2014

Андросова Т.В., канд. екон. наук, проф.
Арделян М.В.,
канд. філол. наук, доц.
Балабанова Л.В.,
д-р екон. наук, проф.
Березін О.В.,
д-р екон. наук, проф.
Близнюк О.П.,
канд. екон. наук, проф.
Борисова О.В.,
канд. екон. наук, доц.
Бугрименко Р.М.,
канд. екон. наук, доц.
Головко О.В.,
канд. іст. наук, доц.
Горошанська
О.О., канд. екон. наук, доц.
Гриньков А.В.,
д-р екон. наук, проф.
Грінько А.П.,
д-р екон. наук, проф.
Дядюк М.А.,
канд. екон. наук, доц.
Єсінова Н.І.,
канд. техн. наук, проф.
Забродська Л.Д.,
канд. екон. наук, проф.
Зубков С.О.,
канд. екон. наук, доц.
Камнева А.В.,
канд. екон. наук, доц.
Карбівнича Т.В.,
канд. техн. наук, доц.
Козуб В.О.,
канд. екон. наук, доц.
Костишина Т.А.,
д-р екон. наук, проф.
Кот О.В.,
канд. екон. наук, доц.
Красікова Т.І.,
канд. екон. наук, доц.
Краснокутська Н.С.,
д-р екон. наук, проф.
Круглова О.А.,
канд. екон. наук, проф.
Крутова А.С.,
д-р екон. наук, проф.
Кулініч О.А.,
канд. екон. наук, доц.
Лачкова Л.І.,
канд. екон. наук, доц.
Мелушова І.Ю.,
канд. екон. наук, доц.
Міносян А.С.,
канд. іст. наук, проф.
Мітяєва Т.Л.,
канд. екон. наук, доц.
Можевенко Т.Ю.,
канд. екон. наук, доц.
Наумова Т.А.,
канд. екон. наук, доц.
Ольшанський О.В.,
канд. екон. наук, доц.
Пічугіна Т.С.,
д-р екон. наук, проф.
Польова Т.В.,
канд. екон. наук, доц.
Попова Н.В.,
канд. екон. наук, доц.
Прокопова О.В.,
канд. екон. наук, доц.
Руденко І.В.,
канд. екон. наук
Савицька Н.Л.,
д-р екон. наук, проф.
Селютін В.М.,
канд. екон. наук, доц.
Синицина Г.А.,
канд. екон. наук, проф.
Сідорова Т.О.,
канд. екон. наук, проф.
Смірнова П.В.,
канд. екон. наук, доц.
Топоркова О.В.,
канд. екон. наук, проф.
Удовенко І.В.,
канд. філол. наук, доц.
Цуканова О.В.,
канд. екон. наук, доц.
Чорна М.В.,
д-р екон. наук, проф.
Шталь Т.В.,
д-р екон. наук, проф.
Яцун Л.М.,
канд. екон. наук, проф.

2015

Акімова Н.С., канд. екон. наук, проф.
Андросова Т.В.,
канд. екон. наук, проф.
Арделян М.В.,
канд. філол. наук, доц.
Архипова В.О.,
доц.
Бігдан І.А.,
канд. екон. наук, доц.
Блохіна О.М.,
канд. екон. наук, доц.
Бойченко Н.В.,
канд. екон. наук, доц.
Борисова А.О.,
доц.
Бутнік-Сіверський О.Б.,
д-р екон. наук
Селютін В.М.,
канд. екон. наук, доц.
Варипаєв О.М.,
канд. філос. наук, доц.
Герасимова Н.С.,
канд. екон. наук, доц.
Гросул В.А.,
д-р екон. наук, проф.
Дядюк М.А.,
канд. екон. наук, проф.
Єсінова Н.І.,
канд. техн. наук, проф.
Забродська Л.Д.,
канд. екон. наук, проф.
Зубков С.О.,
канд. екон. наук, доц.
Карбівнича Т.В.,
канд. техн. наук, доц.
Колесник А.О.,
канд. техн. наук, доц.
Кот О.В.,
канд. екон. наук, доц.
Краснокутська Н.С.,
д-р екон. наук, проф.
Круглова О.А.,
канд. екон. наук, проф.
Крутова А.С.,
д-р екон. наук, проф.
Мануєнкова О.О.,
доц.
Міносян А.С.,
канд. іст. наук, проф.
Мітяєва Т.Л.,
канд. екон. наук, доц.
Наумова Т.А.,
канд. екон. наук, доц.
Нестеренко І.В.,
канд. екон. наук, доц.
Нестеренко О.О.,
канд. екон. наук, доц.
Ольшанський О.В.,
канд. екон. наук, доц.
Пак А.О.,
канд. техн. наук, доц.
Писаревський І.М.,
д-р екон. наук, проф.
Пічугіна Т.С.,
д-р екон. наук, проф.
Покровська О.А.,
канд. філол. наук, доц.
Попова О.С.,
канд. екон. наук, доц.
Прокопова О.В.,
канд. екон. наук, доц.
Прядко О.М.,
канд. екон. наук, доц.
Савицька Н.Л.,
д-р екон. наук, проф.
Смірнова П.В.,
канд. екон. наук, доц.
Смольнякова С.М.,
канд. екон. наук, доц.
Сподар К.В.,
канд. техн. наук, доц.
Сукнов М.П.,
канд. пед. наук, доц.
Терешкін О.Г.,
д-р техн. наук, проф.
Удовенко І.В.,
канд. філол. наук, доц.
Упатова О.І.,
канд. техн. наук, доц.
Филипенко О.М.,
канд. екон. наук, проф.
Чатченко О.Є.,
канд. екон. наук, доц.
Чорна М.В.,
д-р екон. наук, проф.
Шталь Т.В.,
д-р екон. наук, проф.
Ющенко Ю.Ф.,
канд. пед. наук, доц.

 

2016

Андросова Т.В., канд. екон. наук, проф.
Арделян М.В., канд. філол. наук, доц.
Архипова В.О., доц.
Баранова О.А.,  канд. екон. наук, проф.
Борисова А.О., доц.
Гросул В.А., д-р екон. наук, проф.
Добровольська І.О., канд. екон. наук, доц.
Жегус О.В., канд. екон. наук, доц.
Забродська Л.Д., канд. екон. наук, доц.
Завойських Ю.А., канд. екон. наук, доц.
Ізюмцева Н.В., канд. екон. наук, доц.
Ілляшенко О.В., канд. екон. наук, доц.
Карбівнича Т.В., канд. техн. наук, доц.
Кот О.В., канд. екон. наук, доц.
Круглова О.А., канд. екон. наук, проф.
Крутова А.С., д-р екон. наук, проф.
Міносян А.С., канд. іст. наук, проф.
Мелушова І.Ю., канд. екон. наук, доц.
Наумова Т.А., канд. екон. наук, доц.
Прядко О.М., канд. екон. наук, доц.
Савицька Н.Л., д-р екон. наук, проф.
Синєкоп М.С., д-р техн. наук, проф.
Синицина Г.А., канд. екон. наук, доц.
Сподар К.В., канд. техн. наук, доц.
Ткачова С.С., канд. екон. наук, доц.
Торяник Д.О., канд. фіз.-мат. наук, доц.
Удовенко І.В., канд. філол. наук, доц.
Чорна М.В., д-р екон. наук, проф.
Шталь Т.В., д-р екон. наук, проф.
Юрченко Л.І., д-р філос. наук, проф.

2017

Андросова Т.В., канд. екон. наук, проф.
Білик О.М.,
канд. пед. наук, доц.
Борисова А.О.,
канд. психол. наук, проф.
Бочуля Т.В.,
д-р екон. наук, проф.
Волошан І.Г.,
канд. екон. наук, доц.
Гросул В.А.,
д-р екон. наук, проф.
Дядюк М.А.,
канд. екон. наук, проф.
Кот О.В.,
канд. екон. наук, проф.
Круглова О.А.,
канд. екон. наук, проф.
Крутова А.С.,
д-р екон. наук, проф.
Кулініч О.А.,
канд. екон. наук, доц.
Лазарєва В.В.,
канд. пед. наук
Матліна М.М.,
канд. філол. наук, доц.
Михайлов В.М.,
д-р техн. наук, проф.
Міносян А.С.,
канд. іст. наук, проф.
Пак А.О.,
канд. техн. наук, доц.
Пилипенко А.А.,
д-р екон. наук, проф.
Попов О.Є.,
д-р екон. наук, проф.
Савицька Н.Л.,
д-р екон. наук, проф.
Селютін В.М.,
канд. екон. наук
Смірнова П.В.,
канд. екон. наук, доц.
Сукачова-Труніна С.М.,
канд. екон. наук, доц.
Тарасова Т.О.,
канд. екон. наук, доц.
Ткаченко О.П.,
канд. екон. наук, доц.
Удовенко І.В.,
канд. філол. наук, доц.
Ушакова Н.Г.,
канд. екон. наук, проф.
Филипенко О.М.,
канд. екон. наук, доц.
Чернишова Л.О.,
канд. екон. наук, доц.
Чорна М.В.,
д-р екон. наук, проф.
Яцун Л.М.,
д-р екон. наук, проф.

2018

.

 
 

2014

Алєксєєва О.М., канд. с.-г. наук, доц.
Антропова Л.Н., канд. техн. наук, доц.
Артомонова М.В., канд. техн. наук, доц.
Афанасьєва М.В., канд. техн. наук, доц.
Бабкіна І.В., канд. техн. наук, проф.
Бреславець Т.В., канд. техн. наук, доц.
Бурдо О.Г., д-р техн. наук, проф.
Вікуль С.І., канд. техн. наук, доц.
Гаприндашвілі Н.А., канд. с.-г. наук, доц.
Гладушняк О.К., д-р техн. наук, проф.
Головко М.П., д-р техн. наук, проф.
Горальчук А.Б., канд. техн. наук, доц.
Гревцева Н.В., канд. техн. наук, доц.
Гринченко Н.Г., канд. техн. наук, доц.
Гросул В.А., д-р техн. наук, проф.
Гураль Л.С., канд. техн. наук, доц.
Дробот В.І.,  д-р техн. наук, проф.
Дуб В.В., канд. техн. наук, доц.
Дубініна А.А., д-р техн. наук, проф.
Дуденко Н.В., д-р мед.наук, проф.
Дьяков О.Г., канд. техн. наук, доц.
Дьяконов О.В., канд. техн. наук, доц.
Євлаш В.В., д-р техн. наук, проф.
Жегунов Г.Ф., д-р біол.наук, проф.
Загорко Н.П., канд. техн. наук, доц.
Захаренко В.О.,  д-р техн. наук, проф.
Зубар Н.М., канд. техн. наук, доц.
Кіптела Т.В., д-р техн. наук, проф.
Кіптела Л.В., д-р техн. наук, проф.
Кіряков Ю.К., канд. техн. наук, доц.
Козарь А.І., д-р фіз.-мат. наук, проф.
Колеснікова М.Б., канд. техн. наук, доц.
Корнейчук П.Г., канд. техн. наук, доц.
Кузнецова Т.О., канд. хім. наук, доц.
Куценко В.А., канд. техн. наук, доц.
Летута Т.М., канд. техн. наук, проф.
Лисюк Г.М.,  д-р техн. наук, проф.
Малигіна В.Д.,  д-р екон. наук, проф.
Маяк В.І., д-р техн. наук, проф.
Михайлов В.М.,  д-р техн. наук, проф.
Мостова Л.М., канд. техн. наук, доц.
Мурликіна Н.В., канд. техн. наук, доц.
Одарченко А.М., д-р техн. наук, проф.
Одарченко М.С. , канд. техн. наук, проф.
Олійник С.Г., канд. техн. наук, доц.
Ольховська В.С., канд. техн. наук, доц.
Павлоцька Л.Ф., канд. мед. наук, проф.
Павлюк Р.Ю.,  д-р техн. наук, проф.
Перцевой Ф.В.,  д-р техн. наук, проф.
Петриченко С.В., канд. техн. наук, доц.
Пєнкіна Н.М., канд. техн. наук, доц.
Пивоваров Є.П., д-р техн. наук, проф.
Пивоваров П.П., д-р техн. наук, проф.
Погарська В.В., д-р техн. наук, проф.
Погожих М.І., д-р техн. наук, проф.
Потапов В.О., д-р техн. наук, проф.
Ракша-Слюсарева О.А., д-р біол. наук, проф.
Саєнко С.Ю., канд. техн. наук, доц.
Самойчук К.О., канд. техн. наук, доц.
Самохвалова О.В., канд. техн. наук, проф.
Сподар К.В., канд. техн. наук, доц.
Стоян Є.Ю., канд. техн. наук, доц.
Торяник О.І., д-р хім. наук, проф.
Упатова О.І., канд. техн. наук, доц.
Федак Н.В., канд. техн. наук, доц.
Фощан А.Л., канд. техн. наук, доц.
Черевко О.І.,  д-р техн. наук, проф.
Черно Н.К.,  д-р техн. наук, проф.
Чорний М.В., д-р техн. наук, проф.
Чуйко А.М., канд. техн. наук, доц.
Шаповал С.Л., канд. техн. наук, доц.
Шевчннко О.Є., канд. техн. наук, доц.
Юрченко С.Л., канд. техн. наук, доц.
Янушкевич Д.А., д-р техн. наук, доц. 

2015

Афтанділянц Є.Г., д-р техн. наук, проф.
Бабкіна І.В., канд. техн. наук, проф.
Безусова А.Т., д-р техн. наук, проф.
Буйнова Н.О., канд. техн. наук, доц.
Волошин П.В., канд. техн. наук, доц.
Головко М.П., д-р техн. наук, проф.
Гревцева Н.В., канд. техн. наук, доц.
Гринченко Н.Г., канд. техн. наук, доц.
Гринченко О.О., д-р техн. наук, проф.
Гросул В.А., д-р екон. наук, проф.
Дяконова А.К., д-р техн. наук, проф.
Дейниченко Г.В., д-р техн. наук, проф.
Дібрівська Н.В., канд. техн. наук, доц.
Дубініна А.А., д-р техн. наук, проф.
Дюкарева Г.І., канд. техн. наук, проф.
Захаренко В.О., д-р техн. наук, проф.
Іванов Л.С., канд. техн. наук, доц.
Камбулова Ю.В., канд. техн. наук, доц.
Карбівнича Т.В., канд. техн. наук, доц.
Кіптела Л.В., д-р техн. наук, проф.
Кравченко О.І., канд. техн. наук, доц.
Краснокуцька Н.С., д-р екон. наук, проф.
Кучерук З.І., канд. техн. наук, доц.
Левандовський Л.В., д-р техн. наук, проф.
Летута Т.М., канд. техн. наук, проф.
Ляшенко Б.В., канд. техн. наук, доц.
Малюк Л.П., д-р техн. наук, проф.
Михайлов В.М., д-р техн. наук, проф.
Непочатих Т.А., канд. техн. наук, доц.
Одарченко А.М., д-р техн. наук, проф.
Ольховська В.С., канд. техн. наук, доц.
Осипова Л.А., д-р техн. наук, ст. наук. співроб.
Пасічний П.М., д-р техн. наук, проф.
Перцевой Ф.В., д-р техн. наук, проф.
Пивоваров Є.П., д-р техн. наук, проф.
Пивоваров П.П., д-р техн. наук, проф.
Погожих М.І., д-р техн. наук, проф.
Поліщук Г.Є., д-р техн. наук, проф.
Потапов В.О., д-р техн. наук, проф.
Реутський В.В., д-р техн. наук, проф.
Рожкова Л.Г., канд. техн. наук, доц.
Самохвалова В.В., канд. техн. наук, проф.
Серік М.Л., канд. техн. наук, доц.
Серьогін О.О., д-р техн. наук, проф.
Сидоренко О.В., д-р техн. наук, проф.
Синєкоп М.С., д-р. техн. наук, доц.
Соколовський Г.В., д-р техн. наук, проф.
Солод М.І., канд. техн. наук, проф.
Сухенко В.Ю., д-р техн. наук, проф.
Тележенко Л.М., канд. техн. наук, доц.
Тормосов Ю.М., д-р техн. наук, проф.
Трищ Р.М., д-р техн. наук, проф.
Цихановська І.В., канд. техн. наук, проф.
Черевко О.І.,  д-р техн. наук, проф.
Шандиба О.Б., канд. техн. наук, доц.
Шадикова-Каменюка О.Г., канд. техн. наук, доц.
Юрченко С.Л., канд. техн. наук, доц.
Янчева М.О., канд. техн. наук, проф.

2016

Афтанділянц Є.Г., д-р техн. наук, проф.
Бондаренко Є.В., канд. техн. наук, доц.
Гладкий Ф.Ф., д-р техн. наук, проф.
Д’яконова А.К., д-р техн. наук, проф.
Дейниченко Г.В., д-р техн. наук, проф.
Демидов І.М., д-р техн. наук, проф.
Дорохович В.В., д-р техн. наук, проф.
Дубініна А.А., д-р техн. наук, проф.
Дуденко Н.В., д-р мед. наук, проф.
Євлаш В.В., д-р техн. наук, проф.
Захаренко В.О., д-р техн. наук, проф.
Лазарєва Т.А., д-р пед. наук, доц.
Михайлов В.М., д-р техн. наук, проф.
Обозна М.В., канд. техн. наук, доц,
Одарченко А.М., д-р техн. наук, проф.
Пивоваров П.П., д-р техн. наук, проф.
Погожих М.І., д-р техн. наук, проф.
Поліщук Г.Є., д-р техн. наук, проф.
Потапов В.О., д-р техн. наук, проф.
Рожкова Л.Г., канд. техн. наук, доц.,
Саморай В.П., канд. техн. наук, проф.
Самохвалова В.В., канд. техн. наук, проф.
Терешкін О.Г., д-р техн. наук, проф.
Труфкаті Л.В., канд. техн. наук, доц.
Черевко О.І., д-р техн. наук, проф.
Шевченко А.О., канд. техн. наук, доц.

 

2017

Броварень В.С., д-р хім. наук, проф.
Головко М.П.,
д-р техн. наук, проф.
Горальчук А.Б.,
д-р техн. наук, проф.
Грінченко О.О.,
д-р техн. наук, проф.
Гросул В.А.,
д-р екон. наук, проф.
Дубініна А.А.,
д-р техн. наук, проф.
Євлаш В.В.,
д-р техн. наук, проф.
Захаренко В.О.,
д-р техн. наук, проф.
Кіптела Л.В.,
д-р техн. наук, проф.
Михайлов В.М.,
д-р техн. наук, проф.
Мізнік Л.М.,
канд. техн. наук, доц.
Найченко В.М.,
д-р с.-г. наук, проф.
Одарченко А.М.,
д-р техн. наук, проф.
Осокіна Н.М.,
д-р с.-г. наук, проф.
Отрошко Н.О.,
канд. хім. наук, доц.
Павлюк Р.Ю.,
д-р техн. наук, проф.
Панченко А.І.,
д-р техн. наук, проф.
Перцевий Ф.В.,
д-р техн. наук, проф.
Пивоваров Є.П.,
д-р техн. наук, проф.
Пивоваров П.П.,
д-р техн. наук, проф.
Погарська В.В.,
д-р техн. наук, проф.
Погожих М.І.,
д-р техн. наук, проф.
Потапов В.О.,
д-р техн. наук, проф.
Рябчиков М.Л.,
д-р техн. наук, проф.
Селютіна Г.А.,
канд. техн. наук, проф.
Серік М.Л.,
канд. техн. наук, доц.
Сиза О.І.,
д-р техн. наук, проф.
Станкевич Г.М.,
д-р техн. наук, проф.
Сукачова-Труніна С.М.,
канд. екон. наук, доц.
Тарандушка Л.А.,
канд. техн. наук, доц.
Тележенко Л.М.,
д-р техн. наук, проф.
Терешкін О.Г.,
д-р техн. наук, проф.
Тормосов Ю.М.,
д-р техн. наук, проф.
Трищ Р.М.,
д-р техн. наук, проф.
Челябієва В.М.,
канд. техн. наук, доц.
Чижиков І.О.,
канд. техн. наук, доц.
Шутюк В.В.,
д-р техн. наук, проф.
Янчева М.О.,
д-р техн. наук, проф.

2018

.

2020 рік

Випуск 2 (32)

Секція 1

Секція 1 Нові технології продуктів харчування

 1. Погарська В.В., Павлюк Р.Ю., Котюк Т.В., Юр’єва О.О., Погарський О.С., Балабай К.С. Розробка нового способу та нанотехнологій виробництва рослинних добавок із нуту для виготовлення оздоровчих продуктів. - C. 7-23.
 2. Дейниченко Л.Г., Захаров В.В., Роман Т.О., Зорін М.І. Технологія пісочного печива з використанням борошна з насіння гарбуза. - C. 23-32.
 3. Боковець С.П., Перцевой Ф.В., Мельник О.Ю., Гурський П.В., Маренкова Т.І. Особливості технології нового батончика шоколадного. - C. 32-41.
 4. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Абрамова Т.С., Максимова Н.П., Юр’єва О.О., Лосєва С.М. Розробка оздоровчих вафельних кондитерських виробів нового покоління та начинок, які сприяють зміцненню імунітету. - C. 42-56.
 5. Біленька І.Р., Лазаренко Н.А. Елементи молекулярної кухні у виробництві функціональних десертів і показники їх якості. - C. 56-66.

