Шановні колеги!

У  Харківському  державному  університеті  харчування  та  торгівлі  (ХДУХТ)  щорічно  видаються 
2  збірники наукових праць (по 2 випуски кожен), які входять до переліку наукових фахових видань України.

Редакційна політика збірників наукових праць полягає у створенні належних умов для відкритої публікації дослідницьких матеріалів українських і зарубіжних авторів з актуальних проблем відповідно до наукових напрямів.

Мета збірників наукових праць полягає в розширенні комунікативного та інформаційного поля для публікування результатів наукових досліджень і передового досвіду в зазначених галузях знань.

Завдання збірників наукових праць:
- надання науковим школам та окремим науковцям можливості публікувати результати своїх
   досліджень;
- ознайомлення читачів із передовим українським і світовим досвідом впровадження наукових
   розробок у зазначених галузях знань;
- виконання українських та міжнародних умов і вимог, що ставляться до подібних видань;
- досягнення міжнародного рівня наукових публікацій;
- розширення редакційної колегії і рецензентів із залученням відомих українських і закордонних
   фахівців найвищого рівня;
- підвищення культури рецензування публікованих матеріалів, дотримання редакційної етики;
- підвищення доступності та відкритості збірників наукових праць в Україні та за кордоном.

 За напрямом технічних  наук 
"Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі"

  Секції:

  1. Нові технології продуктів харчування.
  2. Обладнання харчових виробництв та удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв.
  3. Підвищення якості харчових продуктів.
  4. Хімічні, фізичні, математичні методи дослідження якості продуктів харчування.
  5. Товарознавство та експертиза непродовольчих товарів.

 За напрямом економічних наук 
"Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг"

  Секції:

  1. Облік і фінанси.
  2. Економіка підприємств харчування та торгівлі.
  3. Економічна теорія та зовнішньоекономічна діяльність.
  4. Менеджмент і маркетинг.
  5. Готельно-ресторанна справа.

 Терміни подання комплекту документів до статей у збірники:
1-й випуск – до 01.04, збірник видається в червні;
2-й випуск – до 01.10, збірник видається в грудні. 

Після встановленого терміну статті приймаються до публікації в наступному випуску.

Положення  про  рецензування  статей,  які  подаються  для  публікації у фахових
збірниках Харківського державного університету харчування та торгівлі