Шановні колеги!

У  Харківському  державному  університеті  харчування  та  торгівлі  (ХДУХТ)  щорічно  видаються 
2  збірники наукових праць (по 2 випуски кожен), які входять до переліку наукових фахових видань України.

 За напрямом технічних  наук 
"Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі"

  Секції:

 1. Нові технології продуктів харчування.
 2. Обладнання харчових виробництв та удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв.
 3. Підвищення якості харчових продуктів.
 4. Хімічні, фізичні, математичні методи дослідження якості продуктів харчування.
 5. Товарознавство та експертиза непродовольчих товарів.
 6. Інформаційні технології в науці та навчальному процесі.

 За напрямом економічних наук 
"Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг"

  Секції:

 1. Облік і фінанси.
 2. Економіка підприємств харчування та торгівлі.
 3. Економічна теорія та зовнішньоекономічна діяльність.
 4. Менеджмент і маркетинг.
 5. Готельно-ресторанна справа.
 6. Наукові основи гуманітарної підготовки студентів.

 Терміни подання комплекту документів до статей у збірники:
1-й випуск – до 01.04, збірник видається в червні;
2-й випуск –  до 01.10, збірник видається в грудні. 

Після встановленого терміну статті приймаються до публікації в наступному випуску.

Положення  про  рецензування  статей,  які  подаються  для  публікації у фахових
збірниках Харківського державного університету харчування та торгівлі.