Секція 2

Секція 2 Обладнання харчових виробництв та удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв

 1. Черевко О.І., Дейниченко Г.В., Дмитревський Д.В., Гузенко В.В., Гейєр Г.В., Цвіркун Л.О. Використання мембранних технологій у сучасних умовах виробництва соків (англ. мовою). - C. 67-77.
 2. Пазюк В.М. Способи підвищення енергоефективності процесу сушіння насіннєвого зерна. - C. 77-85.
 3. Горєлков Д.В., Постнов Г.М., Нечипоренко І.В., Ляшенко Б.В. Організація системи рекуперації теплоти для використання в закладах ресторанного господарства. - C. 85-94.
 4. Лисенко О.Л., Гирич С.В., Бандура В.М. Функціонально-технологічні особливості начинок, що використовуються в кондитерській промисловості. - C. 95-105.
 5. Черевко О.І., Михайлов В.М., Загорулько О.Є., Загорулько А.М., Касабова К.Р. Інноваційні способи виробництва плодово-ягідних напівфабрикатів оздоровчого призначення. - C. 106-118.
 6. Червоний В.М., Кононикін В.Д., Перекрест В.В., Бондаренко О.О. Проблеми впровадження безвідходної технології переробки ставкової риби та способи їх вирішення. - C. 118-126.

Секція 3

Секція 3 Підвищення якості харчових продуктів

 1. Олійник С.Г., Болховітіна О.І., Самохвалова О.В., Шидакова-Каменюка О.Г. Кваліметрична оцінка якості хліба пшеничного з додаванням продуктів переробки зародків пшениці. - C. 127-139.
 2. Євлаш В.В., Газзаві-Рогозіна Л.В., Гурікова І.М. Удосконалення технології желе кисломолочного антианемічного спрямування. - C. 139-150.
 3. Дейниченко Л.Г., Роман Т.О., Кравченко Т.В. Вплив способів заварювання і співвідношення різних видів кави у блендах на органолептичні та фізико-хімічні характеристики кавових напоїв (англ. мовою). - C. 150-161.
 4. Буняк О.В., Соц С.М. Розробка екструдованих продуктів із крохмалевмісної сировини з рослинними добавками (англ. мовою). - C. 161-172.
 5. Демидова А.О., Аксьонова О.Ф., Півень О.М. Гідратування соняшникової олії з гідратуючими агентами на основі борошна (англ. мовою). - C. 173-183.
 6. Перцевой Ф.В., Гурський П.В., Кондрашина Л.А., Камсуліна Н.В., Мурликіна Н.В., Мельник О.Ю., Омельченко С.Б. Визначення взаємодії рецептурних компонентів напівфабрикату збивного борошняного в присутності ферменту трансглютамінази. - C. 184-198.
 7. Перцевой М.Ф., Самілик М.М., Маренкова Т.І., Бідюк Д.О. Дослідження функціонально-технологічних властивостей модельних розчинів та гелів желатину. - C. 198-212.
 8. Гревцева Н.В., Брикова Т.М., Городиська О.В. Вплив виноградних порошків на якість і властивості кондитерської продукції. - C. 212-220.
 9. Михайлов В.М., Онищенко В.М., Пак А.О., Пак А.В. Визначення раціональної температури та тривалості теплової коагуляції склеєних кишкових оболонок. - C. 221-232.

Випуск 1 (31)

Секція 1

Секція 1 Нові технології продуктів харчування

 1. Аксьонова О.Ф., Губський С.М., Торяник Д.О., Мурликіна Н.В. Використання високоефективного підсолоджувача сукралози у виробництві кексу сирного (англ. мовою). - C. 7-20.
 2. Білецька Я.О., Плотнікова Р.В. Обґрунтування використання збагаченого борошна бобових для виробництва ковбас. - C. 21-32.
 3. Газзаві-Рогозіна Л.В. Методика визначення зараженості продуктів запасу комахами та кліщами. - C. 32-39.
 4. Горальчук А.Б., Омельченко С.Б., Котляр О.В., Рябець О.Ю., Головіна Л.А. Розробка рецептурного складу крему оздоблювального на основі олеогелю для заміни твердого жиру. - C. 40-53.
 5. Загорулько А.М., Загорулько О.Є., Касабова К.Р.,Шматченко Н.В. Технологія виробництва зефіру з використанням плодоовочевої пасти. - C. 54-65.
 6. Охотська М.І., Воловик Т.М., Капрельянц Л.В. Дослідження впливу рослинного біополімерного комплексу на фізіологічну активність пропіоновокислих бактерій. - C. 64-75.
 7. Загорулько О.Є., Загорулько А.М., Сашньова М.В., Лаврук В.В., Ібаєв Е.Б. Дослідження структурно-механічних властивостей та показників якості розробленої плодоовочевої пасти. - C. 75-84.
 8. Краєвська С.П., Прохор О.С., Чепель Н.В. Біоактивоване насіння льону в технології безлактозного йогурту з екстрактом стевії. - C. 85-97.

Секція 2

Секція 2 Обладнання харчових виробництв та удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв

 1. Дейниченко Г.В., Дмитревський Д.В., Перекрест В.В.,Лазуренко Р.С. Розробка комбінованого апарата для приготування яблучного пюре (англ. мовою). - C. 98-107.
 2. Терешкін О.Г., Горєлков Д.В., Дуб В.В. Техніко-технологічні аспекти теплової обробки баклажанів (англ. мовою). - C. 108-118.
 3. Михайлов В.М., Бабкіна І.В., Шевченко А.О., Прасол С.В. Розробка асортименту м’ясних кулінарних виробів на основі рослинної сировини із застосуванням електроконтактного нагрівання. - C. 108-131.
 4. Дейниченко Г.В., Гузенко В.В., Мазняк З.О., Омельченко О.В., Мельник О.Є. Аналітичний огляд технологій переробки соняшнику в пектиновий концентрат. - C. 131-145.
 5. Горєлков Д.В., Мироненко В.С., Цвіркун Л.О., Гейєр Г.В. Дослідження різання стравоходу як складової процесу його очищення. - C. 145-156.
 6. Стадник І.Я., Паньків Ю., Чорна Н.В., Лісовська Т.О. Дискретно-імпульсне змішування борошняних компонентів. - C. 157-171.

2019 рік

Випуск 2 (30)

Секція 1

Секція 1 Нові технології продуктів харчування

 1. Горальчук А.Б., Андрєєва С.С., Діхтярь А.М., Рябець О.Ю., Чеканов М.А. Перспективи заміни трансжирів у харчових продуктах. (англ. мовою).  - C. 7-23.
 2. Камсуліна Н.В., Желєва Т.С., Павлова О.В. Вивчення функціонально-технологічних властивостей білків соняшнику. - C. 24-35.
 3. Холобцева І.П., Серік М.Л., Самохвалова О.В. Удосконалення технології здобного напівфабрикату, збагаченого засвоюваними сполуками кальцію. - C. 35-47.
 4. Большакова В.А., Дроменко О.Б., Онищенко В.М., Янчева М.О. Удосконалення технологічного процесу виробництва посічених напівфабрикатів із м’яса птиці (нагетсів). - C. 47-59.
 5. Дзюба Н.А., Кашкано М.А., Калугіна І.М., Олійник М.І. Аналіз сучасних технологій виробництва солодких страв для оздоровчого харчування. - C. 59-71.
 6. Гніцевич В.А., Гончар Ю.М., Романенко Р.П. Дослідження мікроструктури продуктів переробки молочної сироватки. - C. 72-83.
 7. Кондрашина Л.А., Бідюк Д.О., Гурський П.В., Перцевой Ф.В., Боковець С.П. Дослідження впливу технологічних чинників на піноутворювальні властивості розчинів желатину. - C. 83-95.
 8. Касабова К.Р., Загорулько А.М., Загорулько О.Є., Шматченко Н.В. Використання трикомпонентних плодово-ягідних напівфабрикатів у технології мусових тортів. - C. 95-111.
 9. Білецька Я.О., Плотнікова Р.В. Дослідження хімічного складу та вмісту акумульованого йоду в зернах сої. - C. 111-121.

Випуск 1 (29)

Секція 1

Секція 1 Нові технології продуктів харчування

 1. Ботштейн Б.Б., Чорна Н.В. Основні принципи розробки та впровадження F&B-концепції кухні тематичного ресторану. - C. 7-18.
 2. Лісовська Т.О., Чорна Н.В., Ботштейн Б.Б., Добротвор І.Г. Розробка технології бісквітного напівфабрикату «Безглютенового» на основі борошна кукурудзяного екструдованого. - C. 18-32.
 3. Запаренко Г.В., Дьяков О.Г., Савицька А.С., Борисова А.О. Технологія м’ясних січених виробів із використанням м’яса страуса. - C. 32-43.
 4. Цихановська І.В. Удосконалення технології вівсяного печива шляхом уведення до рецептури харчової добавки «Магнетофуд» на основі дво- та тривалентного заліза. - C. 43-55.
 5. Сяодзинь Цю, Назаренко Ю., Бо Лі. Перспектівні напрями використання соєвого пептиду у виробництві йогурту (англ. мовою). - C. 55-63.
 6. Синенко Т.П., Дубова Г.Є. Характеристика ароматичних дескрипторів продуктів ректифікації молочної сироватки. - C. 63-74.

Секція 2

Секція 2 Обладнання харчових виробництв та удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв

 1. Черевко О.І., Маяк О.А., Костенко С.М., Сардаров А.М. Експериментальне та імітаційне дослідження теплообміну під час уварювання овочевого соку. - C. 75-85.
 2. Дейниченко Г.В., Гузенко В.В., Дмитревський Д.В., Перекрест В.В., Рівний К.М. Аналітична характеристика безвідходної переробки плодово-ягідної сировини. - C. 85-95.
 3. Потапов В.О., Якушенко Є.М., Стоян Є.Ю. Технологія нанесення гідрофобного покриття на масообмінні модулі сушарок для сушіння рослинної сировини. - C. 95-102.
 4. Дейниченко Г.В., Гузенко В.В., Омельченко О.В., Мельник О.Є., Малич В.В. Інтенсифікація процесу екстрагування пектину з відходів цукрового виробництва. - C. 102-114.
 5. Тормосов Ю.М., Саєнко С.Ю. Моделювання втрат енергії в інфрачервоних апаратах харчової промисловості. - C. 114-124.
 6. Михайлов В.М., Шевченко А.О., Бабанов І.Г., Бабанова О.І. Дослідження процесу виробництва вершкового масла метою вдосконалення масловиготівників періодичної дії. - C. 124-134.
 7. Толчинський Ю.А., Литвиненко Є.І., Соловєй В.М.,  Бабкіна І.В. Модель зовнішнього масообміну в системі квазіпласких частинок (рос. мовою). - C. 134-147.
 8. Загорулько А.М., Шматченко Н.В., Загорулько О.Є., Касабова К.Р. Використання трикомпонентних плодово-ягідних напівфабрикатів у технології мармеладних виробів. - C. 148-157.

Секція 3

Секція 3 Підвищення якості харчових продуктів

 1. Самохвалова О.В., Олійник С.Г., Лапицька Н.В.,  Степанькова Г.В., Бондаренко М.М. Вплив шроту зародків вівса на структурно-механічні властивості житньо-пшеничного тіста і якість хліба. - C. 158-171.
 2. Українець А.І., Большак Ю.В., Маринін А.І., Святненко Р.С.,  Позняковський С.В. Теоретико-емпірична оцінка змін структурно-енергетичного стану фізично зміненої води та їх біологічних наслідків. - C. 172-184.
 3. Шидакова-Каменюка О.Г., Шкляєв О.М., Степанькова Г.В.  Вплив насіння чіа на якісні характеристики та хімічний склад кремово-збивних цукерок. - C. 185-199.
 4. Страшинський І.М., Фурсік О.П., Ришканич Р.О.,  Ромазан О.В. Якість свинини, що переробляє ТОВ «Тернопільський м’ясокомбінат». - C. 199-214.
 5. Дубініна А.А., Ленерт С.О., Летута Т.М., Непочатих Т.А., Щербакова І.С. Мікотоксини в рослинній сировині. - С. 215-228.

2018 рік

Випуск 2 (28)

Секція 1

Секція 1 Нові технології продуктів харчування

 1. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Павлюк В.А., Тельонков О.Є., Погарський О.С., Какадій Ю.П., Стуконоженко Т.А. Нанотехнології оздоровчих продуктів «NatureSuperFood» – плодоовочевого морозива (сорбетів) із рекордним вмістом БАР для імунопрофілактики. - C. 7-31.
 2. Желєва Т.С., Янчева М.О., Гринченко О.О. Дослідження біологічної цінності напівфабрикатів м’ясних посічених заморожених із використанням сумішей «KrioMeat» під час зберігання. - C. 31-45.
 3. Головко М.П., Головко Т.М., Применко В.Г. Медико-біологічні дослідження добавки дієтичної селен-білкової та соусу з її використанням. - C. 45-55.
 4. Большакова В.А., Дроменко О.Б., Онищенко В.М., Янчева М.О. Удосконалення рецептурного складу посічених напівфабрикатів із м’яса птиці (нагетсів). - C. 56-67.
 5. Рижкова Т.М., Дюкарева Г.І. Покращення якості козиного зернистого сиру під впливом закваски, збагаченої препаратом «Бетавітон». - C. 67-80.
 6. Дзюба Н.А. Розробка рецептури сирного мафіну «Snowball». - C. 80-89.
 7. Буняк О.В., Валевська Л.О., Соц С.М. Конкурентоспроможність екструдованих зернових продуктів на основі зерна злакових культур. - C. 90-97.
 8. Біленька І.Р., Лазаренко Н.А., Золовська О.В. Дослідження процесу ферментації бульб топінамбура. - C. 97-107.
 9. Кравченко М.Ф., Ярошенко Н.Ю., Михайлик В.С. Використання шроту олійних культур у технології борошняних кондитерських виробів. - C. 107-115.

Секція 2

Секція 2 Обладнання харчових виробництв та удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв

 1. Дейниченко Г.В., Гузенко В.В., Мазняк З.О., Перекрест В.В., Бургар С.В. Розробка апаратурного оформлення виробництва концентратів знежиреної молочної сировини. - C. 116-124.
 2. Торяник Д.А., Дьяков А.Г., Павлюк И.Н. Особенности определения влагосодержания пищевых продуктов методом ЯМР. - C. 125-136.
 3. Потапов В.О., Борисова A.О., Педорич І.П. Аналіз обладнання для отримання порошкоподібних харчових продуктів (англ. мовою). - C. 136-148.
 4. Дмитревський Д.В., Горєлков Д.В., Лазуренко Р.С., Проценко О.І. Розробка обладнання для реалізації комбінованого способу очищення бульб топінамбура (англ. мовою). - C. 148-155.
 5. Пазюк В.М. Обґрунтування режимів сушіння насіння гарбуза насіннєвого призначення з конвективним підведенням теплоти. - C. 155-165.
 6. Цвиркун Л.А., Цвиркун С.Л. Автоматическое сопровождение движущихся на конвейере объектов по видеосигналу в условиях пищевой промышленности. - C. 165-177.
 7. Постнов Г.М., Червоний В.М., Максименко М.М., Гулий А.В. Удосконалення способу отримання рибного бульйону зі ставкової риби. - C. 177-186.

Секція 3

Секція 3 Підвищення якості харчових продуктів

 1. Михайлов В.М., Хареба О.В., Прасол С.В., Шевченко А.О., Мирошник К.В. Дослідження якісних показників пасти на основі пряних овочів, виготовленої з використанням НВЧ-нагрівання за умов вакуумування. - С. 187-196.
 2. Дейниченко Г.В., Гузенко В.В., Кіріченко Ю.О., Мельник О.Є., Відміцький В.В. Визначення якісного складу ультрафільтраційного концентрату знежиреного молока. - С. 196-205.
 3. Михайлов В.М., Онищенко В.М. Оцінка фізико-механічних властивостей склеєних кишкових плівок, пластифікованих гліцерином. - С. 205-214.
 4. Дейниченко Г.В., Листопад Т.С. Дослідження вмісту токсичних елементів у ягідних соусах із йодвміщуючими добавками. - С. 214-223.
 5. Городиська О.В., Гревцева Н.В., Самохвалова О.В., Буштрук І.В. Технологія кондитерської глазурі з використанням виноградних порошків як альтернативи какао-порошку. - С. 223-237.
 6. Дубініна А.А., Летута Т.М., Фролова Т.В., Сібірякова К.С., Гриценко О.Ю. Обґрунтування застосування екстрактів із рослинної сировини під час зберігання плодів перцю. - С. 238-261.

Секція 4

Секція 4 Хімічні, фізичні, математичні методи досліджень якості продуктів харчування

 1. Губський С.М., Добровольська О.В., Аксьонова О.Ф., Євлаш В.В., Железняк З.В. Визначення вмісту аскорбінової кислоти у фруктовому желе (англ. мовою). - С. 362-378.
 2. Захаренко В.О., Сорокіна С.В., Акмен В.О., Смоленський О.В., Колієнко С.О. Визначення діелектричної проникності вологої шкіри. - С. 278-291.

Випуск 1 (27)

Секція 1

Секція 1 Нові технології продуктів харчування

 1. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Котюк Т.В., Дудник К.В., Погарський О.С., Лосєва С.М. Розробка натуральних нанопродуктів із квасолі та пряних овочів для підприємств ресторанного бізнесу для здорового харчування (англ. мовою). - C. 7-21.
 2. Дейниченко Г.В., Гузенко В.В., Мельник О.Є., Шеїна А.В. Інтенсифікація процесу ультрафільтрації знежиреного молока. - C. 21-31.
 3. Гринченко Н.Г., Тютюкова Д.О. Дослідження впливу декальцифікації молока знежиреного на фізико-хімічні властивості сиру кисломолочного. - C. 31-43.
 4. Перцевой Ф.В., Бідюк Д.О., Душенок Д.К. Дослідження впливу технологічних параметрів отримання гелів на основі білків тваринного походження на їх структурно-механічні властивості. - C. 43-54.
 5. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Михайлов В.М., Погарський О.С., Тельонков О.Є., Лосєва С.М. Визначення комплексу БАР хлорофіловмісних овочів та розробка нанотехнологій продуктів для здорового харчування. - C. 55-78.
 6. Погарська В.В., Павлюк Р.Ю., Какадій Ю.П., Погарський О.С., Стуконоженко Т.А., Тельонков О.Є. Нове слово про вплив паротермічної та кріообробки і механолізу на біополімери та БАР плодів та овочів під час отримання оздоровчих нанопродуктів. - C. 78-96.
 7. Дорохович А.М., Мазур Л.С., Губський С.М., Євлаш В.В. Технологія льодяникової карамелі з дієтично-функціональними властивостями (англ. мовою). - C. 96-111.
 8. Божко Н.В., Тищенко В.І., Пасічний В.М., Вертелецька Н. Розробка рецептури напівкопченої ковбаси з м’яса пекінської качки. - C. 112-122.
 9. Перцевой Ф.В., Бідюк Д.О., Кошель О.Ю. Аналітичне обґрунтування та вибір бінарної комбінації полісахаридів для термостійких молоковмісних начинок. - C. 122-133.
 10. Погарська В.В., Павлюк Р.Ю., Дудник К.В., Котюк Т.В., Погарський О.С. Інноваційні технології оздоровчих соусів-дресингів із використанням кріодобавок із пряних овочів без синтетичних компонентів. - C. 134-147.
 11. Гусарова О.В. Вплив видів бланшування яблук на процес зневоднення під час виробництва чипсів. - C. 147-156.
 12. Ботштейн Б.Б., Чорна Н.В. Розробка технології кавових напоїв із новими структурними властивостями. - C. 157-168.
 13. Капустян А.І. Дослідження лізису клітин молочнокислих бактерій під дією протеолітичних ферментів. - C. 168-178.

Секція 2

Секція 2 Обладнання харчових виробництв та удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв

 1. Михайлов В.М., Шевченко А.О., Бабкіна І.В., Прасол С.В., Бабанов І.Г. Дослідження електричних показників і кінетики температури під час електроконтактної обробки напівфабрикатів. - C. 179-189.
 2. Дейниченко Г.В., Гузенко В.В., Мазняк З.О., Удовенко О.О., Омельченко О.В. Створення ресурсо-зберігального обладнання для мембранної обробки харчових рідин. - C. 189-197.
 3. Потапов В.О., Костенко С.М. Імітаційне моделювання температурної кінетики інфрачервоного жарення м’ясних напівфабрикатів. - C. 197-204.
 4. Михайлов В.М., Удовікова С.В., Чуйко Л.О., Гайдар Н.О., Борисова А.О., Жданович О.М., Голованьова С.П. Рух частинок у ковші з рухомим днищем півкруглої форми. - C. 205-223.
 5. Лебединець I.В. Методи конструювання виконавчих механiзмiв фасувально-пакувальних машин та автоматiв харчових виробництв. - C. 224-230.
 6. Пазюк В.М., Петрова Ж.О., Дуб В.В. Сучасний стан проблеми підвищення енергоефективності процесу сушіння насіння зернових культур. - C. 231-242.
 7. Шеїна А.В., Хорольський В.П. Методика дослідження якості нарізки овочевої сировини та визначення факторів впливу. - С. 243-254.

Секція 3

Секція 3 Підвищення якості харчових продуктів

 1. Овсянникова Л.К., Валевська Л.О., Грищук Ю.В., Євдокимова Г.Й. Вплив умов зберігання на зміну показників якості нових сортів льону. - С. 255-268.
 2. Шидакова-Каменюка О.Г., Новік Г.В., Рогова А.Л., Савенко А.Д. Оцінювання впливу горіхових шротів на якість здобного печива під час зберігання. - С. 268-280.
 3. Жигунов Д.О., Ковальова В.П. Підвищення хлібопекарської якості пшеничного борошна. - С. 280-291.
 4. Корзун В.Н., Антонюк І.Ю. Дослідження якості бісквітного торта «Шарм» підвищеної біологічної цінності. - С. 292-303.
 5. Челябієва В.М., Сиза О.І., Савченко О.М. Отримання пектину з вичавків смородини для виготовлення зефіру на основі аґрусового пюре. - С. 303-317.
 6. Чуйко М.М. Вивчення показників якості ірису з додаванням етрадиційної рослинної сировини. - С. 317-325.
 7. Грушецький Р.І., Гриненко І.Г., Хомічак Л.М. Дієтична добавка «Інулін з момордикою харантія». - С. 325-332.

