченко О.Є.,
канд. екон. наук, доц.
Чорна М.В.,
д-р екон. наук, проф.
Шталь Т.В.,
д-р екон. наук, проф.
Ющенко Ю.Ф.,
канд. пед. наук, доц.

 

2016

Андросова Т.В., канд. екон. наук, проф.
Арделян М.В., канд. філол. наук, доц.
Архипова В.О., доц.
Баранова О.А.,  канд. екон. наук, проф.
Борисова А.О., доц.
Гросул В.А., д-р екон. наук, проф.
Добровольська І.О., канд. екон. наук, доц.
Жегус О.В., канд. екон. наук, доц.
Забродська Л.Д., канд. екон. наук, доц.
Завойських Ю.А., канд. екон. наук, доц.
Ізюмцева Н.В., канд. екон. наук, доц.
Ілляшенко О.В., канд. екон. наук, доц.
Карбівнича Т.В., канд. техн. наук, доц.
Кот О.В., канд. екон. наук, доц.
Круглова О.А., канд. екон. наук, проф.
Крутова А.С., д-р екон. наук, проф.
Міносян А.С., канд. іст. наук, проф.
Мелушова І.Ю., канд. екон. наук, доц.
Наумова Т.А., канд. екон. наук, доц.
Прядко О.М., канд. екон. наук, доц.
Савицька Н.Л., д-р екон. наук, проф.
Синєкоп М.С., д-р техн. наук, проф.
Синицина Г.А., канд. екон. наук, доц.
Сподар К.В., канд. техн. наук, доц.
Ткачова С.С., канд. екон. наук, доц.
Торяник Д.О., канд. фіз.-мат. наук, доц.
Удовенко І.В., канд. філол. наук, доц.
Чорна М.В., д-р екон. наук, проф.
Шталь Т.В., д-р екон. наук, проф.
Юрченко Л.І., д-р філос. наук, проф.

2017

Андросова Т.В., канд. екон. наук, проф.
Білик О.М.,
канд. пед. наук, доц.
Борисова А.О.,
канд. психол. наук, проф.
Бочуля Т.В.,
д-р екон. наук, проф.
Волошан І.Г.,
канд. екон. наук, доц.
Гросул В.А.,
д-р екон. наук, проф.
Дядюк М.А.,
канд. екон. наук, проф.
Кот О.В.,
канд. екон. наук, проф.
Круглова О.А.,
канд. екон. наук, проф.
Крутова А.С.,
д-р екон. наук, проф.
Кулініч О.А.,
канд. екон. наук, доц.
Лазарєва В.В.,
канд. пед. наук
Матліна М.М.,
канд. філол. наук, доц.
Михайлов В.М.,
д-р техн. наук, проф.
Міносян А.С.,
канд. іст. наук, проф.
Пак А.О.,
канд. техн. наук, доц.
Пилипенко А.А.,
д-р екон. наук, проф.
Попов О.Є.,
д-р екон. наук, проф.
Савицька Н.Л.,
д-р екон. наук, проф.
Селютін В.М.,
канд. екон. наук
Смірнова П.В.,
канд. екон. наук, доц.
Сукачова-Труніна С.М.,
канд. екон. наук, доц.
Тарасова Т.О.,
канд. екон. наук, доц.
Ткаченко О.П.,
канд. екон. наук, доц.
Удовенко І.В.,
канд. філол. наук, доц.
Ушакова Н.Г.,
канд. екон. наук, проф.
Филипенко О.М.,
канд. екон. наук, доц.
Чернишова Л.О.,
канд. екон. наук, доц.
Чорна М.В.,
д-р екон. наук, проф.
Яцун Л.М.,
д-р екон. наук, проф.