Шановні колеги!

У Харківському державному університеті харчування та торгівлі (ХДУХТ) щорічно видаються 2  збірники наукових праць (по 2 випуски кожен), які входять до переліку наукових фахових видань України.

 За напрямом технічних  наук 
"Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі" плануються секції:

 1. Нові технології продуктів харчування.
 2. Обладнання харчових виробництв та удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв.
 3. Підвищення якості харчових продуктів.
 4. Хімічні, фізичні, математичні методи дослідження якості продуктів харчування.
 5. Товарознавство та експертиза непродовольчих товарів.
 6. Інформаційні технології в науці та навчальному процесі.

 За напрямом економічних наук 
"Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг" плануються секції:

 1. Облік і фінанси.
 2. Економіка підприємств харчування та торгівлі.
 3. Економічна теорія та зовнішньоекономічна діяльність.
 4. Менеджмент і маркетинг.
 5. Наукові основи гуманітарної підготовки студентів.

 Терміни подання комплекту документів до статей у збірники:
1-й випуск – до 01.04, збірник видається в червні;
2-й випуск –  до 01.10, збірник видається в грудні. 

Статті подаються у Видавництво університету (кімн. 43) із:

 • комплектом документів,
 • обов'язковим зазначенням назви збірника (технічний чи економічний) та його секції.

Кожна стаття проходить рецензування.
Стаття повинна бути авторською.
Відповідальність за плагіат несе автор статті.

Статті, що не відповідають вимогам, будуть повернені авторам для доопрацювання в стислі терміни.

Після встановленого терміну статті приймаються до публікації в наступному випуску.

Положення  про  рецензування  статей,  які  подаються  для  публікації
у фахових збірниках Харківського державного університету харчування
та торгівлі.