2017 рік

Випуск 2 (26)

Секція 1

Секція 1 Нові технології продуктів харчування

 1. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Максимова Н.П., Балабай К.С., Лосєва С.М., Котюк Т.В. Каротиноїдні булочки «Sunroll» для здорового харчування, вітамінізовані натуральними нанодобавками (англ. мовою). - C. 7-20.
 2. Погарська В.В., Михайлов В.М., Погарський О.С., Балабай К.С., Какадій Ю.П., Стуконоженко Т.А. Натуральні оздоровчі плодоовочеві нанонапої з рекордним вмістом БАР для підприємств ресторанного бізнесу, туризму та фітнесу (англ. мовою). - C. 21-36.
 3. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Таубер Р.Д., Павлюк В.А., Ясюрковська М. Сенсаційні факти та відкриття прихованих форм білка в грибах шампіньйонах під час отримання нано-продуктів у легкозасвоюваній формі (англ. мовою). - C. 37-54.
 4. Снєжкін Ю.Ф., Гусарова О.В. Обґрунтування режимів зневоднення яблук під час виробництва фруктових чипсів. - C. 55-63.
 5. Неклеса О.П., Яранцева Є.О., Пивоваров П.П., Вовк В.С., Костигов К.В. Визначення вологоутримуючої здатності харчових систем на основі альгінату натрію та полісахаридів. - C. 64-76.
 6. Крамаренко Д.П., Гіренко Н.І., Дуб В.В. Дослідження емульгуючих властивостей добавок гідробіонтів. - C. 77-85.
 7. Кондратюк Н.В., Пивоваров Є.П., Падалка А.М., Поливанов Є.А.  Реологічні властивості гелів харчових плівкоутворюючих на основі уронатних полісахаридів (англ. мовою). - C. 86-93.
 8. Божко Н.В., Тищенко В.І., Пасічний В.М., Мізь Є.М. Розробка рецептури сардельок із м’яса мускусної качки. - C. 94-104.
 9. Одарченко Д.М., Соколова Є.Б., Аксьонова О.Ф., Абабова А.Г. Визначення показників безпечності замороженого фруктового напівфабрикату для виробництва напою смузі (англ. мовою). - C. 104-116.
 10. Дзюба Н.А., Валевська Л.О., Калугіна І.М. Оцінювання конкурентоспроможності борошняного кондитерського виробу «Бульбашка». - C. 116-128.
 11. Заморська І.Л. Якість і кріорезистентність заморожених ягід суниці за попередньої обробки в розчинах зі структуроутримуючими властивостями. - C. 129-136.

Секція 2

Секція 2 Обладнання харчових виробництв та удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв

 1. Дейниченко Г.В., Гузенко В.В., Мельник О.Є., Перекрест В.В. Розробка енергоефективного обладнання для сушіння гідробіонтів (нерибних продуктів моря). - С. 137-147.
 2. Кіптела Л.В., Загорулько А.М., Загорулько О.Є., Ляшенко Б.В. Розробка універсальної ІЧ-сушарки органічної природної сировини. - С. 147-155.
 3. Потапов В.О., Петренко О.В., Семенюк Д.П., Білий Д.В. Конструктивні особливості транскритичних бустерних холодильних систем. - С. 156-167.
 4. Дейниченко Г.В., Гузенко В.В., Мазняк З.О., Удовенко О.О., Омельченко О.В. Створення ресурсозбережного обладнання для екстрагування рослинної сировини. - С. 168-177.
 5. Потапов В.О., Якушенко Є.М., Стоян Є.Ю. Масообмінний модуль для реалізації процесу сушіння рослинної сировини. - С. 178-185.
 6. Постнов Г.М., Червоний В.М., Челомбітько В.О., Постнова О.М. Удосконалення способу отримання водно-жирових емульсій для змащування хлібопекарських форм. - С. 186-193.
 7. Маяк О.А., Сардаров А.М., Шершньов Г.Г. Дослідження тепловіддачі в процесах виробництва роздільних концентратів із рослинної сировини. - С. 193-200.
 8. Афукова Н.О., Горєлков Д.В., Дмитревський Д.В., Бондаренко Р.Ю. Удосконалення комбінованого процесу очищення топінамбура. - С. 201-210.
 9. Самойчук К.О. Прискорення емульсії як основний факторгідродинамічного диспергування жирової фази молока. - С. 210-220.
 10. Михайлов В.М., Шевченко А.А., Удовикова С.В., Гайдар Н.А. Создание новейших конструкций наклонных ковшовых элеваторов путём модернизации существующих. - С. 2221-233.
 11. Мирошніченко К.А., Батраченко О.В. Реологічні властивості основних видів м’ясного фаршу, що переробляються в емульситаторі. - С. 234-240.

Секція 3

Секція 3 Підвищення якості харчових продуктів

 1. Черевко О.І., Крутовий Ж.А., Запаренко Г.В., Лук’янчиков П.В., Борисова А.О. Забезпечення різноманітності харчування в довготривалій системі харчування та створення циклового раціону. - С. 241-251.
 2. Цихановська І.В., Демидов І.М., Александров О.В., Гонтар Т.Б., Павлоцька Л.Ф. Дослідження впливу біологічно активної добавки на процеси окиснення ліпідів. - С. 251-262.
 3. Онищенко В.М., Селютіна Г.А., Дроменко О.Б., Онищенко А.В. Дослідження кількісних і якісних показників у технології субпродуктових смажених ковбас. - С. 263-270.
 4. Камсуліна Н.В., Мурликіна Н.В., Бударіна А.І., Погорєлов М.О., Бондаренко П.О. Вивчення технологічних властивостей сумішей гідроколоїдів. - С. 271-284.
 5. Колтунов В.А., Калайда К.В. Швидкість охолодження плодів перцю солодкого технічної стадії стиглост. - С. 284-292.
 6. Гуменюк О.Л., Городиська О.В., Ксенюк М.П. Бісквітний напівфабрикат підвищеної харчової цінності з добавкою лляного шроту. - С. 292-301.
 7. Рубанка К.В., Терлецька В.А., Абрамова А.Г. Дослідження якості сухого екстракту кореня імбиру. - С. 301-310.

Випуск 1 (25)

Секція 1

Секція 1 Нові технології продуктів харчування

 1. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Балабай К.С., Лосєва С.М. Вплив кріогенного заморожування та неферментативного каталізу на руйнування інулін-білкових нанокомплексів топінамбура до мономеров (англ. мовою). - С. 7-26.
 2. Михайлов В.М., Онищенко В.М., Большакова В.А., Борисова А.О. Водопоглинання кишкових плівок, оброблених рослинним дубителем. - С. 27-34.
 3. Погожих М.І., Головко Т.М. Наукове обґрунтування аліментарного забезпечення гомеостазу та мінерального обміну організму людини. - С. 35-50.
 4. Камсуліна Н.В., Дроменко О.Б., Сьома М.О., Талащенко М.С. Вивчення технологічних властивостей розсольних сумішей фірми Nesse. - С. 50-59.
 5. Погарська В.В., Павлюк Р.Ю., Тимофєєва Н.М., Біленко Л.М. Вивчення впливу процесів кріомеханоактивації та кріомеханодеструкції під час отримання заморожених дрібнодисперсних каротиноїдних добавок (англ. мовою). - С. 60-80.
 6. Шидакова-Каменюка О.Г., Шкляєв О.М., Рогова А.Л. Аналіз хімічного складу насіння чіа як перспективної сировини для кондитерських виробів. - С. 80-91.
 7. Дейниченко Г.В., Круглова О.А., Федак В.І. Ефективність виробництва десертної продукції з використанням УФ-похідних молочної сировини. - С. 91-103.
 8. Тютюкова Д.О., Гринченко Н.Г., Пивоваров П.П., Гринченко О.О. Аналіз технологій продукції з сиру кисломолочного як передумова інноваційного задуму нової продукції. - С. 103-117.

Секція 2

Секція 2 Обладнання харчових виробництв та удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв

 1. Дейниченко Г.В., Погребняк А.В. Природа аномально високої ефективності процесу гідроструминної водополімерної обробки харчових продуктів різанням. - С. 118-132.
 2. Погожих М.І., Пак А.О., Пак А.В., Жеребкін М.В. Аналіз процесу індукованого тепломасообміну методом фазового простору. - С. 132-143.
 3. Терешкін О.Г., Горєлков Д.В., Удовенко О.О., Омельченко О.В., Перекрест В.В. Дослідження процесів очищення часнику з подальшим їх конструктивним оснащенням. - С. 144-155.
 4. Потапов В.О., Євлаш В.В., Паржанов Ж.А., Тастанбекова Г.Р., Толеген М.Є. Моделювання плину білково-мінеральної кормової суміші у шнековому каналі екструдера. - С. 156-169.
 5. Дейниченко Г.В., Гузенко В.В., Удовенко О.О., Омельченко О.В., Перекрест В.В. Дослідження якісних характеристик процесу ультрафільтрації з використанням барботування нежирної молочної сировини. - С. 169-178.
 6. Куценко В.А. Науковий підхід до вибору і розрахунку посадок у машинобудуванн. - С. 179-184.
 7. Петренко О.В., Семенюк Д.П., Діц І.Р. Використання СО2 у системах холодопостачання торговельних підприємств. - С. 184-195.
 8. Якушенко Є.М., Стоян Є.Ю. Вплив потоку повітря на температуру рослинної сировини під час сушіння в масообмінному модулі. - С. 195-203.

Секція 3

Секція 3 Підвищення якості харчових продуктів

 1. Черевко О.І., Крутовий Ж.А., Запаренко Г.В., Мовенко С.Ю., Борисова А.О. Проектування та аналіз добових раціонів для систем харчування лікувально-профілактичного призначення. - С. 204-220.
 2. Шульга О.С., Чорна А.І., Кобилінський С.М., Шульга С.І. Модифікація пектину як плівкоутворювача для їстівних плівок хлібобулочних і кондитерських виробів. - С. 220-233.
 3. Корзун В.Н., Антонюк І.Ю. Технологія фруктового шербету з покращеним нутрієнтним складом. - С. 233-244.
 4. Городиська О.В., Гревцева Н.В., Самохвалова О.В., Савченко О.М. Дослідження мікробіологічних показників якості кондитерської глазурі з додаванням порошків виноградних кісточок (англ. мовою). - С. 244-256.
 5. Камбулова Ю.В., Матяс Д.С., Оверчук Н.О., Федій Т.C. Фруктові та желейні мармеладні маси з глюкозою. - С. 256-270.
 6. Рудавська Г.Б., Хахалєва І.В., Бузіян М.І. Підвищення якості харчових продуктів із цикорію шляхом раціоналізації процесу переробки. - С. 270-280.
 7. Дюкарева Г.І., Дубова Ю.О. Особливості проведення митного оформлення й експертизи тортів із морозива під час експортно-імпортних операцій. - С. 280-295.
 8. Віннікова Л.Г., Цигура В.В. Вплив спрямованих раціонів годівлі на регулювання якісних показників свинини. - С. 296-302.
 9. Цихановська І.В., Скуріхіна Л.А., Александров О.В., Гонтар Т.Б. Дослідження впливу біологічно активної добавки на якість м’ясних посічених напівфабрикатів. - С. 302-313.

Секція 4

Секція 4 Хімічні, фізичні, математичні методи досліджень якості продуктів харчування

 1. Черевко О.І., Крутовий Ж.А., Запаренко Г.В., Лук’янчиков П.В., Борисова А.О. Фільтрація раціонів одноразового споживання за критерієм збалансованості груп нутрієнтів як етап проектування систем харчування. - С. 314-323.
 2. Черно Н.К., Науменко К.І., Бордя Д.П. Іммобілізація папаїну на глюкані дріжджів Saccharomyces cerevisiae. - С. 323-333.
 3. Євлаш В.В., Фотченко К.В., Старостенко Б.О., Серік М.Л., Нікітін С.В. Дослідження фізико-хімічних показників екструдованого ядра соняшникового насіння. - С. 333-346.
 4. Дубініна А.А., Щербакова Т.В., Селютіна Г.А., Хацкевич Ю.М., Виродова О.В. Дослідження кольору цукатів із редьки з використанням суб’єктивних та об’єктивних методів. - С. 346-356.
 5. Погожих М.І., Сєдунова В.В., Чеканов М.А. Фізико-математичне моделювання ефективності енерготехнологічних процесів. - С. 356-371.
 6. Захаренко В.О., Сорокіна С.В., Хайдова Г.Б., Колієнко С.О. Вплив форми електродів і рецептурних компонентів на електропровідність дріжджового тіста. - С. 372-381.
 7. Савчук Ю.Ю., Усатюк С.І. Дослідження жирнокислотного складу білковмісного напою з ядер волоського горіха. - С. 381-389.
 8. Стоян Є.Ю., Якушенко Є.М. Один із підходів до рішення класу задач призначення геометричних об’єктів. - С. 389-398.
 9. Куліненко Л.Б., Тірон-Воробйова Н.Б. Нанотехнології в електроніці: перспективи розвитку. - С. 399-408.
 10. Власенко В.В., Криворук В.М. Використання пряних овочів у технології приготування пирогів зниженої енергетичної цінності. - С. 409-419.

2016 рік

Випуск 2 (24)

Секція 1

Секція 1 Нові технології продуктів харчування

 1. Черно Н.К., Озоліна С.О., Нікітіна О.В. Технологія отримання залізовмісних комплексів на основі глюкану гливи звичайної (Pleurotus ostreatus). - С. 7-18.
 2. Дорохович А.М., Горзей О.В., Мурзін А.В. Використання дисахариду фруктози під час виробництва мафінів із начинкою дієтичного призначення. - C. 19-27.
 3. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Каплун О.А., Погарський О.С., Тельонков О.Є., Стуконоженко Т.А. Вплив процесів механолізу на активацію нанокомплексів гетерополісахаридів із біополімерами плодів під час розробки нанотехнологій. - С. 28-45.
 4. Мряченко Н.В., Юрченко С.Л. Технологія мусів промислового виробництва. - C. 46-57.
 5. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Маціпура Т.С., Котюк Т.В., Лосєва С.М. Активація важкорозчинних білок-хітинових нанокомплексівгрибів шампіньйонів із використанням неферментативного каталізу. - С. 57-74.
 6. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Балабай К.С., Павлюк В.А. Вивчення процесів механохімії під час розробки кріогенної технології нанопорошків із топінамбура з пребіотичними властивостями. - C. 74-90.
 7. Власенко В.В., Криворук В.М. Використання шроту із плодів розторопші плямистої для виробництва пирогів зниженої енергетичної цінності - С. 90-98.
 8. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Котюк Т.В., Погарський О.С., Маціпура Т.С., Стуконоженко Т.А. Нове слово в технології отримання харчових продуктів із зернобобових, овочів та грибів з рекордними характеристиками - C. 98-111.
 9. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Котюк Т.В., Маціпура Т.С., Погарський О.С. Механохімічні процеси під час розробки нанотехнології білкових добавок із гороху в легкозасвоюваній формі - С. 111-127.
 10. Д’яконова А.К., Степанова В.С. Виробництво рослинного замінника молока - C. 127-136.
 11. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Радченко Л.О., Таубер Р.Д., Тимофєєва Н.М., Котюк Т.В. Метод глибокої переробки каротинвмісних овочів та отримання наноїжі з використанням обладнання нового покоління - С. 136-155.
 12. Погарська В.В., Павлюк Р.Ю., Юр’єва О.О., Скрипка Л.І., Абрамова Т.С., Максимова Н.П. Нове слово в технології отримання плавлених сирних виробів без солей-плавильників із рекордними характеристиками - C. 155-178.
 13. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Балабай К.С., Павлюк В.А. Вплив заморожування та неферментативного каталізу на руйнування гетерополісахарид-білкових нанокомплексів під час переробки топінамбура - C. 178-198.

Секція 2

Секція 2 Обладнання харчових виробництв та удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв

 1. Михайлов В.М., Маяк О.А., Сардаров А.М., Шершньов Г.Г. Дослідження процесу сушіння плодоовочевих вичавків у вібраційній вакуумній сушарці. - С. 199-205.
 2. Михайлов В.М., Гаврилко П.П., Стадник І.Я., Лясота О.М. Визначення параметрів першої стадії змішування компонентів на основі термодинамічної системи до стану рівноваги. - С. 206-218.
 3. Потапов В.О., Костенко С.М. Системно-динамічне моделювання комплексної оцінки апарата АРЖМ-0.07-1(англ. мовою). - C. 218-225.
 4. Дейниченко Г.В., Самойчук К.О., Левченко Л.В. Вплив кратності обробки молочної емульсії в пульсаційному гомогенізаторі. - C. 226-233.
 5. Потапов В.О., Білий Д.В. Розробка рекуперативного теплообмінного пристрою для екструдера зпереробки харчової сировини. - C. 233-246.
 6. Кіптела Л.В., Загорулько О.Є., Загорулько А.М. Інтенсифікація апаратів для виробництва сушених напівфабрикатів із плодово-ягідної сировини. - C. 247-257.
 7. Постнов Г.М., Шипко Г.М., Червоний В.М., Постнова О.М. Експериментальні дослідження процесу гомогенізації молока в полі ультразвукових хвиль. - C. 258-266.
 8. Афукова Н.О., Горєлков Д.В., Дмитревський Д.В., Носков О.С. Сучасні технічні рішення проблемних питань очищення слизових та шерстних субпродуктів. - C. 266-272.

Секція 3

Секція 3 Підвищення якості харчових продуктів

 1. Черевко О.І., Крутовий Ж.А., Запаренко Г.В., Борисова А.О. Аналіз біологічної цінності раціонів одноразового споживання другого покоління. - С. 277-288.
 2. Страшинський І.М., Фурсік О.П., Пасічний В.М., Маринін А.І. Дослідження реологічних властивостей харчових гідро колоїдів. - С. 288-298.
 3. Савченко О.М., Сиза О.І., Гаврик М.В. Перспективність використання фітоекстрактів у виробництві льодяникової карамелі. - С. 299-311.
 4. Дюкарева Г.І., Дуб В.В., Дуб А.В. Вплив конструктивних параметрів м’ясорубок на товарознавчі властивості січених м’ясних напівфабрикатів і виробів із них. - С. 311-321.
 5. Артамонова М.В., Шматченко Н.В., Дьяков О.Г. Вплив рослинних кріодобавок на реологічні характеристики та рухомість води в мармеладі желейно-фруктовому. - С. 321-330.
 6.  Брикова Т.М., Гревцева Н.В., Самохвалова О.В. Зміна показників якості пісочного печива з додаванням виноградного порошку під час зберігання. - С. 330-344.
 7.  Осипенко О.П., Баранов В.І., Ковальов О.В., Осипенко В.О., Бабко Є.М., Якобчук Р.Л. Якість і безпечність алкогольних напоїв та рекомендації щодо їх визначення. - С. 344-351.

Випуск 1 (23)

Секція 1

Секція 1 Нові технології продуктів харчування

 1. Михайлов В.М., Онищенко В.М. Теоретичні та практичні передумови вдосконалення технології склеєних кишкових оболонок. - С. 7-15.
 2. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Тимофєєва Н.М., Лосєва С.М., Котюк Т.В. Нові бісквіти та хлібобулочні вироби, вітамінізовані натуральними каротиноїдними рослинними нанодобавками, для оздоровчого харчування. - C. 15-30.
 3. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Радченко Л.О., Таубер Р.Д., Тимофєєва Н.М., Юр’єва О.О. Нове слово в технології отримання продуктів на сучасному обладнанні на підприємствах ресторанного бізнесу. - C. 31-42.
 4. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Котюк Т.В., Погарський А.С., Лосєва С.М. Технологія наноструктурованих рослинних добавок із використанням неферментативного біокаталізу – механолізу біополімерів (гетерополісахаридів і білка). - C. 43-56.
 5. Євлаш В.В., Горбань В.Г., Нікітін С.В. Органолептичні показники та дегустаційне оцінювання фруктових батончиків, збагачених сушеними сланями ламінарії та вакаме. - C. 57-67.
 6. Євлаш В.В., Гриньова Д.В. Удосконалення технології сосисок із використанням м’яса перепелів. - C. 68-79.
 7. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Пазюк В.М., Дуб В.В. Створення нових теплотехнологій отримання якісних фолатовмісних функціональних порошків. - C. 80-89.
 8. Дорохович А.М., Божок О.С., Мазур Л.С. Використання тагатози та мальтитолу під час виробництва жувальної карамелі спеціального призначення. - C. 90-101.
 9. Черно Н.К., Озоліна С.О., Нікітіна О.В. Технологія дієтичних добавок із печериці двоспорової (Agaricus bisporus). - C. 102-112.
 10. Уханова І.М. Особливості використання ретентату з метою отримання високоякісного напою оздоровчого характеру. - C. 113-126.
 11. Назаренко Ю.В., Ященко С.Ю. Особливості використання молочної сироватки та ретентату, отримання високоякісних напоїв оздоровчого харчування. - C. 127-142.
 12. Дзюба Н.А., Землякова О.В., Педак К.Г. Основи моделювання раціонального харчування в умовах порушеного екологічного стану. - C. 142-153.

Секція 2

Секція 2 Обладнання харчових виробництв та удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв

 1. Михайлов В.М., Бабкіна І.В., Шевченко А.О., Михайлова С.В. Розробка комплексу технологічного обладнання для виробництва печених пиріжків. - С. 154-161.
 2. Дейниченко Г.В., Мазняк З.О., Гузенко В.В., Ебанугва О. Дослідження процесу ультрафільтраційної обробки сироватки з-під кислого сиру (англ. мовою). - С. 162-170.
 3. Дейниченко Г.В., Самойчук К.О., Левченко Л.В. Аналітичні дослідження енерговитрат пульсаційного гомогенізатора молока. - C. 170-181.
 4. Токар А.Ю., Миронюк С.С. Вплив оброблення баклажанів на зменшення всмоктування олії під час їх обсмажування. - C. 181-192.
 5. Чернюшок О.А., Федоров В.Г., Кепко О.І. Інтенсивність кріогенної обробки м’ясопродуктів. - C. 193-201.
 6. Доломакін Ю.Ю., Бабанов І.Г., Житнецький І.В. Тривалість основних етапів приготування рідкої опари, визначена непрямим методом. - C. 201-211.

Секція 3

Секція 3 Підвищення якості харчових продуктів

 1. Черевко О.І., Крутовий Ж.А., Запаренко Г.В., Галушко Н.О., Борисова А.О. Забезпечення добових потреб у нутрієнтах раціонами одноразового споживання третього покоління. - С. 112-223.
 2. Коваленко О.А., Ковбаса В.М., Радзієвська І.Г., Гребень Б.В., Нагорний В.Ю. Дослідження стабільності рослинних олій та їх купажів під час обсмажування картопляних чіпсів. - С. 223-231.
 3. Жулінська О.В., Свідло К.В., Мостова Л.М., Мартиненко Л.Г. Розробка фізіологічно-математичної моделі оцінки якості харчової продукції. - С. 231-241.
 4. Колесник Т.Л., Колесник А.О. Дослідження зростання і токсиноутворення палички ботулізму у варених ковбасах, що містять барвник із крові (англ. мовою). - С. 241-248.
 5. Левчук І.В., Кіщенко В.А., Тимченко В.К., Куниця К.В., Арутюнян Т.В. Наукові аспекти методу визначення консервантів у олієжировмісних продуктах. - С. 249-263.
 6.  Кійко В.В., Аннєнкова Н.Б., Бочко І.В. Аналіз споживчих переваг та шляхи вдосконалення асортименту хлібців. - С. 264-274.

Секція 4

Секція 4 Хімічні, фізичні, математичні методи досліджень якості продуктів харчування

 1. Черевко О.І., Крутовий Ж.А., Запаренко Г.В., Павлюк І.М. Оптимізація добових і циклових раціонів для систем харчування лікувальної дії. - С. 275-284.
 2. Погожих М.І., Синєкоп М.С., Пак А.О., Чеканов М.А. Сумісне використання R-функцій і проекційного методу в задачах теорії сушіння. - С. 284-293.
 3. Погожих М.І., Пархоменко Л.О., Іштван Є.О. Фізико-математичне моделювання полів температури під час теплообміну для тіл скінченних розмірів. - С. 293-301.
 4. Корнієнко Л.В., Мирончук В.Г. Дослідження процесу зворотнього осмосу ультрафільтраційного пермеату післяспиртової зернової барди. - С. 302-309.
 5. Шаповалова Н.П., Рудавська М.В. Збивні кондитерські вироби з подовженим терміном зберігання. - С. 310-323.
 6. Дьяков О.Г., Торяник Д.О., Павлюк І.М. Особливості визначення Т2 на імпульсному ЯМР. - С. 324-330.

2015 рік

Випуск 2 (22)

Секція 1

Секція 1 Нові технології продуктів харчування

 1. Черевко О.І., Крутовий Ж.А., Запаренко Г.В., Борисова А.О. Нетрадиційні борошняні вироби та їх внесок у забезпечення добових потреб у нутрієнтах циклових раціонів. - С. 7-16.
 2. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Бессараб О.С., Борисова А.О., Балабай К.С. Кріогенна технологія дрібнодисперсних порошкоподібних добавок із топінамбура (англ. мова). - С. 17-28.
 3. Павлюк Р.Ю., Погарський О.С., Каплун О.А., Борисова А.О., Лосєва С.М. Нове в технології заморожування хлорофіловмісних овочів із рекордними характеристиками (англ. мова). - С. 29-39.
 4. Одарченко А.М., М’ячиков О.В., Гасай Є.Л., Албатова Я.Ю. Новий вид спреду підвищеної біологічної цінності. - С. 40-49.
 5. Камсуліна Н.В., Скуріхіна Л.А., Губаль Л.М. Дослідження функціонально-технологічних властивостей білків із насіння соняшнику. - С. 50-61.
 6. Онищенко В.М., Шубіна Л.Ю., Мілько Р.О. Удосконалення технології склеєних кишкових оболонок. - С. 61-69.
 7. Шидакова-Каменюка О.Г., Новік Г.В., Касабова К.Р., Кравченко О.І. Перспективи використання шротів горіхової сировини для збагачення борошняних кондитерських виробів. - С. 69-81.

Секція 2

Секція 2 Обладнання харчових виробництв та удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв

 1. Дейниченко Г.В., Золотухіна І.В., Сефіханова К.А., Гончарова К.М. Обґрунтування економічної доцільності використання напівфабрикатів білково-вуглеводнихв. - С. 82-93.
 2. Дейниченко Г.В., Погребняк А.В. Гідроструминне водополімерне pозрізання заморожених харчових продуктів. - С. 94-103.
 3. Дейниченко Г.В., Мазняк З.О., Гузенко В.В., Даниленко В.О. Аналітичний огляд сучасних процесів водопідготовки та водоочищення (англ. мова). - С. 103-113.
 4. Постнов Г.М., Круглова О.А., Червоний В.М., Яковлєв О.В. Економічна ефективність упровадження ультразвукового апарата для соління риби. - С. 114-123.
 5. Петренко О.В., Семенюк Д.П. Використання сучасних інженерних рішень під час проектування систем холодопостачання на шляху до енергозбереження та енергоефективності. - С. 123-134.
 6. Савченко-Перерва М.Ю. Експериментальне дослідження впливу апаратів із зустрічними закрученими потоками на ефективність уловлення. - С. 134-146.

Секція 3

Секція 3 Підвищення якості харчових продуктів

 1. Михайлов В.М., Маяк О.А., Сардаров А.М. Використання дигідрокверцетину в безалкогольних напоях (англ. мова). - С. 147-155.
 2. Пасічний В.М., Гередчук А.М., Герасименко М.Ю., Неводюк І.В. Дослідження властивостей білково-жирових емульсій для м’ясовмісних напівфабрикатів оздоровчого спрямування. - С. 155-165.
 3. Осокіна Н.М., Любич В.В., Возіян В.В. Вихід борошна із зерна спельти залежно від зволожування та відволожування зерна. - С. 165-176.
 4. Сидоренко О.В., Коротецький В.П., Боліла Н.О. Напрями реформування галузі рибного господарства України. - С. 176-187.
 5. Колесник Т.Л., Колесник А.О. Дослідження безпеки варених ковбас, що містять барвник із крові, за санітарно-бактеріологічними показниками. - С. 188-197.
 6. Шубіна Л.Ю., Доманова О.В., Дзигар В.С. Динаміка якісних характеристик смажених ковбас у модифікованих оболонках під час зберігання. - С. 197-204.
 7. Доманова О.В., Ільченко А.А. Дослідження якісних характеристик смажених ковбас у модифікованих оболонках. - С. 204-213.
 8. Ющенко Н.М., Белемець Т.О. Використання молочної сироватки для отримання екстрактів на основі листя стевії. - С. 214-222.
 9. Ковальов О.В., Миколів І.М., Бабко Є.М., Якобчук Р.Л. Двохетапне випікання хліба з використанням проміжного вакуумно-випарного охолодження. - С. 222-232.

Секція 4

Секція 4 Хімічні, фізичні, математичні методи досліджень якості продуктів харчування

 1. Черевко О.І., Крутовий Ж.А., Запаренко Г.В., Борисова А.О. Кількісний аналіз збалансованості нутрієнтів у раціонах одноразового споживання другого покоління (англ. мова). - С. 233-242.
 2. Черевко О.І., Крутовий Ж.А., Запаренко Г.В., Борисова А.О. Довготривалі циклові раціони в системах харчування: забезпечення добових потреб у дефіцитних нутрієнтах. - С. 242-254.
 3. Михайлов В.М., Синєкоп М.С., Пархоменко Л.О., Михайлова С.В., Софронова М.С. Використання R-функцій для математичного моделювання процесів теплової обробки. - С. 254-261.
 4. Головко М.П., Применко В.Г., Головко Т.М. Дослідження мікробіологічних показників якості соусу емульсійного типу «Селеновий». - С. 262-269.
 5. Головко М.П., Головко Т.М., Геліх А.О. Дослідження якісного складу мінеральних речовин м’якого тіла прісноводних двостулкових молюсків роду Anodonta та їх морських аналогів – молюсків роду Mytilus. - С. 270-278.
 6. Головко М.П., Павліш Л.О. До питання нормування якості та безпечності кухонної солі. - С. 278-286.
 7. Корзун В.Н., Антонюк І.Ю. Технологія каннеллоні «Сорренто» із підвищеним вмістом йоду та фолієвої кислоти. - С. 286-295.
 8. Черно Н.К., Озоліна С.О., Нікітіна О.В. Отримання залізовмісних комплексів на основі полісахаридів гливи звичайної (Pleurotus ostreatus). - С. 295-303.
 9. Біленька І.Р.,  Лазаренко Н.А., Голінська Я.А. Розробка композицій для виробництва концентрованої продукції з використанням пастернаку. - С. 303-315.
 10. Кочубей-Литвиненко О.В., Іщенко В.М., Лопатько К.Г., Фоменко В.В. Перетворення компонентів молочної сироватки в процесі електроіскрового оброблення. - С. 316-326.
 11. Харандюк Т.В., Косів Р.Б., Паляниця Л.Я., Березовська Н.І. Вплив концентрації сусла на стадії культивування дріжджів на зброджування висококонцентрованого пивного сусла. - С. 326-335.
 12. Шматков Д.І., Артюх С.М., Кіпоренко Г.С. Дослідження можливостей застосування термоіндикаторних фарб для контролю якості харчових продуктів. - С. 335-343.
 13. Мостика К.В. Оцінка конкурентоспроможності віскі в Україні. - С. 343-355.

Випуск 1 (21)

Секція 1

Секція 1 Нові технології продуктів харчування

 1. Черевко О.І., Крутовий Ж.А., Запаренко Г.В., Борисова А.О. Проблеми створення систем харчування лікувального призначення другого покоління. - С. 7-17.
 2. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Маціпура Т.С., Кись В.В. Вивчення процесів кріомеханохімії  високомолекулярних і низькомолекулярних нанокомплексів грибів шампіньйонів під час їх кріообробки з використанням рідкого азоту. - С. 17-26.
 3. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Радченко Л.О., Соколова Л.М., Юр’єва О.О., Берестова А.А. Вивчення вмісту біологічно активних речовин натуральних рослинних прянощів – добавок для оздоровчих продуктів харчування. - С. 27-37.
 4. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Абрамова Т.С., Берестова А.А., Топоркова К.В. Технологія тонізуючих нанонапоїв на основі молочної сироватки, збагачених кріопастами з овочів і фітоекстрактами. - С. 37-49.
 5. Кондратюк Н.В., Большакова В.Л., Пивоваров Є.П., Пивоваров П.П. Аналіз підходів до моделювання стабільних харчових систем на основі ацидофільної палички. - С. 50-58.
 6. Янчева М.О. Інновації в технологіях напівфабрикатів м’ясних заморожених. - С. 58-69.
 7. Ботштейн Б.Б., Чорна Н.В. Удосконалення технології змішаних спиртовмісних напоїв із використанням структуроутворювача. - С. 69-78.
 8. Дюкарева Г.І., Соколовська О.О. Технологічні параметри розроблених пастильних виробів. - С. 79-89.
 9. Степанькова Г.В. Технології пшеничного хліба з використанням продуктів переробки зародків вівса і кукурудзи. - С. 89-99.

Секція 2

Секція 2 Обладнання харчових виробництв та удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв

 1. Черевко О.І., Михайлов В.М., Маяк О.А., Сардаров А.М. Вплив вібрації на процес вакуумного сушіння рослинної сировини. - С. 100-107.
 2. Черевко О.І., Скрипник В.О., Фарісєєв А.Г. Теплопередача в поверхневому шарі м’ясних виробів під час двостороннього жарення в умовах стиснення. - С. 107-120.
 3. Дейниченко Г.В., Мазняк З.О., Гузенко В.В. Аналітична характеристика мембранної обробки рідких високомолекулярних систем. - С. 120-131.
 4. Дейниченко Г.В., Терешкін О.Г., Горєлков Д.В., Шевченко І.В. Дослідження процесів комбінованого способу очищення плодів гарбуза. - С. 131-139.
 5. Погожих М.І., Чеканов М.А., Пак А.О. Концепція підвищення енергоефективності технологічних процесів харчових виробництв. - С. 139-147.
 6. Яковлєв О.В., Постнов Г.М., Потапов В.О. Вплив ультразвукових хвиль на зміну коефіцієнта масовіддачі під час соління риби. - С. 147-154.
 7. Потапов В.О., Якушенко Є.М. Вплив конструкції внутрішнього нагрівача на кінетику сушіння виноградних вичавків у масообмінному модулі (англ. мовою). - С. 155-163.
 8. Тормосов Ю.М., Саєнко С.Ю. Моделювання розповсюдження теплових променів від сегментних рефлекторів. - С. 163-171.
 9. Захаренко В.О., Сорокіна С.В. До розрахунку енергетичної освітленості харчових продуктів під час ІЧ-нагрівання. - С. 172-180.
 10. Терешкін О.Г., Горєлков Д.В., Афукова Н.О., Мельник К.Г. Розробка ресурсозберігального способу очищення часнику та перспективні шляхи розробки його апаратурного оформлення. - С. 180-188.
 11. Савченко-Перерва М.Ю., Якуба О.Р. Розрахунок полів швидкостей у циліндричному апараті із зустрічними закрученими потоками на основі експериментальних даних. - С. 188-197.
 12. Токолов Ю.І., Гурський П.В., Богомолов О.В., Домніч М.І. Дослідження залежності виходу борошна від частоти обертання робочих органів помольного модуля. - С. 197-204.
 13. Постнов Г.М., Терешкін О.Г., Дмитревський Д.В., Василець І.В. Дослідження впливу термічної обробки парою на поверхневий шар цибулі ріпчастої. - С. 205-212.

Секція 3

Секція 3 Підвищення якості харчових продуктів

 1. Шидакова-Каменюка О.Г., Головко М.П., Роговий І.С., Рогова А.Л. Застосування принципів кваліметрії для оцінювання якості печива з додаванням напівфабрикату кісткового харчового. - С. 213-222.
 2. Головко М.П., Применко В.Г., Головко Т.М. Визначення параметрів гострої токсичності біологічно активної добавки «Сивоселен Плюс». - С. 222-231.
 3. Крутовий Ж.А., Запаренко Г.В., Захаренко В.О., Борисова А.О. Аналіз біологічної цінності нетрадиційних борошняних виробів. - С. 231-240.
 4. Одарченко А.М., Гасай Є.Л., Карпенко З.П. Особливості використання вторинної сировини під час виробництва кефіру. - С. 241-250.
 5. Ястреба Ю.А., Пасічний В.М. Удосконалення технології м’ясних січених напівфабрикатів шляхом використання добавок гідроколоїдів. - С. 250-257.
 6. Самохвалова О.В., Касабова К.Р. Використання мікробного полісахариду ксампану для підвищення якості мафінів на основі шроту зародків пшениці. - С. 257-267.
 7. Одарченко М.С., Карпенко З.П., Сергієнко А.О., Бобирєва А.А. Використання мучки кормової під час виробництва кисломолочних напоїв. - С. 267-274.
 8. Кучерук З.І., Постнова О.М., Галич А.О. Дослідження властивостей знежиреного термічно обробленого борошна амаранту. - С. 275-283.
 9. Колесник Т.Л., Колесник А.О. Біологічна цінність варених ковбас, що містять барвник із крові (англ. мовою). - С. 283-291.
 10. Пенкіна Н.М., Татар Л.В. Актуальність використання рослинної сировини для виробництва слабоалкогольних напоїв. - С. 291-299.
 11. Атанасова В.В. Технологія пюреподібних страв на основі сочевиці. - С. 299-307.
 12. Калакура М.М., Щирська О.В. Перспективи покращеннябіологічної цінності нових виробів. - С. 308-314.
 13. Кондратюк Н.В. Системний аналіз у вирішенні питань якості солодких страв із капсульованими пробіотичними мікроорганізмами. - С. 314-324.
 14. Степанова Т.М. Наукове обґрунтування ролі системи «NEApectin–Ca2+» у формуванні асортименту низькокалорійної кулінарної продукції. - С. 325-331.
 15. Дудкіна О.О., Губенко С.О., Гавриш А.В., Нєміріч О.В. Обґрунтування рецептурного складу фонданів спеціального призначення. - С. 331-343.
 16. Омельченко С.Б.,  Горальчук А.Б., Гринченко О.О. Визначення впливу харчових інгредієнтів на показники якості напівфабрикату збивного оздоблювального. - С. 343-352.

Секція 4

Секція 4 Хімічні, фізичні, математичні методи досліджень якості продуктів харчування

 1. Цихановська І.В., Барсова З.В., Демидов І.М., Павлоцька Л.Ф. Дослідження процесів окиснювальних та термічних перетворень у системі «олія – ліпідо-магнетитова суспензія». - С. 353-362.
 2. Орлова Н.Я., Дьякова Ю.В., Романенко Р.П. Структурно-механічні властивості баклажанових снеків. - С. 363-374.
 3. Кузьмін О.В., Топольник В.Г., Мирончук В.Г., Суйков С.Ю. Стабілізація водно-спиртових сумішей у процесі електрохімічної активації питної води. - С. 374-386.
 4. Демидова А.О., Аксьонова О.Ф., Демидов І.М. Визначення строку зберігання соняшникової олії прискореним методом (англ. мовою). - С. 386-392.
 5. Кравченко М.Ф., Ярошенко Н.Ю. Технологія пряникових виробів, збагачених кунжутним і кедровим шротом. - С. 392-400.
 6. Токар А.Ю., Миронюк С.С. Збереженість плодів баклажана за умови оброблення речовинами антимікробної дії. - С. 400-409.
 7. Сукманов В.О., Петрова Ю.М., Захаревич В.Б., Маринін А.І. Субкритична вода як екстрагент у процесах екстрагування біологічно активних речовин із рослинної сировини. - С. 410-429.
 8. Обозна М.В., Любенко Г.Д., Перцевой Ф.В. Дослідження жирнокислотного складу термостійкої молоковмісної начинки з концентратом насіння кунжуту. - С. 429-440.
 9. Іукурідзе Е.Ж. Сучасні методи вивчення походження та ідентифікації вин КНП. - С. 441-449.
 10. Дітріх І.В., Марченко Ю.І. Оцінка показників якості нових рибних пресервів у вишневому соусі «Нептун Cherry». - С. 450-457.
 11. Кушнір Н.А. Визначення збалансованості амінокислотного складу колагенового препарату. - С. 458-468.
 12. Костенко Є.Є., Максименко О.В., Бутенко О.М. Визначення мікроелементного складу харчової добавки «Каркаде» з використанням методу твердофазної спектрофотометрії. - С. 468-478.

2014 рік

Випуск 2 (20)

Секція 1

Секція 1 Нові технології продуктів харчування

 1. Черевко О.І., Крутовий Ж.А., Запаренко Г.В., Борисова А.О. Нетрадиційні борошняні вироби: кількісний аналіз збалансованості нутрієнтів. - С. 7-17.
 2. Дуденко Н.В., Павлоцька Л.Ф., Горбань В.Г., Цибань Л.С. Теоретичне обґрунтування використання гідробіонтів у технології дієтичних добавок. - С. 17-28.
 3. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Павлюк В.А., Маціпура Т.С., Котюк  Т.В. Кріомеханічна модифікація добавок із шампіньйонів у вигляді дрібнодисперсного замороженого пюре з унікальними характеристиками. - С. 29-40.
 4. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Бессараб O.С., Балабай К.С., Борисова А.О., Лосєва С.М. Вивчення впливу низькотемпературної обробки та кріодеструкції на збереження БАР і трансформацію інуліну під час розробки оздоровчих добавок із топінамбура. - С. 40-51.
 5. Павлюк Р.Ю., Чуйко Л.О., Погарська В.В., Павлюк В.А., Соколова Л.М. Вивчення процесів механохімії під час переробки квіткового пилку в полівітамінні дрібнодисперсні порошкоподібні добавки. - С. 51-62.
 6. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Юр’єва О.О., Наконечна Ю.Г., Котюк Т.В., Архипова В.О. Інноваційна технологія плавлених сирних продуктів з використанням заморожування і механодеструкції. - С. 62-73.
 7. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Тимофєєва Н.М., Балабай К.С., Лосєва С.М., Борисова А.О. Нове про каротиноїди під час холодильної переробки каротиновмісних овочів та ягід із використанням кріомеханодеструкції. - С. 74-81.

Секція 2

Секція 2 Обладнання харчових виробництв та удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв

 1. Михайлов В.М., Бабкіна І.В., Шевченко А.О., Михайлова С.В., Авдєєв С.С. Сучасні лабораторні установки та дослідження електрофізичних методів обробки харчової сировини. - С. 82-94.
 2. Кіптела Л.В., Загорулько О.Є., Афукова Н.О., Загорулько А.М. Інтенсифікація апаратів для виробництва порошкоподібних напівфабрикатів із рослинної сировини. - С. 94-102.
 3. Білецький Е.В., Петренко О.В. Теоретичні дослідження течії ньютонівської рідини при перехідному гідродинамічному режимі. - С. 102-114.
 4. Гладушняк О.К., Біленька І.Р., Лазаренко Н.А. Дослідження процесу дроблення під час отримання пастоподібних продуктів на основі вичавок ферментованого топінамбура. - С. 114-121.
 5. Угрімов С.В., Куценко В.А., Лебединець І.В. Моделювання нестаціонарних коливань шаруватих ортотропних елементів конструкцій харчового обладнання. - С. 121-133.
 6. Постнов Г.М., Червоний В.М., Зубрєв А.С. Розробка ультразвукового способу очищення ставкової риби від луски. - С. 134-141.
 7. Петренко О.В., Семенюк Д.П. Прогресивні проміжні холодоносії та їх застосування для систем непрямого охолодження. - С. 141-149.
 8. Погожих М.І., Іштван Є.О. Розробка диференційного вимірювального сушильного апарата тепломасообміну. - С. 150-156.
 9. Потапов В.О., Семенюк Д.П. Обґрунтування умов швидкого заморожування харчових продуктів. - С. 156-168.
 10. Костенко С.М. Комплексна оцінка якості апарата АРЖМ-0.07-1. - С. 168-173.
 11. Заплетніков І.М., Пільненко А.К., Гордієнко О.В., Cеваторова І.С. Аналіз варіаційних моделей екологічних характеристик машин для збивання харчових продуктів. - С. 174-181.
 12. Всеволодов О.М. Руйнування адгезійно-когезійної взаємодії ґрунтового забруднення рослинної сировини потоком води. - С. 181-196.
 13. Гура О.В., Декань О.О. Математичний опис процесу сушіння пивної дробини в аеровіброкиплячому шарі. - С. 197-205.

Секція 3

Секція 3 Підвищення якості харчових продуктів

 1. Черевко О.І., Крутовий Ж.А. Про наукові основи створення борошняних виробів для систем харчування. - С. 206-222.
 2. Крутовий Ж.А., Запаренко Г.В., Захаренко В.О., Бурлюбаєва Т.М. Три принципи проектування рецептур борошняних виробів для систем харчування. - С. 222-230.
 3. Одарченко А.М., Карбівнича Т.В., Михайлик В.І., Соколова Є.Б. Споживні властивості напівфабрикату на основі овочів і плодів під час низькотемпературного зберігання. - С. 230-238.
 4. Омельченко С.Б., Горальчук А.Б., Гринченко О.О. Визначення міцності міжфазних адсорбційних шарів у піноемульсійних системах. - С. 238-247.
 5. Малюк Л.П., Балацька Н.Ю. Вплив ароматичних добавок на біофлавоноїди ягідних систем. - С. 247-255.
 6. Головко М.П., Головко Т.М., Скляр А.О. М’ясні драглеві вироби в оболонці та перспективи їх промислової технології. - С. 255-264.
 7. Пасічний В.М., Желуденко Ю.В. Перспектива натуральних антиоксидантів для використання в м’ясопереробній галузі. - С. 264-276.
 8. Іванов С.В., Рижкова Т.М., Омельченко О.В. Покращення якості козиного комбінованого сирного кисломолочного продукту функціонального призначення. - С. 277-289.
 9. Одарченко М.С., Бабіч А.О., Піддубний В.В. Товарознавча характеристика швидкозамороженого плодоовочевого соусу в процесі тривалого холодильного зберігання. - С. 289-297.
 10. Онищенко В.М., Большакова В.А., Гринченко Н.Г., Островерх І.С. Вплив паропроникності кишкових оболонок на кількісні характеристики технології варених ковбас. - С. 297-304.
 11. Колесник Т.Л., Колесник А.О., Яковлєв І.О. Формування споживчих властивостей варених ковбас за показником безпеки. - С. 304-314.

Секція 4

Секція 4 Хімічні, фізичні, математичні методи досліджень якості продуктів харчування

 1. Крутовий Ж.А. Показник наближення білка у виробі або раціоні харчування до стандартного. - С. 315-322.
 2. Артамонова М.В., Пілюгіна І.С., Кузнецова Т.О. Формування органолептичних показників маршмелоу з рослинними добавками з троянди. - С. 323-330.
 3. Одарченко Д.М. Дослідження кріоскопічних властивостей культивованих грибів. - С. 331-336.
 4. Мурликіна Н.В. Вивчення окисної стабільності емульгаторів ацилгліцеринної природи. - С. 337-346.
 5. Прісс О.П. Формування низькомолекулярних антиоксидантів пасльонових плодів залежно від гідротермічних умов. - С. 347-357.
 6. Прісс О.П., Кулик А.С. Динаміка фенольних речовин під час зберігання зелені петрушки за умови впливу антиоксидантів. - С. 357-364.
 7. Сердюк М.Є. Прогнозування вмісту сухих речовин у плодах яблуні залежно від абіотичних чинників. - С. 365-375.
 8. Бондаренко Т.А., Рижкова Т.М. Морозиво з козиного молока функціонального призначення. - С. 375-387.
 9. Чеканов М.А., Запаренко Г.В., Лисюк Г.М., Олійник С.Г., Гейко Т.С. Визначення структурно-механічних характеристик харчових продуктів. - С. 387-396.

Секція 5

Секція 5 Товарознавство та експертиза непродовольчих товарів

 1. Захаренко В.О., Сорокіна С.В., Крутовий Ж.А. Вологоємність і гігроскопічність натуральних шкір. - С. 397-407.
 2. Захаренко В.О., Дьяков О.Г., Воронцова Ж.В., Даніленко О.Ф.  Автоматизована система виміру розподілу пор у шкіряних виробах. - С. 407-417.
 3. Самойленко С.О., Гурікова  І.М. Корозійна стійкість алюмінієвої фольги в розчинах поверхнево-активних речовин. - С. 417-423.
 4. Доманова О.В., Ванчина Т.К. Збагачення рідкого мила токоферолом та відлущуючими речовинами. - С. 423-430.

Випуск 1 (19)

Секція 1

Секція 1 Нові технології продуктів харчування

 1. Михайлов В.М., Чуйко М.М., Чуйко А.М. Маркетингові дослідження щодо підвищення ефективності просування на вітчизняний ринок нових функціональних продуктів. - С. 7-15.
 2. Нечепуренко К.Б., Листопадна М.В., Пивоваров П.П. Дослідження термостабільних структурованих емульсій у технології м’ясних січених виробів. - С. 16-24.
 3. Любенко Г.Д., Обозна М.В., Перцевой Ф.В., Дьяков О.Г. Визначення молекулярної рухливості води в термостійкій молоковмісній начинці. - С. 25-32.
 4. Обозна М.В., Перцевой Ф.В., Дьяков О.Г. Актуальність розробки сирного продукту м’якого з рослинними добавками та дослідження вмісту вільної та зв’язаної вологи в продукті. - С. 32-42.
 5. Черно Н.К., Озоліна С.О., Нікітіна О.В. Дослідження умов вилучення спирто- та водорозчинних речовин із культивованих грибів. - С. 43-50.
 6. Кравченко М.Ф., Криворучко М.Ю., Антоненко А.В. Безпечність нових борошняних виробів на основі пророщеного зерна пшениці. - С. 51-58.
 7. Юрченко С.Л. Дослідження властивостей сучасної рибної сировини та розробка технології фірмових рибних страв. - С. 58-64.
 8. Цуканова О.С., Кучерук З.І. Дослідження перетравлюваності вуглеводів безбілкового хліба в умовах іn vitro. - С. 64-72.
 9. Набоков Д.О., Гревцева Н.В., Дьяков О.Г., Моргун О.В. Вплив овочевих кріопаст на час спін-спінової релаксації у макаронному тісті. - С. 72-80.
 10. Шидакова-Каменюка О.Г., Рогова А.Л., Гогулько Н.В. Використання шроту з плодів розторопші в технології масляного бісквіту. - С. 80-89.
 11. Ботштейн Б.Б., Чорна Н.В. Удосконалення технології використання пряно-ароматичних сумішей у виробництві м'ясних страв. - С. 89-98.
 12. Калакура М.М., Щирська О.В. Розробка нової технології десертних виробів, збагачених функціональними інгредієнтами. - С. 99-107.
 13. Кушнір Н.А. Основи технології отримання колагену з рибної колагеновмісної сировини. - С. 107-116.

Секція 2

Секція 2 Обладнання харчових виробництв та удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв

 1. Дейниченко Г.В., Юдіна Т.І., Рудоченко О.В. Визначення показників безпеки напівфабрикатів для молочних коктейлів на основі сколотин. - С. 117-123.
 2. Дейниченко Г.В., Карнаушенко Ю.В., Гузенко В.В., Мар'єнков Ю.І. Аналітичний огляд прогресивних процесів сушіння гідробіонтів. - С. 124-133.
 3. Потапов В.О., Гриценко О.Ю. Аналіз енергоефективності процесу сушіння в тепломасообмінному модулі за умови підвищеного тиску. - С. 133-141.
 4. Савченко-Перерва М.Ю., Якуба О.Р. Удосконалення апаратів із зустрічними закрученими потоками для харчових виробництв. - С. 142-147.
 5. Постнов Г.М., Червоний В.М., Василенко В.Ю. Інноваційний спосіб отримання майонезу. - С. 147-152.
 6. Постнов Г.М., Чеканов М.А., Червоний В.М., Яковлєв О.В. Електрохімічний метод визначення швидкості перебігу масообмінних процесів під час засолення океанічної риби. - С. 153-160.
 7. Маяк В.І., Маяк О.А., Ляшенко Б.В., Сардаров А.М. Нові високоефективні технології виробництва концентрованих продуктів із плодоовочевої сировини. - С. 160-167.
 8. Білецький Е.В., Петренко О.В. Визначення гідравлічних опорів під час течії степеневих рідин. - С. 167-176.

Секція 3

Секція 3 Підвищення якості харчових продуктів

 1. Черевко О.І., Крутовий Ж.А. Про створення індивідуальних систем управління харчуванням лікувального призначення. - С. 177-186.
 2. Головко М.П., Колесник Т.Л., Яковлєв І.О. Формування нових поживних властивостей варених ковбас. - С. 187-193.
 3. Постнова О.М., Лисюк Г.М., Париш П.С. Дослідження впливу нетрадиційної сировини з оболонки гречки на властивості бісквіта. - С. 194-202.
 4. Свідло К.В., Пересічний М.І. Концепція прогнозування рівня якості кулінарної продукції геродієтичного призначення. - С. 202-209.
 5. Прісс О.П., Калитка В.В. Скорочення втрат під час зберігання овочів, чутливих до низьких температур. - С. 209-221.
 6. Самохвалова О.В., Касабова К.Р. Зміни показників якості маффінів оздоровчого призначення під час зберігання. - С. 221-231.
 7. Камсуліна Н.В., Дроменко О.Б., Городажев Д.А. Дослідження впливу технологічних чинників на функціонально-технологічні властивості тваринних білків фірми «Scanflavour». - С. 231-242.
 8. Дюкарева Г.І., Соколовська О.О. Вплив водного екстракту стевії на кінетику набрякання агару. - С. 242-251.
 9. Прісс О.П., Кулик А.С. Якісні показники зелені петрушки під час зберігання з використанням гідрогелю та антиоксидантів. - С. 252-261.
 10. Сердюк М.Є., Байбєрова С.С. Прогнозування якісних технічних показників плодів яблуні залежно від стресових абіотичних факторів. - С. 261-272.

Секція 4

Секція 4 Хімічні, фізичні, математичні методи досліджень якості продуктів харчування

 1. Дьяков О.Г., Воронцова Ж.В., Торяник О.І. Особливості визначення часу спін-спінової релаксації в рідких харчових продуктах. - С. 273-281.
 2. Хомич Г.П. Використання ферментативного каталізу під час виробництва соку з чорниці. - С. 281-291.
 3. Малафаєв М.Т. Обертання молекул води як рух сферичного маятника в неоднорідному полі сил. - С. 291-299.
 4. Крутовий Ж.А. Системи харчування лікувально-профілактичної дії та математичний інструментарій для їх створення. - С. 299-308.
 5. Артамонова М.В., Пілюгіна І.С. Оптимальні умови екстракції барвних речовин кріас-порошку з чорноплідної горобини. - С. 308-318.
 6. Мостова Л.М., Комарова М.О., Мартиненко Л.Г. Моделювання впливу технологічних параметрів на час термічної обробки харчових продуктів. - С. 318-326.
 7. Медведкова І.І. Аналіз вмісту білків та амінокислот під час зберігання свіжих культивованих грибів Pleurotus ostreatus. - С. 327-336.
 8. Потапов В.О., Семенюк Д.П. Тривалість заморожування харчової сировини з урахуванням теплофізичних характеристик. - С. 337-343.

2013 рік

Випуск 2 (18)

Секція 1

Секція 1 Нові технології продуктів харчування

 1. Котляр О.В., Горальчук А.Б., Гринченко О.О. Дослідження піноутворюючої здатності білковмісної молочної сировини та поверхнево-активних речовин у технології сухого збивного напівфабрикату. - С. 3-9.
 2. Товма Л.Ф., Горальчук А.Б., Гринченко О.О. Визначення поверхневого натягу систем «білок–ПАР» із метою вибору ПАР у технології повітряно-горіхового напівфабрикату. - С. 9-17.
 3. Черевична Н.І., Хацкевич Ю.М., Кобрін В.М. Комплексна оцінка якості сиркових виробів для дитячого харчування. - С. 17-24.
 4. Янчева М.О., Желєва Т.С. Дослідження впливу заморожування–розморожування на в’язкість розчинів харчових інгредієнтів полісахаридної природи. - С. 24-31.
 5. Мурликіна Н.В., Янчева М.О. Визначення реологічних властивостей м’ясних фаршів з емульгаторами ацилгліцеринної природи. - С. 31-42.
 6. Мороз О.В. Наукове обґрунтування змішаного драглеутворення в технологіях термостабільних начинок. - С. 42-47.
 7. Любенко Г.Д. Особливості технології та рецептури термостійкої молоковмісної начинки з використанням пектину. - С. 47-51.

Секція 2

Секція 2 Обладнання харчових виробництв та удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв

 1. Дейниченко Г.В., Мазняк З.О., Гузенко В.В., Лихобаба О.В. Дослідження процесу концентрування пектинового екстракту. - С. 52-58.
 2. Дейниченко Г.В., Мазняк З.О., Гафуров О.В. Дослідження робочих параметрів напівпроникних ультрафільтраційних мембран. - С. 58-64.
 3. Дейниченко Г.В., Карнаушенко Ю.В. Сушіння гідробіонтів у псевдозрідженому шарі. - С. 64-69.
 4. Потапов В.О., Петренко О.В., Золотарьов В.В. Перспективні напрями розвитку холодильних систем з акумуляцією холоду. - С. 69-78.
 5. Саєнко С.Ю. Методи формування відбивальних систем у інфрачервоних апаратах харчової промисловості. - С. 79-83.
 6. Тесленко С.О., Перевалов Л.І., Садовничий Г.В. Безлушпинне ядро соняшнику для отримання кондитерських виробів. - С. 84-91.
 7. Афукова Н.О., Стародуб Ж.Ж. Огляд конструкцій сучасних апаратів для формування пельменної продукції. - С. 91-97.
 8. Дьяков О.Г., Воронцова Ж.В., Качалов В.В. Підвищення ефективності роботи холодильних агрегатів на базі компресорів із регульованим числом обертів. - С. 97-105.

Секція 3

Секція 3 Підвищення якості харчових продуктів

 1. Черевко О.І., Крутовий Ж.А., Запаренко Г.В., Фалько О.О., Юрченко І.Ю. Аналіз забезпечення систем харчування лікувального призначення збалансованими групами нутрієнтів. - С. 106-112.
 2. Головко М.П., Чуйко Л.О., Сорокіна С.В., Акмен В.О. Аналіз переваг харків’ян під час вибору молочної продукції. - С. 113-120.
 3. Малюк Л.П., Балацька Н.Ю. Дослідження хімічного складу соусів із використанням природної нетрадиційної сировини. - С. 121-126.
 4. Корзун В.Н., Дюкарева Г.І., Гасанова А.Е. Визначення ступеня збереженості йоду в процесі виробництва бісквітів підвищеної біологічної цінності. - С. 126-131.
 5. Матюхов Д.В., Гладкий Ф.Ф. Вплив технологічних параметрів на результати екстракції макухи соняшнику етиловим спиртом. - С. 132-138.
 6. Нетреба А.О., Гладкий Ф.Ф. Підвищення ефективності фільтрації суспензії воскоподібних речовин у соняшниковій олії. - С. 139-144.
 7. Одарченко Д.М., Кудряшов А.І., Бабіч А.О. Особливості процесу заморожування калини звичайної як сировини для виробництва напівфабрикатів функціонального призначення. - С. 145-151.
 8. Дубініна А.А., Попова Т.М., Ленерт С.О. Хімічний склад пшона із зерна проса різних сортів, районованих у Харківській області. - С. 151-158.
 9. Онищенко В.М., Шубіна Л.Ю., Хохітва К.В. Формування якості та підвищення економічної ефективності технології м’ясних хлібів. - С. 158-164.
 10. Одарченко М.С., Сесь А.М., Соколова Є.Б. Удосконалення системи управління якістю як чинник конкурентоспроможності підприємств м'ясопереробної галузі. - С. 164-168.
 11. Шурдук І.В., Серік М.Л., Карпов Р.В. Дослідження показників безпеки ковбасних виробів, збагачених сполуками кальцію. - С. 169-175.
 12. Хаустова Т.М., Федак Н.В. Дослідження формуючої здатності модельних систем крокетної маси на основі борошна пшеничного. - С. 176-181.
 13. Дюкарева Г.І., Соколовська О.О. Стан і тенденції розвитку кондитерської галузі та ринку збивних кондитерських виробів. - С. 181-186.
 14. Дюкарева Г.І., Кривошеєва Н.М., Соколовська О.О. Формування ринку кондитерських виробів в Україні. - С. 187-195.
 15. Дьяков О.Г., Щербакова Т.В., Гапонцева О.В. Моделювання складу сметанного соусу. - С. 196-202.
 16. Дуб В.В., Забочай О.В. Визначення підходів до отримання правової охорони на зовнішній вигляд страв та харчових продуктів як об’єктів інтелектуальної власності. - С. 203-210.

Секція 4

Секція 4 Хімічні, фізичні, математичні методи досліджень якості продуктів харчування

 1. Головко М.П., Пенкіна Н.М., Колесник В.В. Оцінка якості нових настоянок зі зниженим токсичним ефектом. - С. 211-216.
 2. Малафаєв М.Т., Домахіна М.О., Шаніна О.М., Погожих М.І. Дослідження в’язкості розчинів білків із колагеновмісної сировини. - С. 217-225.
 3. Крамаренко Д.П., Кірєєва О.І., Рябушко В.І., Пересічний М.І., Дейниченко Л.Г. Дослідження впливу гідролізату з молюсків на виведення 137Сs з організму людини. - С. 225-230.
 4. Хомич Г.П. Вплив біокаталітичних методів обробки чорниці на вміст ароматичних сполук під час виробництва соку. - С. 230-237.
 5. Осипова Л.А. Удосконалення переробки пряно-ароматичної рослинної сировини в технології напоїв та вин із функціональними властивостями. - С. 237-245.
 6. Пелехова Л.С., Усатюк С.І., Арсеньєва Л.Ю. Дослідження кінетики процесу екстрагування похідних хлорофілу з базиліку звичайного. - С. 246-251.
 7. Колесникова М.Б., Андрєєва С.С. Дослідження властивостей крохмалів фізичної модифікації для виробництва солодких соусів-топінгів. - С. 252-258.
 8. Крутовий Ж.А. Кількісні показники збалансованості нутрієнтів на різних етапах створення систем харчування. - С. 266-273.

 Випуск 1 (17)

 Частина 1

Секція 1

Секція 1 Нові технології продуктів харчування

 1. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Носіченко Г.В., Какадій Ю.П., Соколова Л.М., Лосєва С.М. Нове в технології отримання заморожених ягід та пюре з рекордними характеристиками. - С. 3-9.
 2. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Юр’єва О.О., Наконечна Ю.Г., Бондаренко В.А. Нанотехнології в сироробній промисловості, засновані на процесах заморожування і низькотемпературної механодеструкції. - С. 9-18.
 3. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Наконечна Ю.Г., Кострова К.В., Лосєва С.М., Бутенко Н.В. Нові білкові наноструктуровані добавки із квасолі, соуси-діпи та закуски з їх використанням. - С. 19-27.
 4. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Тимофєєва Н.М., Максимова Н.П., Берестова А.А., Борисенко Т.О. Нанотехнології заморожених пюре із плодів цитрусових з унікальними характеристиками. - С. 27-36.
 5. Погарська В.В., Павлюк Р.Ю., Коробець Н.В., Ткаченко І.В. Нанотехнології дрібнодисперсних хлорофіловмісних рослинних оздоровчих добавок-барвників. - С. 36-43.
 6. Павлюк Р.Ю., Наконечна Ю.Г., Погарська В.В., Хоменко А.В., Кострова К.В., Кляп Т.П. Вивчення амінокислотного складу дрібнодисперсних добавок із пряних овочів, отриманих із використанням кріогенних технологій. - С. 44-51.
 7. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Маціпура Т.С., Лосєва С.М., Граділь У.І. Нове про каротиноїди та окислювальні ферменти каротиноїдних овочів під час кріогенного «шокового» заморожування та подрібнення. - С. 52-60.
 8. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Стоєв С.С., Лосєва С.М. Інноваційна технологія замороженого дрібнодисперсного пюре із ягід журавлини. - С. 61-69.
 9. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Наконечна Ю.Г., Леухіна Л.В., Лосєва С.М. Технологія кріогенного подрібнення грибів печериці Agaricus bisporus та отримання дрібнодисперсних порошків. - С. 70-79.
 10. Погожих М.І., Євлаш В.В., Нєміріч О.В., Максименко А.Є. Кінетика сушіння м’яса яловичини способом змішаного теплопідведення. - С. 79-84.
 11. Коротаєва Є.О., Пивоваров П.П., Неклеса О.П. Характеристика структурно-механічних властивостей розчинів альгінатів і рослинних сумішей для стабілізації сумісних потоків. - С. 84-89.
 12. Янчева М.О., Гринченко О.О. Фізико-хімічні та біохімічні основи використання низьких температур у технологіях переробки м'яса. - С. 89-97.
 13. Свідло К.В., Пересічний М.І. Овочеві страви геродієтичного призначення. - С. 97-104.
 14. Дубініна А.А., Селютіна Г.А., Білоус В.І. Хімічний склад малосольних огірків, виготовлених низькотемпературним безрозсільним способом. - С. 104-108.
 15. Товма Л.Ф., Пуніна А.Д., Горальчук А.Б. Визначення закономірностей формування міжфазних адсорбційних шарів у технології повітряно-горіхового напівфабрикату. - С. 109-115.

Секція 2

Секція 2 Обладнання харчових виробництв та удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв

 1. Черевко О.І., Кіптела Л.В., Захаренко В.О., Загорулько О.Є. Визначення міцності структури паст із дикорослої плодово-ягідної сировини. - С. 116-123.
 2. Кіптела Л.В., Саєнко С.Ю., Загорулько А.М., Мольський О.С. Моделювання розповсюдження ІЧ-випромінювання в сушарках із циліндричною формою рефлектора. - С. 123-129.
 3. Михайлов В.М., Бабкіна І.В., Шевченко А.О., Лук'янов В.І. Модельний розрахунок параметрів процесу комбінованого жарення кулінарної продукції з електроконтактним нагріванням. - С. 129-135.
 4. Дейниченко Г.В., Мазняк З.О., Гузенко В.В. Аналіз процесів концентрування та очищення пектинових екстрактів. - С. 135-141.
 5. Дейниченко Г.В., Мазняк З.О., Гафуров О.В., Підкорчевний О.О. Раціональні параметри мембранної обробки білково-вуглеводної молочної сировини. - С. 141-147.
 6. Потапов В.О., Гриценко О.Ю., Пономаренко Ю.О. Дослідження процесу сушіння в масообмінних модулях під дією підвищеного тиску. - С. 148-153.
 7. Потапов В.О., Петренко О.В., Шевченко С.О., Манжай В.В. Застосування модифікованих антиадгезійних композицій у харчовій промисловості. - С. 154-159.
 8. Терешкін О.Г., Горєлков Д.В., Дмитревський Д.В. Дослідження параметрів комбінованого процесу очищення цибулі ріпчастої. - С. 159-165.
 9. Постнов Г.М., Червоний В.М., Яковлєв О.В., Беспалов Е.В. Удосконалення процесу виробництва рибних консервів із використанням ультразвукових хвиль. - С. 165-171.
 10. Саєнко С.Ю. Комп’ютерне моделювання відбивальної системи камери для сушіння. - С. 172-177.
 11. Афукова Н.О., Листопадна М.В. Організація та технічне оснащення виробництва бутербродної продукції. - С. 178-182.
 12. Михайлова С.В. Розрахунок тривалості НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння суміші подрібнених коренів пряних овочів. - С. 182-191.
 13. Храмичка Ю.Д. Аналіз кінетики впливу гідродинамічного модуля системи «вода–м'ясна сировина» на процес знезараження ультразвуковими хвилями. - С. 191-195.
 14. Погребняк А.В., Перкун І.В. Фізичний механізм гідроструминного розрізання харчових продуктів глибокого замороження та якість розрізу. - С. 195-202.

Секція 3

Секція 3 Підвищення якості харчових продуктів

 1. Черевко О.І., Крутовий Ж.А., Михайлов В.М., Запаренко Г.В. Борошняні вироби, збагачені органічним селеном, як елементи систем харчування. - С. 203-213.
 2. Дуденко Н.В., Янчева М.О., Ольховська В.С. Виявлення фальсифікації та вмісту генетично модифікованих організмів у зразках молочного шоколаду. - С. 213-219.
 3. Дуденко Н.В., Дубініна А.А., Синицина Г.А., Беляєва І.М. Дослідження якісного і безпечного споживання харчових рідин у скляній і ПЕТ-тарі. - С. 219-225.
 4. Притульська Н.В., Мотузка Ю.М., Антюшко Д.П. Законодавчо-нормативне забезпечення виробництва та обігу харчових продуктів для хворих. - С. 226-231.
 5. Погребняк В.Г., Перкун І.В., Погребняк А.В. Очищення яблучного соку від важких металів і мікроорганізмів активованими флокулянтами. - С. 232-241.
 6. Одарченко А.М., Горенюк О.І., Слюсарєв В.О. Проблеми законодавчо-правової системи безпечності та якості товарів в Україні. - С. 241-245.
 7. Крутовий Ж.А., Касілова Л.О., Приказчикова Ю.Ю., Запаренко Г.В., Борисова А.О. Про системний підхід до розробки раціонів харчування. - С. 246-252.
 8. Дюкарева Г.І., Гасанова А.Е. Вплив еламіну та стевіозиду на якість клейковини борошна. - С. 252-256.
 9. Сподар К.В. Вплив умов вирощування та заморожування на зміни парціального мольного об’єму води в томатних овочах. - С. 257-263.
 10. Гасай Є.Л. Перспективи використання кріоскопічного методу в товарознавчій оцінці замороженої риби та рибної продукції. - С. 263-270.

Секція 4

Секція 4 Хімічні, фізичні, математичні методи досліджень якості продуктів харчування

 1. Черевко О.І., Крутовий Ж.А. Математичні аспекти збалансування складу нутрієнтів у системах харчування. - С. 271-287.
 2. Крутовий Ж.А., Касілова Л.О., Манжос Н.В., Приказчикова Ю.Ю., Запаренко Г.В. Про забезпечення збалансованим кальцієм раціонів одноразового споживання без м’яса та риби. - С. 287-293.
 3. Крутовий Ж.А., Запаренко Г.В. Математична модель рецептури бісквіта «Буше» із максимальним вмістом вітамінів групи В і збалансованим складом незамінних амінокислот. - С. 293-302.
 4. Перцевой М.Ф., Гурський П.В., Кузнецова Т.О. Вивчення ІЧ-спектрів сухих плівок модельних систем на основі желатину. - С. 302-310.
 5. Мостова Л.М., Мартиненко Л.Г., Комарова М.О., Галясний І.В. Розробка механізму моделювання зміни концентрації вітаміну С у харчовому продукті під час термічної обробки. - С. 310-316.
 6. Сорокіна С.В., Афанасьєва В.А., Скляр Ю.В. Порівняльне тестування плодоовочевих консервів для дитячого харчування, що реалізуються в торговельній мережі Харкова. - С. 317-322.
 7. Сорокіна С.В., Афанасьєва В.А., Ліфанова Д.В. Товарознавчі аспекти дослідження спредів, що реалізуються в торговельній мережі Харкова. - С. 322-328.

 Частина 2

Секція 3

Секція 3 Підвищення якості харчових продуктів

 1. Головко М.П., Колесник Т.Л., Колесник А.О., Головко Т.М. Вивчення безпеки м’ясних виробів із кістковою добавкою. - С. 82-89.
 2. Головко М.П., Рибцева А.А. Формування асортименту та якості фруктово-ягідних мармеладних виробів на основі дикорослих ягід. - С. 89-93.
 3. Пересічний М.І., Собко А.Б. Аналіз харчової та біологічної цінності пудингів функціонального призначення для харчування дітей дошкільного віку. - С. 93-99.
 4. Одарченко А.М., Карбівнича Т.В. Порівняльна оцінка якості напівфабрикатів борщової заправки. - С. 99-105.
 5. Одарченко А.М., Соколова Є.Б., Максимова А.А. Удосконалення конкурентоспроможності та платоспроможності підприємств м’ясної промисловості за рахунок упровадження системи НАССР. - С. 105-109.
 6. Дубініна А.А., Ленерт С.О., Хоменко О.О. Використання арахісу у виробництві продуктів функціонального призначення. - С. 109-116.
 7. Бондаренко В.Ф., Овчиннікова І.Ф., Круглова О.С. Товарознавча експертиза якості та безпечності горілки українських виробників. - С. 116-121.
 8. Дюкарева Г.І., Стьопін Р.О. Вплив овочевих та ягідних порошків на якість макаронних виробів. - С. 122-128.
 9. Шидакова-Каменюка О.Г., Рогова А.Л., Місюля І. Вплив дієтичної добавки «клітковина ядер волоського горіха» на якість цукрового печива. - С. 128-134.
 10. Рогова А.Л., Положишникова Л.О. Вплив борошна з нуту на поживну цінність виробів із масляного бісквіта. - С. 134-141.
 11. Холодова О.Ю. Підвищення якості ковбасних виробів за рахунок використання зернобобової сировини. - С. 141-149.

Секція 4

Секція 4 Хімічні, фізичні, математичні методи досліджень якості продуктів харчування

 1. Головко М.П., Головко Т.М., Геліх А.О. Перспективи використання прісноводних двійчастих молюсків роду anodonta в ресторанному господарстві. - С. 150-157.
 2. Торяник О.І., Дьяков О.Г., Воронцова Ж.В. Визначення похибки параметрів нелінійної моделі. - С. 157-164.
 3. Обозна М.В., Чаговець В.В., Чаговець Л.О., Перцевой Ф.В. Оптимізація параметрів гідротермічної обробки модельної системи сирного продукту з використанням рослинних добавок. - С. 164-172.
 4. Маяк В.І., Маяк О.А. Структурно-механічні властивості цукатів із додаванням квіткового пилку. - С. 172-177.
 5. Кухтин М.Д., Мельнічук О.Є., Сельський Р. Мікробіологічні аспекти наукового обґрунтування режимів стерилізації консервів «десерт із кавбуза». - С. 177-185.
 6. Артамонова М.В., Пілюгіна І.С., Іванова Н.C. Визначення оптимальних умов екстракції барвних речовин із кріопорошку суданської троянди. - С. 185-191.
 7. Василишина О.В. Особливості кристалоутворення під час заморожування плодів вишні. - С. 191-196.
 8. Поварова Н.М. Виробництво ковбасних виробів із зниженим вмістом нітриту натрія. - С. 196-201.
 
 
 
 

Збірник наукових праць включено до Переліку фахових наукових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №1301
від 15.10.2019 р. Категорія "Б"

У Міжнародному центрі періодичних видань збірнику присвоєно
ISSN 2312-394X (Print) та ISSN 2519-2914 (Online)

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 22056-11956 ПР.
Збірник видається з 2005 року.
Засновник і видавець – Харківський державний університет харчування та торгівлі.
Періодичність видання – 2 рази на рік.

Збірник наукових праць видається змішаними мовами (українська, англійська, німецька, французька, російська)

Міжнародна індексація:

Наукометричні бази:

INDEX COPERNICUS  Google Scholar  ResearchBib      


Бібліотеки та репозітарїї:

 НБУВ  Репозитарій ХДУХТ          

 Каталоги:

Directory of Open Access Scholarly Resources scholarstreet wcosj

РЕЄСТР наукових фахових видань України

     

Збірник розраховано на наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів економічних та торговельних закладів вищої освіти, а також практичних працівників сфери харчування, готельно-ресторанного бізнесу, торгівлі та харчової промисловості.

Збірник складається з таких секцій:

 1. Облік і фінанси.
 2. Економіка підприємств харчування та торгівлі.
 3. Економічна теорія та зовнішньоекономічна діяльність.
 4. Менеджмент і маркетинг.
 5. Готельно-ресторанна справа.

Рецензування статей

Усі наукові статті, подані до публікації в збірник, проходять подвійне рецензування.

Авторське право

Автори статей гарантують, що наукова праця не є порушенням будь-яких існуючих авторських прав. Стаття має бути авторською. Відповідальність за плагіат несе автор статті.

2020 рік

Випуск 2 (32)

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Ді Віргіліо Ф., Мікколі С., Дорохова Л., Малий В., Дорохов О. Вплив жінок на економічний розвиток країн із високим і середнім доходом. - С. 91-102.
 2. Чукурна О.П.,  Михайлова М.В., Балдик Д.О. Методичний підхід до прогнозування ціни на продукцію машинобудівних підприємств залежно від питомої ваги. - С. 102-116.
 3. Савицька Н.Л., Забаштанська Т.В., Забаштанський М.М., Борисович В.А. Соціальні медіа як сучасний інструмент просування бренда. - С. 116-130.
 4. Бабаченко Л.В., Жидок В.В., Британ Т.Ю., Михайлова М.В. Організація маркетингових досліджень із використанням сучасних інформаційних технологій. - С. 130-138.
 5. Бугріменко Р.М. Інтеграція інфраструктурного маркетингу в систему маркетингового менеджменту роздрібних мереж. - С. 139-147.
 6. Жегус О.В., Афанасьєва О.П., Кривошеєва Н.М. Внутрішній маркетинг як інструмент формування лояльності персоналу у сфері послуг. - С. 147-161.
 7. Проскурніна Н.В. Маркетингові комунікації в умовах омніканальної взаємодії на ринку В2С. - С. 162-170.
 8. Олініченко К.С., Юрчук Ю.О. Формування елементів політики просування професійного ресторанного обладнання. - С. 170-179.

Випуск 1 (31)

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Бугріменко Р.М. Маркетингові принципи й функції мережевого розвитку роздрібних торговельних підприємств. - С. 63-75.
 2. Забродська Л.Д., Забродська Г.І., Пічугіна Т.С., Ткачова С.С. Базові парадигми концепції оцінки розвитку підприємств роздрібної торгівлі (англ. мовою). - С. 75-85.
 3. Смольнякова Н.М., Рєзник М.О. Інноваційність і розвиток торговельних мереж. - С. 85-93.
 4. Чорна М.В., Смольнякова Н.М., Волосов А.М., Лазарєва В.В. Підхід до оцінки впливу зовнішнього середовища на формування, реалізацію та розвиток конкурентних переваг підприємств ритейлу (англ. мовою). - С. 94-107.
 5. Шуміло О.С., Безгінова Л.І. Теоретичні аспекти результативності й ефективності управління підприємством. - С. 107-116.
 6. Михайлова О.В., Шинкар С.М., Пляшешник А.М. Інноваційна діяльність підприємств роздрібної торгівлі в умовах євроінтеграції. - С. 117-125.
 7. Гросул В.А., Зубков С.О., Єсінова Н.І. Оцінка cтану харчування населення України. - С. 125-137.
 8. Зонвіре О. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств ритейлу: сутність і складові. - С. 137-148.
 9. Апопій В.В., Чорна М.В. Ключові макроекономічні тенденції сучасного розвитку внутрішньої торгівлі України. - С. 148-162.
 10. Крутова А.С., Кащена Н.Б., Чміль Г.Л. Стимулювання економічної активності підприємств як драйвер сталого розвитку національної економіки (англ. мовою). - С. 162-173.
 11. Круглова О.А., Козуб С.О. Оцінювання системи планування діяльності торговельного підприємства. - С. 174-182.

2019 рік

Випуск 2 (30)

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Смольнякова Н.М., Рєзник М.О. Життєздатність підприємств ритейлу як прояв реалізації конкурентних переваг. - С. 46-58.
 2. Бугріменко Р.М. Smart-технології в системі інфраструктурного маркетингу роздрібної торгівлі. - С. 59-67.
 3. Ставерська Т.О. Концептуалізація формування економічного механізму забезпечення сталого розвитку підприємства торгівлі. - С. 68-77.
 4. Чорна М.В., Шуміло О.С. Формування пакета заходів з управління економічною безпекою підприємств роздрібної торгівлі. - С. 78-88.
 5. Кащена Н.Б. Контролінг у системі управління економічною активністю торговельного підприємства. - С. 89-101.
 6. Кетова Т.Б. Власна торгова марка як чинник конкурентної переваги торговельного підприємства. - С. 101-111.  
 7. Михайлова О.В., Шинкар С.М., Волосов А.М. Визначення напрямів розвитку конкурентних переваг вітчизняного ритейлу в умовах євроінтеграції. - С. 111-121.

Випуск 1 (29)

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Бубенець І.Г., Артеменко В.С., Кухарьонок О.К., Коновалова Т.В. ІК-компетентність як чинник конкурентоспроможності персоналу. - С. 148-158.

2018 рік

Випуск 2 (28)

Секція 1

Секція 1  Облік і фінанси

 1. Грінько А.П., Бочуля Т.В., Коробкіна І.С. Актуалізація базових положень податкового консультування в умовах модернізаціїсучасної економіки. - С. 7-20.
 2. Кирильєва Л.О., Шеховцова Д.Д. Організаційні аспекти обліку розрахунків із загальнообов’язкового державного соціального страхування працівників. - С. 21-31.
 3. Крутова А.С. Методологічні аспекти обліку операцій за договором про спільну діяльність (англ. мовою). - С. 31-40.
 4. Чернікова І.Б., Гладій І.О. Теоретичні основи обліку поточних зобов’язань у системі управління. - С. 41-51.
 5. Кащена Н.Б., Ставерська Т.О. Концептуалізація фінансової діагностики в системі управління фінансово-економічною безпекою підприємства. - С. 52-64.
 6. Сіфурова А.І. Управління оборотним капіталом торговельних підприємств на основі системного та відтворювального підходів (англ. мовою). - С. 64-76.

Випуск 1 (27)

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Нестеренко О.М., Бугріменко Р.М., Сахненко О.І., Смірнова П.В. Людський капітал: соціальна значущість та ефективність вкладень. - С. 27-36.
 2. Волосов А.М. Розвиток теорії конкурентних переваг. - С. 36-47.
 3. Чорна М.В., Бугріменко Р.М., Зонвіре О. Технологія формування конкурентних переваг торговельного підприємства (англ. мовою). - С. 47-55.
 4. Погожих М.І., Софронова М.С. Метод формування бази даних для задачі оптимального планування діяльності підприємства. - С. 56-66
 5. Гросул В.А., Дядюк М.А., Зубков С.О. Сучасний досвід, проблеми та перспективи розвитку молодіжного підприємництва в Україні. - С. 66-82.
 6. Козуб С.О. Особливості формування фінансових результатів підприємств торгівлі. - С. 82-92.
 7. Смольнякова Н.М., Михайлова О.В., Гайдар Н.О. Особливість діяльності підприємств вітчизняного ритейлу в умовах євроінтеграції (англ. мовою). - С. 92-101.
 8. Лисак Г.Г., Андріюк Е.І. Суть, причини та фактори виникнення кризових явищ. - С. 102-110.

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Науменко Т.О., Жувагіна І.О. Визначення підходів до побудови управлінських моделей успішного розвитку рекреаційних регіонів України. - С. 141-150.
 2. Олініченко К.С., Прядко О.М., Чміль Г.Л., Шкреба Д.С. Вплив освітніх технологій на маркетингову політику закладу вищої освіти. - С. 150-161.
 3. Бубенець І.Г., Артеменко В.С., Кухарьонок О.К., Коновалова Т.В. Інформаційно-комунікаційні методи менеджменту в освіті як чинник інтенсифікації навчального процесу. - С. 162-174.
 4. Власенко І.В. Аналіз міжнародних туристичних потоків України. - С. 175-182.
 5. Забродська Г.І., Забродська Л.Д., Пічугіна Т.С. Організаційно-економічне забезпечення функціонування туристичного підприємства. - С. 183-196.
 6. Жегус О.В. Стратегічний аналіз як інформаційна основа прийняття маркетингових рішень у закладах вищої освіти. - С. 196-209.
 7. Жегус О.В., Афанасьєва О.П., Парцирна Т.М. Особливості розвитку роздрібної торгівлі України в умовах діджиталізації. - С. 209-220.
 8. Чукурна О.П., Ніценко В.С., Михайлова М.В., Одиноков Р.Д. Удосконалення системи складської логістики в контексті технологій «Індустрії 4.0». - С. 220-232.
 9. Ілляшенко О.В., Шкарупета О.О. Соціальна система як об’єкт безпеки. - С. 233-246.
 10. Ілляшенко О.В. Теоретичні основи формування обліково-аналітичного забезпечення управління на підприємствах водопостачання та водовідведення. - С. 247-259.

2017 рік

Випуск 2 (26)

Секція 1

Секція 1  Облік і фінанси

 1. Волковська Я.В. - С. 55-61.

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Малюк Л.П. - С. 302-319.

Випуск 1 (25)

Вихідні дані  Алфавітний покажчик   Зміст (укр.)  Зміст (англ.) 
Вимоги до оформлення статті

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Мелушова І.Ю. Ключові компетенції як категорія стратегічного управління підприємствами. - С. 51-62.
 2. Дядін А.С. Дефініція категорії «підприємницька діяльність». - С. 62-72.
 3. Ілляшенко О.В., Будрик О.І. Еколого-економічна безпека підприємства: теоретичні аспекти. - С. 72-82.
 4. Близнюк О.П., Іванюта О.М. Формування політики управління позиковим капіталом у системі стратегічного розвитку підприємств торгівлі (англ. мовою). - С. 82-90.
 5. Костирко Л.А., Розмислов О.М., Мартинов А.А. Культура економічного обґрунтування проекту. - С. 90-100.
 6. Нестеренко О.М., Чирва Ю.Є., Бугріменко Р.М. Методичні підходи до діагностики банкрутства підприємства, передумови та проблеми їх практичного застосування. - С. 100-100.
 7. Єсінова Н.І., Голозубова А.О. Проблеми працевлаштування молоді на ринку праці України. - С. 111-120.
 8. Погожих М.І., Софронова М.С. Математичне моделювання задач оптимізації в економіці. - С. 121-131.
 9. Пічугіна Т.С., Забродська Л.Д., Забродська Г.І. Науково-теоретичні підходи до визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства». - С. 132-148.
 10. Чорна М.В., Смольнякова Н.М., Волосов А.М. Методичний інструментарій оцінки конкурентних переваг нової продукції. - С. 149-158.

Секція 3

Секція 3 Економічна теорія та зовнішньоекономічна діяльність

 1. Артьомова А.В., Ланчинська В.М. Сучасний стан і тенденції розвитку міжнародної торгівлі. - С. 159-166.
 2. Артьомова А.В., Ліман В.О. Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку міжнародних відносин Азербайджану. - С. 166-172.
 3. Міносян А.С., Юрченко Л.І., Варипаєв О.М., Лаврук В.В. Новітні концепції розробки та вдосконалення сучасних методів зберігання харчових продуктів: соціально-гуманітарна та етична складові. - С. 173-183.
 4. Величко К.Ю., Носач Л.Л., Печенка О.І. Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку інтернет-торгівлі: міжнародний досвід та національна практика. - С. 184-196.
 5. Помінова І.І., Сокол Н.А. Альтернативні джерела фінансування системи вищої освіти. - С. 196-206.
 6. Білецька Я.О., Дюкарева Г.І., Радченко Л.О. Маркетингові дослідження розвитку кулінарного туризму в Україні. - С. 206-217.

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Власенко І.В., Іващенко Г.В. Функціонування сільського зеленого туризму в умовах ринкової економіки України. - С. 218-233.
 2. Олініченко К.С. Шляхи збільшення реалізації продукції засобами маркетингової логістики. - С. 233-245.
 3. Ольшанський О.В., Селютін В.М., Вард Б. Підвищення результативності бізнес-процесів на підприємстві (англ. мовою). - С. 245-256.
 4. Семенюк Л.П. Сучасні підходи до планування комплексу маркетингу банку. - С. 256-269.
 5. Жегус О.В. Ринок послуг вищої освіти як основа маркетингової діяльності вищого навчального закладу. - С. 269-280.
 6. Бубенець І.Г., Артеменко В.С., Кухарьонок О.К., Коновалова Т.В. Підвищення управлінської культури викладача вищої школи на засадах самоменеджменту. - С. 281-293.
 7. Савицька Н.Л., Прядко О.М., Сіроус М.В. Вплив іструментів трейд-маркетингу на споживацький вибір. - С. 293-304.
 8. Кононенко Т.П., Полстяна Н.В., Федак В.І. Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства України. - С. 304-312.

2016 рік

Випуск 2 (24)

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Власенко І.В. Ринок туристичних послуг в Україні як об’єкт маркетингового управління. - С. 47-59.
 2. Чорна М.В., Бредіхін В.М. Місце креативної економіки в системі відтворення сучасних потреб суспільства. - С. 60-74.
 3. Чорна М.В., Шуміло О.С. Принципи, функції та методи управління економічною безпекою підприємства роздрібної торгівлі. - С. 74-86.
 4. Черчата А.О. Концепції управління підприємствами в контексті застосування логістичного підходу. - С. 87-96.
 5. Єсінова Н.І., Токар А.О. Проблеми функціонування державної служби зайнятості України. - С. 96-106.
 6. Бубенець І.Г., Артеменко В.С., Козуб В.О., Артеменко С.В. Механізм оцінювання ефективності використання маркетингових ресурсів на торговельному підприємстві. - С. 107-120.
 7. Попова І.А., Смірнова П.В. Інституціональна система інформаційної сфери для активізації міжрегіонального співробітництва. - С. 120-133.
 8. Мілаш І.В. Логіка розвитку адаптивного управління витратами підприємств торгівлі. - С. 134-142.
 9. Єсінова Н.І., Гаєва А.І. Пріоритет на особистісно-орієнтоване навчання в сучасній парадигмі університетської освіти. - С. 142-149.
 10. Дядюк М.А., Михайлова О.В. Удосконалення концептуальних засад формування системи забезпечення конкурентоспроможності торговельних підприємств. - С. 149-163.
 11. Тімченко О.Д., Ткаченко О.П., Тімченко В.І. Власна торговельна марка як основа створення конкурентних переваг українського ритейлу. - С. 163-170.
 12. Филипенко О.М., Голованьова С.П. Методичні засади забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств торгівлі. - С. 170-180.
 13. Сукачова-Труніна С.М. Основні принципи оцінки ефективності стратегії адаптації підприємства. - С. 180-188.
 14. Чирва Ю.Є., Бугріменко Р.М. Обґрунтування показників оцінки економічної безпеки підприємства. - С. 189-198.
 15. Кушнір Т.Б., Вербицька В.І. Управлінський облік у системі організаційного, інформаційного і методичного забезпечення конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу. - С. 198-208.

Випуск 1 (23)

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Чорна М.В., Бугріменко Р.М. Сучасні тенденції розвитку регіонів України. - С. 18-27.
 2. Чорна М.В., Маковоз О.С. Аналіз впливу логістичних систем на конкурентоспроможність підприємств торгівлі. - С. 27-35.
 3. Фощан В.В., Михайлова О.В. Процесний підхід до управління структурою капіталу конкурентоспроможного підприємства торгівлі. - С. 36-47.
 4. Софронова М.С. Про один підхід до раціонального розподілу ресурсів на виробництві. - С. 48-54.
 5. Удовікова С.В., Бугріменко Р.М. Розрахунок економічного ефекту від упровадження модернізованого обладнання. - С. 54-64.
 6. Смольнякова Н.М., Волосов А.М. Суть і зміст асортиментної політики торговельного підприємства: понятійний базис. - С. 65-77.
 7. Мілаш І.В. Системно-матричний діагностичний аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на внутрішні господарські процеси торговельних підприємств. - С. 77-88.

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Селютін В.М., Яцун Л.М., Селютін С.В. Моделювання стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. - С. 144-154.
 2. Бубенець І.Г., Козуб В.О., Артеменко В.С., Артеменко С.В. Механізм формування маркетингового потенціалу торговельного підприємства (англ. мовою). - С. 154-165.
 3. Семенюк Л.П. Маркетинговий підхід до управління ефективністю банківської діяльності. - С. 165-176.
 4. Жегус О.В., Михайлова М.В., Саєнко Т.О., Звягіна Ю.В. Event-маркетинг як інструмент формування іміджу території. - С. 177-187.
 5. Ольшанський О.В., Ткаченко О.П. Формування маркетингової стратегії туристичного підприємства. - С. 188-199.
 6. Прядко О.М., Тарасов І.Ю., Шуригін О.В. Рейтингова оцінка ВНЗ регіону як інструмент маркетингового менеджменту. - С. 200-212.
 7. Волошин П.В. Ігрове стратегічне моделювання й експрес-форсайти в управлінні та консультуванні підприємств. - С. 213-222.

Секція 5

Секція 5 Наукові основи гуманітарної підготовки студентів

 1. Варипаєв О.М. Розвиток та головні доктрини філософії їжі в античності. - С. 223-231.
 2. Варипаєв О.М., Рибальченко А.А. Релігійність Миколи Гоголя в контексті української філософської думки (англ. мовою). - С. 231-239.
 3. Борисова А.О., Архипова В.О., Колесник А.О., Мануєнкова О.О. Мотивація як інтенсифікатор опанування іноземної мови в немовних ВНЗ (англ. мовою). - С. 239-248.
 4. Борисова А.О., Бєлікова О.Ф., Колесник А.О., Мануєнкова О.О. Переваги використання платформи «Moodle» у викладанні «Англійської мови професійного спрямування» (англ. мовою). - С. 249-261.
 5. Муравйова О.М., Кравцова Т.А. Переклад економічних і фінансових термінів іншомовного походження (англ. мовою). - С. 261-270.
 6. Король А.В., Кравцова Т.А., Муравйова О.М. Перспективи використання мобільного навчання у ВНЗ України з європейським рівнем викладання. - С. 271-280.

2015 рік

Випуск 2 (22)

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Чорна М.В., Бугріменко Р.М., Шилова Ю.О. Особливості розвитку національної економіки. - С. 40-51.
 2. Чорна М.В., Шуміло О.С. Сучасні тенденції розвитку роздрібних торговельних мереж в Україні. - С. 51-64.
 3. Власова Н.О., Михайлова О.В. Тенденції та особливості формування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі. - С. 64-74.
 4. Дядюк М.А. Управління за слабкими сигналами в системі адаптаційного управління підприємств торгівлі. - С. 74-83.
 5. Мелушова І.Ю., Кот О.В. Використання АВС-аналізу під час формування цінової політики підприємств торгівлі. - С. 84-94.
 6. Зубков С.О., Колесник А.О. Багатокритеріальна оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів підприємств торгівлі. - С. 95-105.
 7. Іванюта О.М. Суть, види та етапи формування політики управління позиковими ресурсами торговельного підприємства. - С. 105-113.
 8. Осипенко С.М., Товма О.А. Методичні аспекти управління вартістю підприємства. - С. 114-124.
 9. Мелушова І.Ю., Вівденко М.А. Адаптація й адаптивне управління підприємством: теоретичні аспекти. - С. 124-133.

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Пічугіна Т.С., Забродська Л.Д., Забродська Г.І., Шарапова О.М. Інформаційна стратегія підприємства: підходи до визначення суті. - С. 191-202.
 2. Бубенець І.Г., Козуб В.О., Артеменко В.С., Чатченко О.Є. Інноваційні маркетингові принципи розвитку транснаціональних корпорацій. - С. 203-212.
 3. Ткаченко О.П., Ткачова С.С., Тімченко О.Д., Ольшанський О.В. Система мотивації праці на підприємствах ресторанного бізнесу з позиції персоналу. - С. 213-226.
 4. Жегус О.В. Маркетингові інновації як необхідна умова розвитку підприємства. - С. 227-238.
 5. Соболев В.Л. Моделювання ефективності маркетингової діяльності для підприємств роздрібної торгівлі. - С. 238-251.
 6. Шалько В.І., Захаров В.В. Зміни парадигми менеджменту в контексті трансформації форм влади, повноважень, впливу. - С. 252-258.
 7. Британська Н.Н., Левицька І.В. Основні напрями підвищення ефективності виробництва підприємств цукрової промисловості. - С. 259-268.
 8. Боковець В.В. Особливості корпоративного управління на підприємствах. - С. 268-279.
 9. Кучеренко В.М. Тенденції експортно-імпортної діяльності виноробної галузі. - С. 279-292.

Секція 5

Секція 5 Наукові основи гуманітарної підготовки студентів

 1. Борисова А.О., Колесник А.О., Архипова В.О., Мануєнкова О.О. Ігрове проектування як один із основних елементів навчання іноземної мови. - С. 293-22.301
 2. Борисова А.О., Колесник А.О., Мануєнкова О.О., Бєлікова О.Ф. Методи і прийоми навчання іноземної мови. - С. 302-312.
 3. Колесник А.О., Бєлікова О.Ф., Мануєнкова О.О. Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення іноземної мови з використанням інтернет-ресурсів. - С. 312-324.
 4. Кравцова Т.А. Навчання іноземних студентів реферування наукових статей з використанням професійно орієнтованих текстів. - С. 325-330.
 5. Кравцова Т.А., Інюхіна А.С., Муравйова О.М. Вплив адаптаційних факторів на успішне навчання іноземних студентів. - С. 331-339.
 6. Діброва В.А., Волошин П.В. Візуальне моделювання в наукових дослідженнях, освоєнні іноземних мов і під час практичної підготовки кадрів. - С. 339-349.
 7. Петрова Л.І., Черних М.М. Урахування індивідуальних особливостей студентів ХДУХТ як один із шляхів оптимального розвитку їх фізичних якостей. - С. 349-357.
 8. Москальов В.В., Русанов М.В. Оптимізація процесу розминки з футболу у студентів у групах спортивного вдосконалення. - С. 358-369.
 9. Кудряшов І.О., Артюгін А.В., Русанов М.В. Формування здорового способу життя та проблема індивідуалізації фізичної підготовленості студентів ХДУХТ. - С. 369-377.
 10. Сапожнікова Л.Я. Вплив на формування художнього образу семантики лінгвокультурем та сенсорної лексики. - С. 377-384.

Випуск 1 (21)

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Чорна М.В., Хандибора О.В. Класифікація елементів системи мотивації персоналу підприємства. - С. 63-72.
 2. Чорна М.В., Шуміло О.С. Застосування теорії функціональних систем у системоутворенні економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі. - С. 73-82.
 3. Краснокутська Н.С., Бубенець І.Г.,  Артеменко В.С. Оцінка внутрішнього підприємницького клімату в підприємствах торгівлі. - С. 82-92.
 4. Крутова А.С., Ставерська Т.О., Шевчук І.Л. Проблемні питання фінансової безпеки підприємств (англ. мовою). - С. 92-105.
 5. Др. Хатім Абд-Алькрім Згіл. Малі та середні підприємства (МСП) і їх роль в економічному та соціальному розвитку (англ. мовою). - С. 106-119.
 6. Власова Н.О., Михайлова О.В. Критерії та показники ефективності формування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі. - С. 119-128.
 7. Мілаш І.В. Історико-еволюційний розвиток теорії управління витратами підприємства. - С. 128-136.
 8. Зубков С.О., Колесник А.О. Методичний підхід до формування організаційно-економічного механізму мобілізації ресурсного потенціалу підприємства. - С. 137-147.
 9. Шинкар С.М., Смірнова П.В. Ціннісно-орієнтоване управління реалізацією ресурсного потенціалу торговельного підприємства. - С. 147-159.
 10. Смольнякова Н.М., Волосов А.М. Особливості інтелектуального капіталу як чинника забезпечення конкурентоспроможності. - С. 159-167.
 11. Вавдійчик І.М. Дослідження результативності та ефективності управління товарними ресурсами підприємств роздрібної торгівлі. - С. 168-178.

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Малюк Л.П., Варипаєв О.М., Варипаєва Л.М. Теоретичні засади та загальні принципи безпеки послуг у готелях. - С. 216-222.
 2. Яцун Л.М., Селютін В.М., Селютін С.В. Формування системи стратегічного управління в зовнішньоекономічній діяльності підприємства. - С. 223-234.
 3. Варипаєв О.М., Варипаєва Л.М. Загальнофілософські аспекти споживацької поведінки. - С. 234-240.
 4. Давидова О.Ю. Удосконалення діяльності підприємств індустрії гостинності в умовах їх інноваційно-технологічного розвитку. - С. 241-256.
 5. Волошин П.В., Уваров С.О. Економічна ефективність упровадження інтенсивних реабілітаційних технологій в установах санаторного та готельного господартва. - С. 256-266.
 6. Прядко О.М. Удосконалення організації управління торговим асортиментом у роздрібній торговельній мережі. - С. 266-276.
 7. Попова Л.О., Мітяєва Т.Л., Лозинська А.В. Особливості маркетингу на ринку продуктів швидкого приготування. - С. 277-288.
 8. Синицина Г.А., Жегус О.В., Тарасов І.Ю., Чуйко Л.О. Маркетингове дослідження сфери дитячого та молодіжного спорту в Харкові. - С. 289-301.
 9. Жегус О.В., Парцирна Т.М., Шевякова В.С. Роль спорту в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону. - С. 302-312.
 10. Камнєва А.В., Суліма О.В., Зеленков А.В. Упровадження збалансованої системи показників на промислових підприємствах в умовах сучасної ринкової економіки. - С. 213-321.
 11. Соболев В.Л. Сутність маркетингової ефективності в системі управління маркетинговою діяльністю підприємства. - С. 322-334.
 12. Устьян О.Ю. Використання розробок когнітивної психології в маркетинговій теорії. - С. 334-342.
 13. Корж Н.В., Федулова І.В. Управління корпоративним капіталом із позиції концепції життєвого циклу. - С. 343-358.

Секція 5

Секція 5 Наукові основи гуманітарної підготовки студентів

 1. Борисова А.О., Пілюгіна І.С., Кравченко О.А. Організація та контроль самостійної роботи студентів-іноземців під час вивчення хімічних дисциплін (англ. мовою). - С. 223-231.
 2. Борисова А.О., Колесник А.О., Архипова В.О. Формування позитивної комунікативної установки під час навчання. - С. 231-239.
 3. Колесник А.О., Мануєнкова О.О. Сутність змісту навчання іноземної мови. - С. 239-249.
 4. Буданова І.А., Буданова О.С. До питання про навчання монологічного мовлення за темою «Спеціальність». - С. 249-261.
 5. Муравйова О.М., Кравцова Т.А., Король А.В. Використання мережевої технології для розробки дистанційного курсу з англійської мови. - С. 261-271.
 6. Муравйова О.М., Кравцова Т.А., Король А.В. Квантитативні одиниці сучасної англійської мови. - С. 271-280.
 7. Подворна Л.А., Кондратенко М.В. Англійські запозичення у французькій мові, їх характер та класифікація. - С. 271-280.

2014 рік

Випуск 2 (20)

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Чорна М.В., Кушнір Т.Б., Маковоз О.С. Регіональний аспект економічної безпеки держави. - С. 81-89.
 2. Чорна М.В., Доценко К.В. Проблеми інноваційної діяльності підприємств текстильної промисловості. - С. 89-98.
 3. Краснокутська Н.С., Бубенець І.Г.,  Артеменко В.С. Системна модель оцінки підприємницького потенціалу торговельних підприємств. - С. 98-110.
 4. Олійник О.В., Смольнякова Н.М., Михайлова О.В. Систематизація методичних підходів і методів нормування оборотних активів підприємств торгівлі. - С. 110-123.
 5. Козуб В.О. Модель оцінки якості фінансових результатів підприємств торгівлі. - С. 124-134.
 6. Зубков С.О., Колесник А.О., Агу Боклі Чебуіке. Методичний підхід до вибору корпоративних стратегій торговельних мереж з урахуванням ціннісних пріоритетів. - С. 135-147.
 7. Безпарточний М.Г. Основні напрями вдосконалення нормативно-правової бази функціонування та регулювання діяльності торговельних підприємств. - С. 148-160.
 8. Тімченко О.Д. Роздрібний товарооборот у системі показників діяльності підприємств торгівлі. - С. 160-166.

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Пічугіна Т.С., Ткачова С.С., Ткаченко О.П., Чатченко О.Є. Особливості розробки та реалізації конкурентної стратегії підприємства ресторанного бізнесу. - С. 217-227.
 2. Пічугіна Т.С., Забродська Л.Д., Забродська Г.І. Розвиток кризи: послідовність та особливості управління на підприємстві. - С. 228-240.
 3. Ольшанський О.В. Формування політики якості послуг на підприємствах туристичного профілю. - С. 240-250.
 4. Жегус О.В., Соболев В.Л. Методичні аспекти планування розвитку роздрібної торговельної мережі на макрорівні. - С. 250-262.
 5. Волошин П.В., Домбровская Ю.А. Использование современных реабилитационных технологий для повышения качества услуг санаторно-курортной сферы и гостиничного хозяйства. - С. 262-271.
 6. Корженко К.А. Моделювання ефективної роботи підприємств роздрібної торгівлі за умов франчайзингу. - С. 272-281.
 7. Артьомова А.В., Какаєва Г. Підвищення ефективності підприємства шляхом оптимізації ресурсного потенціалу. - С. 282-287.
 8. Гвазава Н.Г. Мотивація та її вплив на формування особистості сучасного державного службовця. - С. 287-299.
 9. Безгінова Л.І., Забродська Л.Д., Швед С.А., Яроцька О.Г. Моделі стратегічного управління підприємством. - С. 300-308.
 10. Грінько А.П., Безгінова Л.І., Шарапова О.М., Щербань А.І. Методичний підхід до оцінки ефективності використання фінансового потенціалу підприємства. - С. 308-317.

Випуск 1 (19)

Секція 1

Секція 1 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 1. Янчева Л.М., Акімова Н.С., Бойченко Н.В., Наумова Т.А. Концептуальний підхід до організації та методики проведення внутрішнього аудиту розрахунків за товарними операціями. - С. 7-18.
 2. Бочуля Т.В., Шталь Т.В. Структуризація системи бухгалтерського обліку на основі адаптивної архітектури. - С. 19-31.
 3. Котенко Л.М., Фадєєва Г.М. Аналіз проблематики функціонування та перспективи розвитку спрощеної системи оподаткування в Україні. - С. 31-40.
 4. Кащена Н.Б., Цуканова О.В., Гаркуша Н.М. Методика економічного аналізу: сутність та елементи. - С. 40-51.
 5. Гаркуша Н.М. Концептуальні основи процесу управління витратами підприємства. - С. 51-64.
 6. Янчев А.В., Кирильєва Л.О., Топоркова О.В.,  Кирильєва Д.Д. Теоретичні основи організації обліку на підприємствах індустрії гостинності: міжнародний аспект. - С. 65-73.
 7. Акімова Н.С., Наумова Т.А., Бойченко Н.В., Горбатюк Н.М. Організаційно-методичні аспекти обліку послуг виїзного кейтерингу на підприємствах ресторанного господарства. - С. 73-86.

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Чорна М.В., Жувагіна І.О., Горіцин Д.О. Принципи оцінки інвестиційного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі. - С. 87-96.
 2. Краснокутська Н.С., Ришкова Я.С. Теорія зацікавлених сторін: основні положення та сфери дослідження. - С. 96-104.
 3. Гросул В.А., Колєснік Т.С. Вплив непрямих чинників зовнішнього фінансового середовища на формування фінансової стратегії підприємств роздрібної торгівлі. - С. 104-112.
 4. Гросул В.А., Филипенко О.М., Голованьова С.П. Підходи до структуризації ресурсного потенціалу підприємств. - С. 112-123.
 5. Власова Н.О., Михайлова О.В. Особливості формування оборотних активів у різних форматах підприємств роздрібної торгівлі. - С. 123-134.
 6. Смольнякова Н.М., Волосов А.М. Систематизація методичних підходів до оцінки реалізації ресурсного потенціалу підприємств торгівлі. - С. 135-147.
 7. Зубков С.О. Показники оцінки ефективності використання елементів ресурсного потенціалу підприємства торгівлі. - С. 147-158.
 8. Дядюк М.А. Ризикостійкість підприємств торгівлі як складова інтегрованої системи ризик-менеджменту. - С. 158-168.
 9. Іванюта О.М. Теоретичні основи діяльності торговельного підприємства на фінансовому ринку. - С. 169-178.
 10. Балабан П.Ю., Балабан М.П. Ринкові трансформації торгівлі в сільській місцевості. - С. 178-189.

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Сардак О.В. Дослідження концептуальних підходів у сфері стратегічного управління персоналом. - С. 226-235.
 2. П’ятницька Г.Т., Предєін А.М., Рябова О.В. Конкурентні переваги підприємств: визначення та джерела формування. - С. 235-248.
 3. Артеменко В.С., Бубенець І.Г. Маркетингові канали торговельного підприємства: сутність та особливості формування. - С. 248-254.
 4. Прядко О.М. Маркетингові дослідження ринку мийних косметико-гігієнічних засобів. - С. 254-264.
 5. Ольшанський О.В. Проблеми впровадження міжнародних стандартів якості в операційну діяльність готелів. - С. 264-273.
 6. Жегус О.В., Соболев В.Л. Особливості розвитку роздрібної продовольчої мережі в Україні. - С. 273-284.
 7. Шталь Т.В., Тищенко О.О. Розробка метрики показників діагностики ефективності використання соціального маркетингу в роздрібній торгівлі. - С. 284-297.

Секція 5

Секція 5 Наукові основи гуманітарної підготовки студентів

 1. Борисова А.О., Архипова В.О., Колесник А.О. Теоретичні засади використання іншомовного кейса як ефективного засобу навчання іноземних мов у немовних ВНЗ. - С. 298-308.
 2. Колесник А.О., Мануєнкова О.О. Чинник самостійної роботи як один із основних етапів успішного навчання іноземної мови. - С. 308-315.
 3. Петренко Н.В. Торгові школи в системі комерційної освіти в Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). - С. 316-325.
 4. Муравйова О.М., Кравцова Т.А., Крупей М.І. Функціонування англійських квантитативних слів. - С. 325-334.
 5. Саватєєва Л.В., Муравйова О.М. Поповнення словника сучасної англійської мови. - С. 335-343.
 6. Кравцова Т.А., Муравйова О.М. Навчання реферування наукових статей економічної спрямованості на заняттях із російської мови як іноземної. - С. 344-350.
 7. Подворна Л.А., Кондратенко М.В. Використання технологій інтерактивного навчання студентів-економістів термінологічної лексики. - С. 350-359.
 8. Кравцова Т.А., Король А.В. Аналіз основних адаптаційних моментів та факторів, що мають вплив на навчання іноземних студентів в Україні. - С. 360-368.
 9. Кудряшов І.О., Артюгін А.В. Витривалість як інтегруючий показник здоров’я та працездатності студентів. - С. 369-375.
 10. Пляшешник А.М., Левченко М.О., Москальов В.В. Організаційно-педагогічні основи самостійних занять студентів iз фізичного виховання. - С. 376-384.
 11. Литвинчук О.М. Сутність оздоровчо-спортивного туризму як шлях збереження здоров’я студентської молоді. - С. 384-395.

2013 рік

Випуск 2 (18)

Частина 1

Секція 1

Секція 1 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 1. Янчева Л.М., Герасимова Н.С., Нестеренко О.О. Проектування системи внутрішнього аудиту підприємств готельного господарства. - С. 3-10.
 2. Акімова Н.С., Намова Т.А., Нестеренко І.В. Організаційно-методичні аспекти надання знижок та проведення розпродажів на підприємствах роздрібної торгівлі. - С. 11-15.
 3. Руденко І.В., Гаркуша Нат.М. Удосконалення комплексного економічного аналізу фінансового стану підприємства. - С.16-22.
 4. Кирильєва Л.О., Корнієнко Г.О. Теоретичні аспекти організації обліку поточних фінансових інвестицій на сучасному етапі. - С. 22-30.
 5. Горошанська О.О., Гаркуша Н.М., Сідорова Т.О. Формування системи показників оцінки ділової активності підприємства. - С. 30-37.
 6. Бойченко Н.В., Наумова Т.А.,  Нестеренко І.В. Організаційно-методичні аспекти обліку формування та розподілу доходів. - С. 37-45.
 7. Бочуля Т.В. Розробка моделі реінжинірингу облікової системи. - С. 45-53.
 8. Чернікова І.Б. Про управлінську політику в обліковій стратегії підприємства. - С. 54-61.
 9. Сідорова Т.О., Лисак Г.Г. Фінансовий аналіз як інструмент підтримки прийняття управлінських рішень. - С. 62-68.

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Чорна М.В., Чатченко О.Є. Метод оцінки інтенсивності попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства. - С. 69-75.
 2. Власова Н.О., Мелушова І.Ю., Андросов В.Ю. Трудовий потенціал як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств торгівлі. - С. 75-83.
 3. Мілаш І.В., Мазепа Т.С., Смокова Л.М. Планування як функція управління реалізацією ресурсного потенціалу торговельного підприємства. - С. 83-89.
 4. Смольнякова Н.М., Волосов А.М. Цінова політика як засіб забезпечення взаємозв’язку ресурсного потенціалу зі створенням цінності. - С. 90-97.
 5. Гончаренко М.Л. Особливості реальних інвестицій на підприємствах торгівлі. - С. 98-104.
 6. Зарецька Л.М., Родіна В.О. Управління збутом роздрібно-торговельного підприємства. - С. 104-111.
 7. Горпинченко А.П. Принципи формування фінансових ресурсів підприємства. - С. 111-118.

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Пічугіна Т.С., Забродська Л.Д. Інвестиційна діяльність підприємства: сутність та зміст управління. - С. 146-154.
 2. Іванілов О.С., Безгінова Л.І., Шарапова О.М. Сучасні підходи до оцінки інвестиційної привабливості торговельного підприємства. - С. 155-163.
 3. Яцун Л.М. Механізм структурно-функціонального синтезу управління природовідповідним розвитком сфери харчування населення. - С. 163-172.
 4. Яцун Л.М. Диверсифікація потреб харчування домогосподарств. - С. 172-179.
 5. Ольшанський О.В. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств санаторно-курортного комплексу. - С. 179-186.
 6. Борисова О.В., Каліберда А.О. Формування іміджу підприємств готельного господарства. - С. 186-193.
 7. Борисова О.В., Швед С.В. Шляхи підвищення ефективності управління підприємствами готельного господарства. - С. 193-199.
 8. Мітяєва Т.Л. Поняття галузі та передумови її формування. - С. 199-209.
 9. Жегус О.В., Парцирна Т.М. Ціна як соціальний індикатор розвитку споживчого ринку. - С. 209-215.
 10. Бовш Л.А. Підсумки «Євро-2012» у процесі глобалізації економіки України. - С. 215-222.
 11. Стадницький Ю.І., Дзяна О.С., Коропецька Т.О. Особливості формування професійної компетентності управлінського персоналу готельно-ресторанного господарства. - С. 222-230.

Частина 2

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Пічугіна Т.С., Чорна М.В., Проскуріна М.П. Матричний метод оцінки ефективності управління інноваційною діяльністю підприємств торгівлі. - С. 41-47.
 2. Чорна М.В., Головатюк К.О., Тарасенко В.Ю. Сучасні проблеми формування інвестиційної політики торговельного підприємства. - С. 48-56.
 3. Краснокутська Н.С., Лачкова В.М. Методи управління комерційними ризиками підприємств торгівлі. - С. 56-63.
 4. Власова Н.О., Ковінько О.С. Вплив рівня концентрації на ефективність використання ресурсів на підприємствах роздрібної торгівлі. - С. 63-69.
 5. Дядюк М.А., Круглова О.А. Прикладні аспекти економічної оцінки кризового стану підприємств роздрібної торгівлі. - С. 69-76.
 6. Зубков С.О. Система показників оцінки ефективності використання елементів ресурсного потенціалу торговельного підприємства. - С. 76-84.
 7. Янчев А.В., Кропівцова Н.І. Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів. - С. 84-91.
 8. Мілаш І.В., Красноусов А.В. Стратегічний аналіз витрат як основа створення конкурентних переваг торговельного підприємства. - С. 92-100.
 9. Артеменко В.С., Бубенець І.Г. Процес формування та реалізації стратегій маркетингу в торговельній мережі. - С. 100-105.
 10. Кушнір Т.Б. Сучасний погляд на торговельну інфраструктуру споживчого ринку. - С. 106-113.
 11. Шинкар С.М. Обґрунтування конкурентної стратегії підприємства сільського господарства. - С. 114-121.
 12. Ілляшенко О.В. Основні напрями розробки концепції системи економічної безпеки підприємства. - С. 121-127.
 13. Ілляшенко О.В. Проблеми забезпечення економічної безпеки підприємств. - С. 127-131.
 14. Косарєва І.П., Асауленко С.І. Фінансові кризи: сутність, наслідки, світовий досвід. - С. 131-139.
 15. Міценко Н.Г., Толопка Н.Б. Удосконалення управління вексельним оборотом торговельного підприємства в умовах дефіциту оборотного капіталу. - С. 140-148.
 16. Артеменко С.B. Методика тривимірної оцінки маркетингового потенціалу торговельного підприємства. - С. 149-157.
 17. Нікітіна О.В. Маркетингові заходи у формуванні споживчого попиту підприємств торгівлі. - С. 157-163.
 18. Спащенко Г.М. Науковий підхід до тлумачення поняття «ринок як суб’єкт господарювання». - С. 163-171.
 19. Скоробогатова Т.Н., Рябинина А.В. Кейтеринг как особая форма логистического управления в ресторанном хозяйстве. - С. 171-179.

Секція 3

Секція 3 Економічна теорія та зовнішньоекономічна діяльність

 1. Ушакова Н.Г., Борзило Ю.М., Рокитянська Г.В. Сфера послуг у структурі національної економіки. - С. 180-187.
 2. Єсінова Н.І., Світлична І.В. Ринок праці молоді: проблеми та шляхи їх вирішення. - С. 187-193.
 3. Єсінова Н.І., Чебанова П.Є. Перспективи розширення зайнятості молоді. - С. 193-201.
 4. Єсінова Н.І., Борзило Ю.М. Людський капітал – один з основних чинників суспільного прогресу. - С. 201-208.
 5. Єсінова Н.І., Рокитянська Г.В. Демократизація соціально-трудових відносин. - С. 209-215.
 6. Сукрушева Г.О. Теоретичні основи стійкого розвитку регіонів на основі стратегічного підходу. - С. 215-219.
 7. Федоренко Н.М., Марушева О.Г. Деталізація сутності послуг та їх класифікація. - С. 219-226.
 8. Гринько П.Л. Інструментарій формування інформаційного забезпечення управління грошовими потоками підприємства. - С. 226-232.
 9. Сокол Н.А., Гебер Н.А. Інституційні чинники інвестиційного процесу в Україні. - С. 232-237.

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Пічугіна Т.С., Краснокутська Н.С., Подколзіна В.М. Періодизація розвитку теорії стратегічного управління. - С. 238-244.
 2. Краснокутська Н.С., Ткаченко О.П., Верменик А.С. Стан та перспективи розвитку ресторанного господарства України. - С. 245-252.
 3. Артеменко В.С., Ольшанський О.В. Проблеми управління якістю послуг на підприємствах сфери обслуговування. - С. 253-258.
 4. Гвазава Н.Г. Пріоритетні концепції економічного розвитку територіальних громад в Україні. - С. 258-266.
 5. Ткачова С.С. Перспективи розвитку ресторанного бізнесу України в сегменті швидкого харчування. - С. 266-273.
 6. Волошин П.В., Старченко А.П., Домбровская Ю.А. Обоснование и форсайт использования воздушной криотерапии в реабилитационно-курортной сфере и гостиничном хозяйстве. - С. 273-282.
 7. Ситник Н.С. Формування концептуальної моделі управління інвестиційною базою модернізації сфери товарного обігу. - С. 282-290.

Випуск 1 (17)

Частина 1

Секція 1

Секція 1 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 1. Янчева Л.М., Герасимова Н.С., Нестеренко О.О. Шляхи вдосконалення облікової політики на готельних підприємствах. - С. 3-10.
 2. Гаркуша Н.М., Сідорова Т.О., Цуканова О.В. Дослідження еволюції економічних знань про прибуток. - С. 11-18.
 3. Гаркуша Н.М., Сідорова Т.О., Руденко І.В. Аналіз фінансової стійкості підприємства як засіб попередження його банкрутства. - С. 19-23.
 4. Сідорова Т.О., Кащена Н.Б., Лисак Г.Г. Удосконалення методики аналізу товарних запасів підприємства. - С. 23-30.
 5. Нестеренко О.О., Коробкіна І.С. Документування товарних операцій у системі електронного документообігу «Спрут». - С. 31-38.
 6. Наумова Т.А., Бойченко Н.В., Нестеренко І.В. Методичні аспекти внутрішнього контролю дебіторської заборгованості торговельних підприємств. - С. 39-46.
 7. Наумова Т.А., Бойченко Н.В., Нестеренко І.В. Облікове забезпечення фінансового лізингу сучасних підприємств. - С. 46-54.
 8. Чернікова І.Б., Гладій І.О., Ляшенко С.І. Про інформаційне забезпечення складання балансу: вітчизняні реалії та міжнародний досвід. - С. 54-62.
 9. Кирильєва Л.О., Кирильєва Д.Д. Про деякі управлінські аспекти організації обліку на підприємствах кейтерінгу. - С. 63-71.
 10. Янчева І.В., Янчев В.В. Досвід розвитку професійних аудиторських знань для підвищення якості послуг. - С. 72-77.
 11. Ляшенко С.І., Ільченко М.О. Забезпечення бухгалтерського обліку прибутку та витрат в умовах застосування МСФЗ на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства. - С. 78-84.
 12. Трапаідзе Р. Зміст обліково-аналітичного забезпечення системи управління акціонерного товариства. - С. 84-90.
 13. Бочуля Т.В. Концептуальні підходи до методології інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового менеджменту. - С. 91-99.

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Чорна М.В., Жувагіна І.О. Методичний підхід до оцінки інвестиційного розвитку підприємств торгівлі. - С. 100-107.
 2. Краснокутська Н.С., Бубенець А.Г. Теоретичні аспекти управління розвитком малих підприємств. - С. 107-112.
 3. Гросул В.А., Антонова О.В. Методичний підхід до оцінки фінансової безпеки підприємства торгівлі на основі дослідження його грошового потоку. - С. 113-120.
 4. Дядюк М.А., Михайлова О.В. Типи політики управління оборотними активами підприємств торгівлі. - С. 120-129.
 5. Мілаш І.В., Красноусов А.В. Аналіз концепцій стратегічного управління витратами торговельних підприємств. - С. 130-137.
 6. Лачкова Л.І., Іщенко А.В. Сутність та механізм розгортання кризи на підприємствах роздрібної торгівлі. - С. 138-144.
 7. Лачкова Л.І., Лалабєкян В.А. Антикризове управління комерційним банком: сутність та критерії ефективності. - С. 144-148.
 8. Шинкар С.М., Мілаш І.В., Михайлова О.В. Дослідження ефективності використання основних елементів оборотних активів на підприємствах роздрібної торгівлі. - С. 149-154.
 9. Близнюк О.П., Сідорова Т.О., Зубов В.А. Сучасні тенденції розвитку акціонерних товариств в Україні. - С. 155-163.
 10. Близнюк О.П., Конончук С.С. Теоретичні підходи до формування структури капіталу підприємства. - С. 163-171.
 11. Мелушова І.Ю., Тімченко О.Д., Михайлова О.В. Динаміка та склад оборотних активів на підприємствах роздрібної торгівлі. - С. 172-179.
 12. Стрижеус Л.В. Застосування партисипативного стилю управління підприємством. - С. 179-187.
 13. Кропівцова Н.І., Волкова А.В., Головіна О.В. Оцінка інвестиційних стратегій підприємства. - С. 187-195.
 14. Колєснік Т.С. Технологія розробки фінансової стратегії підприємства. - С. 195-202.

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Чернов Г.Е., Яцун Л.Н. Методологические подходы к управлению системой питания населения в рыночных условиях. - С. 252-257.
 2. Яцун Л.М. Сфера харчування населення: структура, функції та показники розвитку. - С. 258-267.
 3. Борисова О.В. Удосконалення операційної діяльності в туризмі та готельному господарстві за сучасних умов господарювання. - С. 267-274.
 4. Селютін В.М., Токарчук Г.В. Аналіз індексу конкурентоспроможності туристичної сфери України. - С. 274-282.
 5. Жегус О.В., Маляров М.А. Особливості розвитку роздрібної торговельної мережі в Харківській області. - С. 282-291.
 6. Ольшанський О.В. Заходи з підвищення конкурентоспроможності підприємств туристичного профілю. - С. 291-297.
 7. Логвінова О.П. Сутність аутсорсингу оцінки якості сервісу на основі методики Mystery Shopping та перспективи його розвитку в Україні. - С. 298-303.
 8. Буданова О.С. Міжнародний туризм як засіб формування іміджу України. - С. 304-312.

Частина 2

Секція 1

Секція 1 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 1. Баранова А.О., Макеєва З.О. Методика аудиту експортно-імпортних операцій. - С. 3-11.
 2. Литвиненко О.Д., Литвиненко А.О. Методологічна сутність та роль фінансової системи в державній фінансовій політиці. - С. 11-16.
 3. Безверхий К.В. Організація та методика електронного документообігу на підприємстві: стан та перспективи розвитку. - С. 16-25.
 4. Ілляшенко О.В. Передумови формування сучасної системи внутрішнього контролю на основі моделі ризик-орієнтованого контролю coso. - С. 25-33.
 5. Ілляшенко О.В. Системний контроль господарських операцій із використанням інформаційних технологій. - С. 33-40.
 6. Логвінова О.П. Фінансовий аутсорсинг: сутність, тенденції та перспективи розвитку в Україні. - С. 40-48.
 7. Логвінова О.П. Оцінювання економічного ризику на основі критерію ризикостійкості економічного потенціалу підприємства. - С. 49-54.
 8. Зарецька Л.М. Організація комерційної роботи з продажу продукції в торгово-виробничій фірмі. - С. 55-63.
 9. Іванова В.В. Облік нематеріальних активів згідно з національним та міжнародним стандартами бухгалтерського обліку. - С. 63-68.

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Артеменко В.С., Бубенець І.Г., Чатченко О.Є. Особливості маркетингової діяльності торговельних мереж України. - С. 134-139.
 2. Парцирна Т.М., Красноусов А.В. Удосконалення маркетингової діяльності промислового підприємства. - С. 110-144.
 3. Жегус О.В. Ціновий моніторинг як інструмент інформаційного забезпечення прийняття цінових рішень на підприємствах роздрібної торгівлі. - С. 145-152.
 4. Забродська Л.Д., Забродська Г.І., Швед С.А. Практичні аспекти оцінки економічної ефективності транспортування хлібопродуктів до споживачів. - С. 153-159.
 5. Петренко Н.В. Сучасні тенденції розвитку процесів глобалізації та регіоналізації. - С. 160-166.
 6. Варипаєв О.М., Варипаєва Л.М. Дослідження орієнтацій та принципів задоволення потреб споживачівна прикладі національного ресторану. - С. 166-170.
 7. Кривошеєва Н.М. Інформаційне забезпечення потреб сучасного підприємства. - С. 170-178.
 8. Віннікова В.А. Мотиваційні механізми управління персоналомпідприємств сфери торгівлі. - С. 178-183.
 9. Левітан І.А. Процес стратегічного контролю маркетингу торговельного підприємства. - С. 183-191.
 10. Безродна С.М. Розробка інтегрального показника для удосконалення управління якістю продукції підприємств ресторанного господарства. - С. 191-200.

Секція 5

Секція 5 Наукові основи гуманітарної підготовки студентів

 1. Янчева Л.М., Борисова А.О., Удовенко І.В., Вялкіна С.П. Методичні аспекти застосування навчального інтерактивного електронного посібника «le français» у процесі викладання іноземних мов. - С. 201-209.
 2. Петрова Л.І,. Русанов М.В., Черних М.М. Загальна фізична витривалість як один із чинників впливу на адаптаційні можливості студентів до навчання у ВНЗ. - С. 210-215.
 3. Варипаєв О.М, Запаренко Г.В. Постнекласичний підхід до сучасної філософії освіти. - С. 215-223.
 4. Колесник А.О., Мануєнкова О.О. Становлення, розвиток та використання комунікативного методу під час навчання іноземних мов. - С. 223-228.
 5. Пляшешник А.М., Левченко М.О., Артюгін А.В. Пошук шляхів мотивації студентів у процесі фізичного виховання у вищих навчальних закладах. - С. 228-234.
 6. Кравцова Т.А. , Муравьёва Е.Н. Профессиональная направленностьв обучении иностранных студентов экономической терминологии на занятиях русского язика. - С. 234-242.
 7. Кудряшов І.О., Артюгін, А.В. Моніторинг як ключовий фактор оптимізації навчального процесу фізичного виховання в ХДУХТ. - С. 242-247.
 8. Кравцова Т.А., Муравйова О.М., Володіна І.О. Навчання діалогічного мовлення з використанням рольової гри під час вивчення російської мови як іноземної у ВНЗ. - С. 248-254.